× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

کتاب گویا - لیست آثار

فرنگیس

سوره مهر

از 7,200 تا 8,000 از 4,320 تا 4,800 تومان

شباویز

سوره مهر

از 6,900 تا 10,000 از 4,140 تا 6,000 تومان

شانزده سال

سوره مهر

10,000 6,000 تومان

توپچنار

سوره مهر

از 7,500 تا 10,000 از 4,500 تا 6,000 تومان

زمانی برای بزرگ شدن

سوره مهر

از 6,900 تا 9,000 از 4,140 تا 5,400 تومان

زندگی در مه

سوره مهر

از 1,000 تا 10,000 از 600 تا 6,000 تومان

جنگ پا برهنه

سوره مهر

از 3,000 تا 6,000 از 1,800 تا 3,600 تومان

همسایه دیوارها

سوره مهر

از 3,500 تا 10,000 از 2,100 تا 6,000 تومان

کارآگاه سرکرده

سوره مهر

از 1,500 تا 10,000 از 900 تا 6,000 تومان

لشکر خوبان (بخش اول)

سوره مهر

رایگان از 0 تا 0 تومان

شش گوشه

سوره مهر

10,000 6,000 تومان

روزهای بی آینه

سوره مهر

از 6,500 تا 10,000 از 3,900 تا 6,000 تومان

از خاک تا افلاک

سوره مهر

از 3,500 تا 10,000 از 2,100 تا 6,000 تومان

قاصدک

سوره مهر

3,000 1,800 تومان

نجیب

سوره مهر

از 1,100 تا 3,500 از 660 تا 2,100 تومان