× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

کتابشناسی ملی : 2792503

شابک : ‭978-600-175-394-7‬

سال نشر : 1391

شابک دیجیتال : 978-600-03-2396-7

صفحات کتاب : 294

کنگره : DSR1564‭ /ت2‫‬‭ک3 1391

دیویی : 955/083

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

در این بررسی ما با دو سوال محوری سروکار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش هاست و می پرسد که آیا آن ها جنبش های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا می کنند.ماهیت لیبرال دمکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند؟ سوال دیگر دقیقا به فرضیه پایه ای این بررسی می گردد.چنان که با نگاهی تاریخی می پرسدکه آیا جنبش های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجه موج حاصله از آن در جهان به ویژه جهان اسلام می باشند؟

فهرست

طلیعهمقدمهموضوعی سؤال برانگیز: ابهامات هویتی حول ماهیت جنبش های منطقۀ اسلامیمبارزۀ هویتی برای تشخیص هویت یا هویت سازی: فرضیات متضادرویکرد نظری-روش شناختی: شرایط تاریخی-اجتماعی به مثابه عامل تعیین کنندۀ ماهیت جنبش های انقلابیفصل نخستانقلابات کبیر: تغیر شرایط تاریخی-اجتماعی و ایجاد نیروی تاریخی جدیدانقلاب کبیر فرانسه: انحرافی ساختاری در تاریخ بشری یا ظهور تاریخ سکولارانقلاب کبیر اکتبر: معارضۀ نیروهای درونی تاریخ تجددانقلاب کبیر اسلامی ایران: انفتاح باب تاریخ الهی یا بازگشت انسان دینی به تاریختلاش برای مهار گسترش فراملی انقلاب کبیر اسلامی: نظم نوین جهانی یا سلطۀ دموکراتیکرویارویی غرب با بازگشت اسلام به تاریخ: مهندسی اجتماعی سیاسی یا تمهید سلطۀ دموکراتیکپیامد اولین جنبش انقلابی مابعدتجددی: ظهور جنبش هایی از نوع تاریخ غیرتجددیفصل دومجنبش های منطقه، هویت اسلامی و انقلاب کبیر اسلامی: پیآمد شرایط تاریخی انقلاب کبیر اسلامیجنبش انقلابی ایران صورت جدید جنبش ها: بازتولید منطقه ای انقلاب کبیر اسلامینیروی تاریخی انقلاب کبیر اسلامی: جنبش های منطقه در پرتو شرایط تاریخی تازهانقلاب های کبیر در چالش با تاریخ: انقلاب کبیر اسلامی در چالش با منعی چندگانهخیزش دوبارۀ اسلام: انقلاب اسلامی در چالش با پایان تجددی تاریخفصل سوممصادرۀ هویت و تاریخ جنبش های منطقه: قطع پیوند نهضت ها با اسلام و انقلاب اسلامیمفروضه بنیانی هویت تجددی جنبش ها: بقای تاریخ تجدد و تداوم تاریخی شرایط آن؟بحران تاریخ تجدد: شرایط نیروهای تاریخی معارض در وضعیت بحرانی تجددچرخش های تاریخی: از تاریخ بهنجار یا غالب تا بحران در تاریخبحران تاریخ تجدد: تداخل تاریخ ها و ابهامات هویتیشرایط تاریخی جهان پس از تجدد: جهانی شدن تجدد یا ظهور تاریخ های معارض؟ریشه های فرضیۀ دیگر برای نفی هویت اسلامی: فرضیۀ پویایی های درونی جوامع اسلامی«امکان عینی» فرضیۀ پویایی درونی: آزمون فرضیه بر پایه تخیلی تاریخیشاهدی علیه فرضیۀ پویایی درونی: ساخت انقلابی علیه تاریخ و شرایط اجتماعی موجودجوامع مسلمان و نیروهای اسلامی پیش از انقلاب کبیر اسلامی: رد عینی فرضیه پویاییسخنی از گذشته برای آیندهجنگی برای مهار پویایی انقلابی جنبش ها: شبح شوم «ایران هراسی» و «اسلام هراسی»انقلاب با اصلاحی در نظم جهانی سلطه؟: دموکراسی خواهی و سیاست افتراقی مهارجنبش های منطقه بر سر دوراهی تاریخی: مردم سالاری دینی یا دموکراسی سکولاریستی؟کتابنامه

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

42,000 تومان

حجم : 899.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 183