× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

معرفی کتاب نهج البلاغه

معرفی کتاب نهج البلاغه

کتاب نهج البلاغه شامل 15 قسمت است که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی خوانده شده است. وقتی حضرت امیرالمومنین علی (ع)، مالک اشتر نخعی از یاران خود را به امارت مصر منصوب کرد، به او فرمانی در قالب یک نامه نوشت، این نامه بی تردید از مهمترین اسناد سیاسی حقوق اسلامی و خصوصا شعبه شیعی آن است.

در این نامه ویژگی های حکومت اسلامی، حاکم اسلامی، حقوق شهروندان، رابطه دولت با شهروند بیان شده است.

گزیده کتاب نهج البلاغه

به نام خداوند بخشاینده مهربان

این فرمانی است از بنده خدا، علی امیرالمؤمنین به مالک بن حارث اشترنخعی در پیمانی که با او می نهد، هنگامی که او را فرمانروایی مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پیکار کند و کار مردمش را به صلاح آورد و شهرهایش را آباد سازد.

او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او بر دیگر کارها و پیروی از هر چه در کتاب خود بدان فرمان داده، از واجبات و سنت هایی که کس به سعادت نرسد مگر به پیروی از آن ها، و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آن ها و ضایع گذاشتن آن ها. و باید که خدای سبحان را یاری نماید به دل و دست و زبان خود، که خدای جل اسمه، یاری کردن هر کس را که یاریش کند و عزیز داشتن هر کس را که عزیزش دارد بر عهده گرفته است و او را فرمان می دهد که زمام نفس خویش در برابر شهوت ها به دست گیرد و از سرکشی هایش باز دارد، زیرا نفس همواره به بدی فرمان دهد، مگر آنکه خداوند رحمت آورد.

برچسب ها

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 12.7 مگا بایت

مدت زمان : 9 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 11.7 مگا بایت

مدت زمان : 8 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 6.5 مگا بایت

مدت زمان : 4 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 7.0 مگا بایت

مدت زمان : 5 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 6.5 مگا بایت

مدت زمان : 4 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 19.8 مگا بایت

مدت زمان : 14 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 14.9 مگا بایت

مدت زمان : 10 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 29.2 مگا بایت

مدت زمان : 21 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 11.1 مگا بایت

مدت زمان : 8 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 11.7 مگا بایت

مدت زمان : 8 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 12.5 مگا بایت

مدت زمان : 8 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 10.3 مگا بایت

مدت زمان : 7 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 18.4 مگا بایت

مدت زمان : 13 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 20.3 مگا بایت

مدت زمان : 14 دقیقه

کتاب صوتی

رایگان

حجم : 49.0 مگا بایت

مدت زمان : 35 دقیقه