× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زنان و سه پرسش اساسی

ناشر: امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده:

دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۴۸۳۱‬

کتابشناسی ملی : 4984828

شابک : 978-964-8139-19-8

سال نشر : 1395

صفحات کتاب : 567

کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۳۰/۱۷۲‏‫‬‮‭/د۲ز۹ ۱۳۹۵

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب زنان و سه پرسش اساسی

زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و نقش تعیین کننده اش در بقا و گسترش نسل انسانی و پرورش و تربیت فرزندان و مانند آن، همیشه مورد توجّه اندیشمندان بوده است.

نمی توان در تاریخ از انسان سخن گفت، ولی از زن سخن نگفت. در همیشه تاریخ، زن پا به پای مرد در فراز و نشیب های زندگی و سازندگی مطرح است. گاه به طور مستقیم و گاه با ترغیب مردان و ایجاد انگیزه های لازم در آنان، نقش سازنده خود را در تاریخ انسانی نشان داده است.

با اینکه زن همیشه در کنار مرد، در تمدّن سازی و رشد و شکوفایی جوامع انسانی مستقیم یا غیر مستقیم نقش آفرین بوده است، ولی از دیر زمان، مورد داوری های غیر منصفانه نیز قرار گرفته است. بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی یا نخواستند و یا نتوانستند، نقش حقیقی و جایگاه واقعی زن را در پیکره انسانی بشناسند.

در گذشته، بیشتر در حقّ زنان جنبه افراط پیموده شد و زنان با داوری ظالمانه ملّت ها و صاحب نظران مواجه بوده اند:
«در یونان باستان، برخی بر این اعتقاد بودند که زنان پلیدتر و خوارتر از حیوانات اند و حتّی زن را از سلاله شیطان می دانستند. «سقراط» فیلسوف بزرگ یونانی، وجود زن را بزرگترین منشأ انحطاط بشریّت می دانست. «فیثاغورث» دیگر اندیشمند یونانی، معتقد بود اصلی خوب وجود دارد که نظم، نور و مرد را آفریده است و اصلی بد، که آشوب، تیرگی و زن را آفریده است. همچنین «ارسطو» بر این باور بود که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت و حاصل نقصی در آفرینش.
به عقیده ارسطو، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است، زن را می آفریند. زنان و بندگان بنابر طبیعت، محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند.

کتاب مقدّس یهودیان حوّا را عامل گناه اوّلیه آدم و مسئول اخراج وی از بهشت می داند. مسیحیّت کلیسایی متأثّر از آیین یهود و دیدگاه های رومی و یونانی، زن را عامل گناهکاری انسان اولیّه می دانست. به اعتقاد مسیحیان، گناه اوّلیه آدم سبب شد که این گناه در گوهر انسان ها سرشته شود.
در سال 568 میلادی در فرانسه کنفرانسی برگزار شد، تا به این موضوع رسیدگی کنند که آیا زن انسان است یا نه؟
«توماس آکویناس» پرآوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی نیز، بر این اعتقاد بود که زن با نخستین مقصود طبیعت، یعنی کمال جویی، منطبق نیست؛ بلکه با دومین مقصود طبیعت، یعنی گندیدگی، بدشکلی و فرتوتی! انطباق دارد.

فهرست

مقدّمه داوری های ظالمانه در حقّ زنان جریان فکری معاصر درباره زنان 1- جداسازی روابط جنسی از تولید مثل 2- آزادی کامل زنان در امور جنسی 3- کاهش ازدواج و زاد وولد، در مقابل افزایش آمار طلاق نهضت غرب گرایانه زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی ضرورت بحث از مسائل زنان حرکت در مسیر آفرینش راه سعادت و خوشبختی تنها قانونگذار قانون گذاری بر اساس تفاوت های تکوینی موضوع کتاب شیوه تحقیق و تدوین منابع مهمّ تحقیق تقدیر و سپاسبخش اوّل: جایگاه انسانی زن در قرآن کریم آیه در یک نگاه نکته ها: 1- مراد از «نفس واحده» 2- همه انسان ها از زن و مرد از گوهر واحدی آفریده شدند 3- همسر آدم علیه السلام از جنس او 4- گسترش نسل انسانی از زن و مرد پاسخ به یک پرسش پاسخ آیات دیگر آیه در یک نگاه نکته ها: 1- آفرینش زن و مرد از یک ماهیت 2- جفت آن نفس همتای وجود او 3- زوج هر چیزی، دو قرین از یک جنس 4- آرامش در کنار همسر، تأکید دیگری بر سرشت واحد زن و مرد جمع بندیبخش دوم: جایگاه هدایت پذیری و معنوی زن در قرآنفصل اوّل: زن و مرد، هردو مشمول خطابات الهی آدم و حوّا در مسیر تکلیف الهی و لغزش و توبه نگاهی به آیات نکته ها: 1- سکونت آدم و حوّا (زن و مرد) برای گذراندن مرحله آزمون، در بهشت 2- خطاب یکسان آدم و حوّا (زن و مرد) 3- هر دو مورد وسوسه شیطان 4- نزدیک شدن آدم و حوّا به شجره ممنوعه 5- پی آمد مشترک آدم و حوّا پس از استفاده از شجره ممنوعه 6- توبیخ و نکوهش مشترک آدم و حوّا از سوی خداوند 7- متنبّه و متذکر شدن و استغفار همزمان آدم و حوّا 8 . 9- هشدار به نوع بنی آدم از زن و مرد با نگاه به سرگذشت پدر ومادرشان جمع بندی راز و رمز این تکلیف مشترک چیست؟ پاسخ به دو پرسش نگاهی به آیات سوره بقره و طه نکته ها: 1- قابلیّت مشترک زن و مرد، برای دریافت هدایت الهی 2- پاداش ها و کیفرهای مشترک زن و مردفصل دوم: همسانی زن و مرد در دریافت، پاداش الهی برای عمل شایسته همسانی زن و مرد در دریافت پاداش الهی برای عمل شایسته آیه در یک نگاه نکته ها: 1- بی اثری جنسیّت (زن و مرد بودن) در ارزش معنوی عمل 2- عدم تباهی پاداش هریک از زن و مرد 3- شخصیّت معنوی و قابلیّت هم سنگ زن و مرد 4- ریشه واحد انسانی زن و مرد 5- بیان اعمال شایسته مشترک زن و مرد تفسیر یک واژه آیه در یک نگاه نکته ها: 1- ایمان و عمل صالح تنها شرط ورود به بهشت 2- عدم ستم به نیکوکاران مؤمن، از زن و مرد آیه در یک نگاه نکته ها: 1- حیات طیّب پاداشی برابر، برای زنان و مردان شایسته 2- پاداش بر طبق «بهترین اعمال» برای مردان و زنان مؤمن آیه در یک نگاه نکته ها: تساوی زن و مرد در کیفر گناهان آیه در یک نگاه نکته ها: 1- توانایی زنان همچون مردان، برای رسیدن به کمالات معنوی 2- جریان معیارهای عمومی ارزش ها، میان زن و مرد 3- حمایت قرآن از خواسته های مشروع زنان پاداش ها و کیفرهای یکسان زن و مرد آیه در یک نگاه نکته ها: 1- عدم تفاوت میان زن و مرد در ارائه امانت الهی 2- قابلیّت پذیرش امانت الهی در زن و مرد 3- مسئولیّت مشترک زن و مرد در برابر این امانت 4- یکسانی قدرت انتخاب و اختیار، در زن و مرد 5- تقسیم انسان ها، بر اساس اعتقادات و عمل، نه جنسیّت 6- تساوی زن و مرد، در دریافت پاداش ها و کیفرها. نگاهی به آیات نکته ها: 1- تساوی زن و مرد، در پاداش و کیفر اخروی 2- تقسیم انسان ها، بر اساس اعتقادات و عمل، نه جنسیّت 3- عدم دخالت جنسیّت، در ملاک های مثبت و منفی ارزشگزاری 4- برابری نقش غیر مستقیم زنان، با نقش مستقیم مردان، در رویارویی جبهه ایمان با نفاق یا شرک نگاهی به آیات نکته ها: 1- منزلت یکسان مردان و زنان مؤمن، در پیشگاه خداوند 2- کسب نورانیّت زن و مرد مؤمن، در پناه ایمان، نه جنسیّت 3- پاداش یکسان الهی به مردان و زنان با ایمان 4- سرنوشت یکسان، برای زنان و مردان منافق و کافر 5- تقسیم انسان ها بر اساس اعتقادات، نه جنسیّت جمع بندیفصل سوم: حمایت و تکریم الهی زن و مرد، در مسیر تکامل و خداپرستی آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تجلیل قرآن از مردان و زنان با ایمان 2- حمایت خداوند از مردان و زنان با ایمان 3- کیفر عظیم، در برابر شکنجه زنان و مردان با ایمان 4- نمونه ای از مادران فداکار و مؤمن در مسیر حفظ ایمانفصل چهارم: زن و مرد با ایمان، هر دو مشمول دعای پیامبران آیه در یک نگاه نکته ها: 1- مرد و زن مؤمن، مشمول دعای حضرت نوح علیه السلام 2- عدم دخالت جنسیّت در ارزش معنوی مرد و زن آیه در یک نگاه نکته ها:فصل پنجم: تقوا ارزشی، به جای هر ارزش دیگر آیه در یک نگاه نکته ها: 1- اشتراک ماهوی زن و مرد 2- تقوا، تنها، معیار ارزشگزاری انسان چه زن و چه مرد اشکال پاسخفصل ششم: نشانه های زنان شایسته در قرآن آیه در یک نگاه نکته ها: 1- نشانه های شش گانه از زنان شایسته 2- ارزش به ایمان است نه صرف همسری پیامبر صلی الله علیه و آلهبخش سوم: جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم قرآن و احیای حقوق زن 1- زن در میان مردم غیر متمدّن 2- زن در میان مردم متمدّن قبل از اسلام 3- زن در جوامع قانون مدار 4- زن در جاهلیّت عرب تلاش قرآن برای احیای حقوق زنانفصل اوّل: هویّت بخشی به زنانفصل دوم: دفاع از حقّ حیات زن دخترکشی در زمان جاهلیّت شرم مردم جاهلیّت از دختر نگاهی به آیات نکته ها: 1- بی رغبتی مردم جاهلیّت به دختران 2- خشم گلوگیر، از شنیدن خبر تولّد فرزند دختر 3- اقدامات عملی مشرکان جاهلی در برابر دریافت خبر تولّد دختر 4- اوج مظلومیّت زن در عصر جاهلی آنگاه که از دختران زنده به گور شده سؤال شود!... تفسیر یک واژه نگاهی به آیات نکته ها: 1- مبازره قاطع قرآن با پدیده دختر کشی 2- نهایت پستی زنده به گورکنندگان 3- زنده به گور کردن دختر، جنایت روشن جمع بندی آیاتفصل سوم: دفاع از آزادی بیان و ابراز عقیده زنان تفسیر واژه ها 1- تجادل 2- تحاور آیه در یک نگاه نکته ها: 1- توجّه ویژه خداوند، به خواست بر حقّ زن و گشودن مشکل او 2- چاره جویی مستقیم و گفتگوی آزاد با پیامبر صلی الله علیه و آله 3- آزادی بیان و ابراز عقیده توسّط زن مسلمان تشویق اسماء بنت یزیدفصل چهارم: دفاع از حیثیّت و آبروی زنان حدّ قذف، دفاع از آبروی زنان پاکدامن تفسیر واژه ها 1- یرمون 2- محصنات نگاهی به آیات نکته ها: 1- نسبت ناروا دادن، به زنان پاکدامن گناهی بزرگ 2- دفاع سرسختانه قرآن از آبروی زنان پاکدامن 3- افزونی اهمیّت آبروی یک زن پاکدامن بر آبروی چهار مرد اتّهام زننده 4- توبه و اصلاح تنها راه نجات از فسق و بازگشت به جایگاه اجتماعی گذشته آیه ای دیگر در دفاع از آبروی زن مسلمان آیه در یک نگاه نکته ها: 1- حمایت دیگری از زنان پاکدامن 2- سه تعبیر ارزشمند درباره زنان پاکدامن جمع بندیبخش چهارم: قرآن و نگاه عادلانه به حقوق زنانفصل اوّل: مقدّماتی ضروری در بحث حقوق زنان 1- معانی حقوق 2- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات 3- عدم ملازمت اشتراک زن و مرد در حیثیّت انسانی، با یکسانی آنان در حقوق 4- در وضع قوانین، مصلحت عمومی و نوع افراد ملاحظه می شود، نه مصلحت شخصی و موردی 5 . 1- عرف 2- عقل 3- بنای عقلا 6- جاودانگی احکام اسلام 7- تفاوت اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان، با نسخ احکام اجتهاد ضابطه مند 8 . 9- نگاه طبیعی، یا تاریخی؟ 10- تفاوت های طبیعی زن و مرد در گفتار اندیشمندان از لحاظ جسمی از لحاظ روانی از نظر احساسات نسبت به یکدیگرفصل دوم: موارد تساوی حقوقی زن و مرد در قرآن کریم 1- حقّ مالکیّت برای زنان آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تأکید قرآن بر تفاوت های طبیعی و تشریعی میان مردان و زنان 2- به رسمیّت شناختن حقّ مالکیّت برای زنان 3- استقلال اقتصادی زن محجوریّت زنان غربی تا نیمه دوم قرن نوزدهم 2- حقّ ارث برای زنان آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تشریع حقّ ارث بری برای زنان 2- تأکید بر ارث بری زنان و مردان از اموال کم و زیاد 3- حقّ وصیّت برای زنان 4- حقّ انفاق و صدقه برای زنان 5- تساوی زن و مرد در برخی از کیفرها الف) حدّ سرقت آیه در یک نگاه نکته: رعایت تساوی در مجازات سرقت، بین زن و مرد ب) حدّ زنا آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تساوی زن و مرد در کیفر زنا 2- تقدّم زن زانیه بر مرد زانی 3- قاطعیت در اجرای حدبخش پنجم: تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن کریمفصل اوّل: تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریّت مدیریّت خانواده بر عهده مردان یک. آیه در یک نگاه نکته ها: 1- مسئولیّت مرد، نسبت به سرنوشت معنوی خانواده 2- مدیریّت و ریاست مرد بر خانواده دو. آیه اوّل تفسیر واژه ها 1- قوّامون جمع بندی 2- فَضَّل 3- قانتات آیه در یک نگاه نکته ها: 1- سرپرستی و مدیریّت مردان بر زنان (همسران) 2- تفاوت طبیعی ریشه برتری حقوقی مرد، بر همسرش 3- مدیریت مردان بر زنان در اجتماع در نگاه برخی از مفسّران 4- اطاعت از شوهر در امور زناشویی پاسخ به چند پرسش 1- چه چیزی سبب تفضیل و برتری مردان بر همسرانشان است؟ دلیل اوّل برای سرپرستی مردان بر همسران خویش جمع بندی روایات نواقص العقول در نقد برخی از منتقدان مراد از کاستی عقل در زنان بیانی دیگر در وجه سرپرستی مرد بر همسرش پرسشی دیگر احساسات برتر و اندیشه فروتر زنان، در آیه دیگر دلیل دوم برای سرپرستی مردان بر همسران خویش پاسخ به یک سؤال آیا محتوای آیه، فراتر از مسائل خانوادگی است؟ آیه دوم آیه در یک نگاه نکته ها: 1- حقوق متقابل و متعادل زن و مرد 2- معروف، پایه حقوق متقابل 3- برتری حقّ مردان بر زنان به یک درجه پاسخ به سه پرسش پاسخ سؤال اوّل پاسخ به پرسش دوم مراد از مماثلت در جمله «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذَی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» پاسخ به پرسش سوم 1- حقّ استمتاع 2- حقّ طلاق و رجوع 3- امور گوناگون 4- حقوق و سرپرستی 5 . 6- حقوق یک ابهام و پاسخ به آن برخی از گونه های ارتباط زن با دیگران مدیریّت کلان جامعه بر عهده مردان 2- آیاتی که مسئولیّت عظیم پیامبری را ویژه مردان دانسته است رسالت ویژه مردان داستان ملکه سبا و حکومت زنان نگاهی به آیات نکته ها: 1- ملکه سبا (بلقیس) پادشاهی مقتدر و توانمند 2- خورشیدپرستی ملکه سبا و قومش 3- ارسال نامه از سوی سلیمان برای ملکه سبا 4- برخورد مؤدبانه و شایسته ملکه سبا با نامه حضرت سلیمان علیه السلام 5 . 6- شوکت و اقتدار نظامی حکومت بلقیس 7- نفوذ امر ملکه سبا و تسلّط بر امور 8 . 9- اطلاعات سودمند ملکه سبا از تجربیّات تاریخی 10- تصمیم خردمندانه و دوراندیشی ملکه سبا 11- کاردانی و سیاستمداری بلقیس 12- آگاهی ملکه سبا از قدرت خارق العاده انبیا 13- نمایش شخصیّت ممتاز ملکه سبا، برای درس آموزی به سران شرک 14- هوشمندی ملکه سبا در ارزیابی صحیح از مخاطب 15- روحیه صلح جویی و جنگ گریزی ملکه سبا 16- تعهّد ملکه سبا به اصول انسانی در ارتباط با مردم و کشور خویش 17- تسلیم خردمندانه ملکه در برابر سلیمان علیه السلام 18- انتقال تخت بلقیس با هدف بیدار کردن فطرت خفته او و همراهانش 19- زمینه سازی و تلاش سلیمان علیه السلام برای هدایت مردم و ملکه سبا 20- آزمایش هوشمندی بلقیس توسّط سلیمان علیه السلام به منظور هدایت 21- پاسخ سنجیده ملکه، نشان دیگری از خردمندی او 22- اعتراف بلقیس به پیش آگاهی از اقتدار الهی سلیمان علیه السلام 23- کمک نهایی سلیمان علیه السلام به بلقیس برای برداشتن گام آخرین به سوی هدایت 24- نقش گسترده زن در گرایش جامعه به خداوند 25- طرح حاکمیّت بلقیس در قرآن ابهام زدایی سخن برخی از مفسّران تحلیل و جمع بندی نظر برگزیدهفصل دوم: تفاوت زن و مرد در شهادت آیه در یک نگاه نکته ها: 1- شهادت دو زن به جای یک مرد 2- ریشه اصلی تفاوت زن و مرد در شهادت ابهام زدایی پاسخ به ابهام کلامی از صاحب جواهر جمع بندی تفسیر یکی از محقّقان درباره آیه شهادت سخنی از شیخ محمّد عبده مفسّران و علّت تفاوت مرد و زن در شهادت نکته پایانیفصل سوم: تفاوت زن و مرد در ارث آیه اوّل آیه در یک نگاه بخش اوّل بخش دوم بخش سوم نکته ها: 1- ارث پسران، دو برابر دختران 2- اصل قرار دادن زن در ارث بری 3- سهم ارث دو دختر و بیش از آن 4- سهم ارث تنها دختر خانواده 5- سهم ارث پدر و مادر با وجود فرزند 6- سهم ارث مادر با عدم وجود فرزند یا برادر 7- ریشه تفاوت در ارث بری آیه دوم تفسیر یک واژه کلاله آیه در یک نگاه گروه اوّل گروه دوم نکته ها: 1- بیان ارث شوهر از همسر خویش 2- بیان ارث زن از شوهر خویش 3- بیان ارث کلاله (برادران و خواهران مادری میّت) 4- عدم تفاوت زن و مرد در میراث کلاله آیه سوم: آیه در یک نگاه نکته ها: 1- ارث بری برادر و خواهر پدری، یا پدر و مادری از یکدیگر 2- تعیین سهم الارث هر یک از خواهر و برادر 3- دو برابری سهم الارث مردان ابهام زداییفصل چهارم: تفاوت زن و مرد در پرداخت مهریه و هزینه زندگی تفسیر واژه ها صَدُقات نحله آیه در یک نگاه نکته ها: 1- لزوم پرداخت مهر زنان با میل و رغبت و به عنوان یک بدهی لازم 2- صداق ملک زن 3- جواز استفاده گوارای مرد از صداق همسر لزوم پرداخت نفقه به همسران جمع بندی ابهام زداییفصل پنجم: تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تأکید بر رعایت قسط درباره دختران یتیم به همسری گرفته شده 2- تجویز تعدّد زوجات تا چهار زن 3- رعایت عدالت شرط جواز تعدّد زوجات 4- مراد از رعایت عدالت میان همسران ابهام زدایی نکته اول نکته دوم نکته سومفصل ششم: تفاوت زن و مرد در نشوز نشوز زن و احکام آن تفسیر واژه ها 1- قانتات 2- نشوز آیه در یک نگاه نکته ها: 1- ویژگی های زنان شایسته 2- نکوهش سرتافتن از خواسته شوهر، در قلمرو زندگی زناشویی 3- علاج نشوز به مجرّد ترس از آن 4- راه های مقابله با نشوز زن قرآن کریم سه راه حل را ارائه می دهد: 5- راه های سه گانه، تنها به قصد بازگشت زن به اطاعت در امور زناشویی 6- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی نشوز مرد و احکام آن آیه در یک نگاه نکته ها: 1- اقدام به صلح با ترس از نشوز، یا اعراض مرد 2- حلّ اختلافات زناشویی درقدم نخست توسط خود زن ومرد بدون دخالت دیگران 3- گذشت زن از حقوق خود 4- گذشت زن از حقوق خویش 5 . 6- بخل و تنگ نظری رمز فروپاشی بسیاری از خانواده ها 7- ترغیب مردان به «احسان» و «تقوا» در زندگی زناشویی ابهام زدایی پرسش اوّل پرسش دوم پرسش سوم پاسخ به این اشکال را به طور مشروح بیان می کنیم: قدم اوّل قدم دوم آخرین قدم ولی این ضرب مشروط بر آن است که: پرسش چهارم پاسخ پرسش پنجم نشوز مرد ممکن است به دلایل ذیل باشد: سخن مافصل هفتم: تفاوت زن و مرد در طلاق نگاهی به آیات نکته ها: 1- زمام طلاق در دست مرد 2- گشوده بودن راه طلاق همسر، از آغاز 3- معروف، پایه اصلی جدایی و یا نگهداری زن توسّط شوهر 4- لزوم گرفتن دو شاهد عادل به هنگام طلاق چند نکته مهم پیرامون طلاق 1- چرا اسلام طلاق را مجاز شمرده است؟ 2- راهکارهای اسلام برای کاهش طلاق مهمترین راهکارهای اسلام در این زمینه چنین است: الف) نکوهش شدید از طلاق. ب) تشکیل دادگاه خانوادگی با ظهور علائم جدایی ج) وضع شرایط و مقرّرات برای اجرای طلاق د) عدّه فرصتی برای بازسازی زندگی زناشویی 3- چرا طلاق بدست مرد است؟ 2- حکم به جدایی زن و مرد بدست دادگاه 3- طلاق در دست زن 4- طلاق تنها به دست مرد 5- طلاق به دست مرد با بسته نبودن راه طلاق برای زنفصل هشتم: تفاوت زن و مرد در نگهداری عدّه عدّه طلاق نگاهی به آیات نکته ها: 1- سه بار پاک شدن از حیض عدّه زنان مطلّقه 2- پاکی نسل، یکی از فلسفه های عدّه 3- حرمت کتمان جنین و حیض از سوی مطلّقه 4- عدّه فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 5 . 6- نداشتن عدّه در صورت عدم آمیزش 7- عدّه از حقوق مردان است بر عهده زنان 8 . 9- موارد استثنا از حرمت اخراج زن از خانه شوهر در زمان عدّه 10- سه ماه عدّه برای گروهی از زنان مطلّقه 11- وضع حمل، پایان عدّه زنان باردار 12- لزوم تأمین مسکن و نفقه زن مطلّقه در ایّام عدّه 13- مراعات تقوا، اخلاق و جوانمردی در همه دوران عدّه یادآوری لازم عدّه وفات آیه در یک نگاه نکته ها: 1- عدّه وفات برای زنان، چهار ماه و ده روز 2- استقلال تصمیم گیری زن درباره خویش پس از انقضای عدّه 3- بر اندازی سنّت های باطل جاهلی و اقوام و ملل کاوشی دیگر در مسأله عدّه فلسفه تفاوت زن و مرد در حکم عدّه سخن برخی از مفسّرانفصل نهم: تفاوت زن و مرد در قصاص نَفْس آیه در یک نگاه نکته ها: 1- تفاوت زن و مرد در قانون قصاص 2- توصیه قرآن به عفو از قصاص و دریافت دیه تفاوت زن و مرد در قانون قصاص در کلمات فقها و روایات ابهام زدایی سخن برخی از مفسّران جمع بندی نهایی فهرست منابع الف) فهرست کتاب ها ب) فهرست مجلات و روزنامه ها

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 535