× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout

کتاب مهر شماره (13)

Publisher : سوره مهر

Book collection : کتاب مهر

Printed Page Count : 128

No : 13

Publish Date : 1393

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce کتاب مهر شماره (13)

تعریفی که از کتاب الکترونیک ارائه می شود این است که کتاب های الکترونیکی یا ebooks صرفاً نسخه های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند. بلکه می توانند، علاوه بر متن ، صوت و تصاویر و را نیز شامل شوند. حال اگر بخواهیم در مقابلْ کتاب چاپی را تعریف کنیم، به این تعریف می رسیم که مجموعه ای از صفحات نوشته شده، مصور، چاپ شده، یا خالی (صفحة سفید و نانوشته) ساخته شده از جوهر و کاغذ (ورق) و پوست حیوانات یا مواد دیگر، که معمولاً از یک طرف به یک دیگر متصل می شوند. بنابراین، نقطة جدایی و افتراق کتاب الکترونیک و چاپی از همان متن آغاز می شود. در تولید نسخة چاپی، بعد از اینکه متنی نوشته می شود و مراحل تولید فنی را طی می کند، آن را به چاپخانه می فرستند و پس از طی مراحلی به کتاب تبدیل می شود. در این فرایند به فیلم و زینک، صفحات کاغذ، انواع مرکب، صحافی، و ... نیاز داریم. بعد از اینکه کتاب تولید شد، باید توزیع شود. شرکت های توزیع و پخش کتاب کتاب ها را در سطح کتابخانه های یک کشور یا کشورهای دیگر توزیع می کنند. حال بیایید اتفاقی را که برای کتاب الکترونیک می افتد مرور کنیم. کتاب الکترونیک این امکان را در اختیار ناشران و نویسندگان قرار می دهد تا بتوانند نسخه ای واحد از کتاب های خود را به طور هم زمان در دسترس تعداد بی شماری از خوانندگان قرار دهند و بدین ترتیب در هزینه های گزاف چاپ، مصرف کاغذ، صحافی، و توزیع کتاب با شمارگان بالا صرفه جویی کنند. به تعبیر دیگر، فقط کافی است یک نسخه از کتاب تولید شود و در محیط وب در دسترس قرار گیرد. بدین ترتیب همة خوانندگان در سراسر این گیتی پهناور قادر خواهند بود به طور هم زمان کتاب مورد نظر را مطالعه کنند. کتاب الکترونیک، علاوه بر متن، صوت و تصویر و ویدئو را در اختیار مخاطب قرار می دهد.....

Contents

یک بستر و هزاران فایدهنقش رسانه های جمعی در گسترش صنعت نشر الکترونیکیعوامل انسانی موثر در توسعه کتابخانه دیجیتالیتاثیر اینترنت بر ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت نشر ایرانمعرفی و مقایسه تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات کتاب های گویاخرید آنی در فروشگاه های کتاب

PDF

Free

size : 641.8 K Byte

Ebook Page Count : 128