× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

اسرار و ابزار طنز نویسی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 629

کنگره : ‫PN6149‭‬‭/ط9‫‬‭س8 1391

دیویی : ‫‬‮‭808/7

کتابشناسی ملی : 2699447

شابک : 978-600-175-263-6

سال نشر : 1391

شابک دیجیتال : 978-600-03-1945-8

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب اسرار و ابزار طنز نویسی

‫محسن سلیمانی درمورد این کتاب عنوان کرد: این کتاب به سه فصل تقسیم می‌شود که در بخش نخست در مورد تکنیک‌های طنزنویسی بحث می‌شود و سپس مباحثی درباره فلسفه طنز و اینکه اساسا چرا می خندیم، چه چیزهایی ما را به خنده وامی‌دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی تمرکز در این بخش بیشتر بر روی تکنیک طنزنویسی است و درباره ماهیت طنز بحث‌های مختصری می‌شود. سلیمانی ادامه داد: در فصل دوم اشکال گوناگون طنز مورد بررسی قرار گرفته٬همچنین در فصل پایانی طنز نویسی به روایت طنز نویسان در کتاب گنجانده شده است. این پژوهشگر حوزه طنز همچنین افزود: 'اسرار و ابزار طنزنویسی' را می‌توان گامی اولیه در این زمینه دانست که عاری از مشکلات و اشتباهات نخواهد بود ولی امیدوارم انگیزه‌ای باشد تا دیگران هم در این حوزه بیشتر وارد شوند. سلیمانی همچنین درباره بزرگان طنز که نام آن‌ها در کتاب آورده شده است ، گفت: عنوان این کتاب را به یاد منوچهر احترامی، 'اسرار و ابزار طنزنویسی' گذاشتم که وی این نام را بر یکی از کلاس‌های خود نهاده بود همچنین از عمران صلاحی که در یکی از گفت وگوهایش آرزو می‌کند روزی برسد که در ایران به مقوله طنزنویسی به صورت علمی پرداخته شود٬اشاره کرده‌ام.

فهرست

مقدمه فصل اول: اصول طنزنویسیزاویه دید طنزآمیز: چگونه داستانمان را طنزآمیز کنیم؟دیوید بوچیئرماهیت طنزتناقضکنایهبازی با کلمات و گفت وگوخودِ واقعیت خنده دار استهجو به عنوان سلاحی قدرتمندنشان دادن را فراموش نکنیدلطیفه هایتان را پیش خودتان نگه دارید!شخصیت خنده دار، شخصیتی کاریکاتورگونه [ساده] استزمان و مکان های عجیب و موقعیت های ناجورطرح های داستانی طنزآمیز و ارتباط های دور از ذهنجعبه ابزار طنزنویساناغراقدست کم گیریشگردهای دیگرنوشته های طنزآمیز آثاری برجسته هستنددرباره نویسندهآزاد شدن از قیدوبندهای عقلرابین هِملیاصول طنزنویسیشکل در برابر محتواطنز در همه چیز پیدا می شودموقعیت خنده دارلطیفه هاآزاد شدن از قیدوبندهای عقل: خیال بافی های روزانه، خواب ها و خیال پردازی هاغافلگیریدرباره نویسندهشش اصل طنزنویسیج-کوین ولفچه چیزهایی خیلی خنده دار استبنای ستون های طنزسخن آخرضمیمهچگونه چهار طنزنویس قصه سرهم می کنند؟درباره نویسندهکارگاه طنزجنیفر کروسیصدای نویسندهشخصیت پردازیشخصیت و وضعیت اوشخصیت ها و روابط آن هاطرح داستانطرح، زمان و مکان داستانطرح داستان و الگوهای صحنهمضمونو بالاخره هنگام نوشتن داستان طنز برخی از کارها را نباید بکنیددرباره نویسندهروال طنزنویسی در دو نشریه مشهور طنز ایران1- توفیقفریده توفیق2- گل آقاگیتی صفرزادهروال طنزنویسی در هفته نامه گل آقابخش طنز تصویریبخش تحریریه طنزفصل دومقالب های طنزنویسینوشتن داستان های کم وبیش طنزآمیزکانی ویلیساغراقدست کم گیریدرباره نویسندههفت فرمان طنزنویسیدیوید ایوانز1- شهامت حذف بهترین لطیفه یا شوخی را از اثرتان داشته باشید2- اگر اثر شما برای خودتان خنده دار نیست، مطمئن باشد برای هیچ کس دیگر هم نیست3- نود و هشت درصدِ اثرِ طنزآمیز شخصیت است4- و نود و هشت درصد دیگر آن زمان بندی است!5- قدرت جادویی مرحله بندی6- لطیفه هایتان را پیش خودتان نگه دارید!7- تلویزیونتان را خاموش کنید!درباره نویسندهطنز مکتوب: ستون طنز، مقاله طنز و مطلب صفحه پرکنملوین هلیتزرطنز روزنامه ایبیژن و منیژهماجرای لطیفه وارلطیفه های یک سطریاغراقکوچک نماییواقعیت طنزآمیزمقالات مجلاتماجراهای لطیفه وار و مطالب صفحه پرکننامه به سردبیر یا دبیرسرویسدرباره نویسندهطنزنویسی برای کودکانپاتریشا کیستوانایی دیدن چیزهای طنزآمیزعناصر طنزتکرارچرخش های طنزآمیزاغراقعنصر مبالغهدودلیتعلیق قراردادهای معمولبازی های لفظی طنزآمیزخوانندگانِ خودتان را بشناسیددرباره نویسندهشغل خنده داردیوید آ فروکسلشروع همه چیز از صفرمنظورم را که می فهمید؟دست انداختن دعواهای خانوادگینقطه تمرکز طنزدرباره نویسندهشکل های طنزنویسیمحسن سلیمانیمشابه سازی یا نظیره نویسی طنزآمیزالف) نظیره نویسی در شعر1- شعر کهننظیره شاهنامه فردوسینظیره طنزآمیز اشعار خیامنظیره طنزآمیز شعر وحشی بافقینظیره طنزآمیز شعر منوچهری2- شعر نونظیره شعر نوی زمستان3- شعر عامیانه مشهورشعر فولکلوریکب) نظیره یا مشابه نویسی در نثر4- کتب مشهور کهنزندگینامه نویسی به شیوه تذکره الاولیای عطار نیشابوری5- آثار مشهور معاصر6- آثار عامیانه مشهورنظیره افسانه مشهور شنگول و منگولنظیره طنزآمیز قصه عامیانه نخودی7- نقیضه نویسی های امروزیشکل های ادبی معروفالف) شعر8- شعر کهن9- قالب شعر نو و مدرنشعر نوغزل واره نو10- شعر عامیانهقالب نوحهبه سبک شعر کهن شعر عامیانهب) نثر11- حکایتدر شکایت از نانوایان12- لطیفهیک اشتباه جزئی!13- شطحیاتالف) شعرب) نثر14- سفرنامه نویسیسفرنامه تهران15- خاطره نویسییک روز از زندگی وزیر بازرگانییادداشت های روزانه یک خانم خانه دار16- بحر طویلکار کم و سود زیاد17-گزارشدر هیئت دولت: آلودگی محیط زیست18- نامه نگاریدانشگاه، جمشید آقا و دختر مشهدی زینال19- مقالهخلقیات ما ایرانیان20- نقدنقدی روشنفکرانه و غیرقابل فهم بر فیلمی روشنفکرانه و قابل فهم! 21- داستان کوتاهننگ بی پولیایرج پزشکزاد22- رماندایی جان ناپلئون23- کاریکلماتور24- نمایشنامهجعفرخان از فرنگ برگشته25- فیلمنامهفیلم کوتاهج) قالب های دیگر26- دعا، مناجات، نفرین 27- آگهی (نیازمندی ها، ترحیم و...28- فرهنگ نامه توصیفی، لغت معنی، واژه نامه سیاسی و واژه سازی29- متن های رادیویی و تلویزیونی و سینمایی30- اخبار (علمی، اخبار آینده و...31- مصاحبه، گپ و گفت وگو و مناظره32- پاسخ به نامه ها، پیام های تلفنی و مشاوره و راهنمایی33- پیش بینی ها و پیش گویی ها، فالنامه و...34- انواع تفسیر ها (اقتصادی، سیاسی و غیره..35- معما نویسی (من کیستم، من چیستم) و دانستنی ها36- فرم ثبت نام، سؤال ریاضی و چهارجوابی، انشا و کارنامه37- نامه های اداری38- آیین نامه39- ضرب المثل40- شایعات41- خارج از دستور: نطق پیش از دستور مجلس42- تک مضراب43- دلیل تراشی و پیشنهاد44- شعار بهداشتی45- نکته46- چند قرائت از یک مفهوم48- پاسخ افراد مختلف و مشهور به یک سؤال 48- یک وضعیت و واکنش افراد یا کشورهای مختلف در برابر آن49- استفاده از لهجه ها50- یک مناسبت و رفتار مسئولانشکل های ابداعی دیگربرخی از منابع این فصلسیزده نوع طنز1- وارونه گویی طنزآمیز:2- هجو:3- نقیضه:4- دست کم گیری یا کوچک نمایی: 5- اغراق یا بزرگ نمایی:6- جناس: 7- سخن دو پهلو: 8- کلمات جعلی: 9- اشتباهات لپی:10- ابدال یا جابه جایی آغازین:11- شوخی های عملی یا خرکی: 12- استفاده از تناقض: 13- پیاده بودن در یک زمینه:شگردهای خنده سازان و طنزپردازانپیش درآمدعدم تناسب: 2- برعکس گویی:3- توصیف های خنده دار: 4- کلمات طنزآمیز: 5- غلط های دستوری عامدانه:6- دستکاری طنزآمیز اسامی شخصیت ها، مراکز فرهنگی یا احزاب سیاسی مشهور:7- استفاده از ترانه های معروف و به خصوص لوس آنجلسی در دیالوگ ها: 8- بی ربطی (استدلال یا نتیجه گیری بی ربط):9- قلب و تحریف یا قاتی کردن ضرب المثل ها و اصطلاحات:10- بدخوانی غیر عمدی یک کلمه یا یک متن: 11- استفاده از بعضی کلمات یا عبارت انگلیسی در یک اصطلاح یا جمله فارسی:12- استعاره بامزه یا تشبیه بامزه افراد یا اشیا و...13- تغییر در تکیه واژه یا برش هجایی: 14- رفتارهای ناسازگار با جایگاه اشخاص:15- عوض کردن نقش های سنتی: 16- تلفظ غلط کلمات یا اسامی خارجی: 17.18- شخصیت های خنگ یا بی دست وپا:19- رک گویی بیش از حد: 20- جدا کردن طنزآمیز اجزای کلمات:21- صفحه گذاشتن پشت سر یک آدم مهم در حضور مخفیانه او: 22- ایجاد سوء تفاهم های خنده دار: 23- واژه سازی با ازدواج های نامتجانس: 24- اشتباهات لهجه ای: 25- جناس: 26- رفتار مشابه شخصیت ها در یک صحنه: 27- اشاره اشتباه به چیزی:28- ناهمخوانی (یا جابه جایی) زمانی و تاریخی:29- نقیضه و نظیره سازی: 30.31- استفاده از آدم های عوضی: 32- ناهمخوانی شخصیت ها و محیط:33- حاشیه روی یا اصلی شدن یک قضیه فرعی: فصل سومطنزنویسی به روایت طنزنویسانمن فقط داستان می نویسملی ک.پرورش استعداد طنزنویسیفنونی که به کارتان می آیددرباره نویسندهبیان طنزآمیزگِیل گالووی آدامزتأثیرات دیگرانژن طنزمخاطرات طنزنویسیچگونه طنز داستانمان را زیادتر کنیمدرباره نویسندهاز اهلش بپرس!توصیه های طنزپردازانملوین هلیتزرتوصیه های شما به طنزنویس های تازه کار چیست؟ویژگی های مشترک طنزنویس ها چیست؟آیا طنزنویسی ذاتی است؟می شود طنزنویسی را یاد گرفت؟بهترین آموزش برای طنزنویس ها چیست؟بهترین سوژه های طنزتان را از کجا به دست می آورید؟چطوری لطیفه و شوخی می سازید؟از چه شگردهایی برای کارتان استفاده می کنید؟ضربه [غافلگیری] آخر در لطیفه و شوخی چقدر مهم است؟با چه فرمولی می شود لطیفه ساخت؟چطوری یک لطیفه را دستکاری می کنید؟آیا قانونی هست که بگوید هر صحنه کامل [سکانس] درباره یک موضوع، باید چند تا لطیفه و شوخی داشته باشد؟شوخی قوی تر چیست؟جمله نجات دهنده چیست؟چطوری طنزهایتان را محک می زنید؟از کجا می فهمید چیز خنده داری که می گویید خوشایند همه بوده و برای هیچ کس چندش آور نبوده؟مشکلات همیشگی یا خطرهایی که طنزنویس با آن ها روبه روست چیست؟طنز را تکی بهتر می شود نوشت یا جمعی؟می شود لطفاً از نوشتن و بازنویسی چند مثال بزنید؟آیا شغل نویسندگی طنزهای نمایشی برای زن ها سخت تر از مردهاست؟اولین جایی که نویسنده باید آثار طنزش را عرضه کند کجاست؟هر بار چند صفحه متن می نویسید تا برای اجرا به کسی بدهید؟مهم ترین سوژه طنز چیست؟چقدر مخاطبان شما در انتخاب نوع مطالب شما تأثیر دارند؟فرق بین نوشتن شوخی های کوتاه و تک سطری با طنزهای چندسطری چیست؟سوژه های سریال های طنز تلویزیونی که بر محور موقعیتی طنزآمیز شکل گرفته باید درباره چه باشد؟آیا تا حالا وقتی که متن سریال های طنز را فروخته اید اتفاق های عجیبی هم افتاده؟در تلویزیون با متن سریال ها و نمایش های طنزِ از بیرون رسیده چه می کنند؟نقش کارگزارها [دلال ها] این وسط چیست؟دنیای باری از درونگفت وگو با دیو باریدرباره دیو باری (به قلم خودش)دنیای جفنگآندری کودرسکوکنار آمدن با زندگی از طریق طنزهجو و طنزآموزش طنزنویسیپیدا کردن لطیفهدرباره نویسندهراهنمای طنز برای دخترخانم هاملیسا بنکنوشتن با فاصله گذاریدرباره نویسندهکره گرفتن از شیرروی بلانتیاد گرفتن راه و چاهزبان طنزدرباره نویسندهسیری در دنیای طنز بیل بریسونپرورش استعداد طنزنویسیمهارت لطیفه و شوخی نویسیدرباره نویسندهبزرگ شدن بین گاوهاتام بادتسعی کنید خودتان باشیددرباره نویسندهطنزنویسی از روی دست دیگرانپگ براکنپرورش استعداد طنزنویسیدرس گرفتن از رد شدن مطالبدرباره نویسندهتحت تأثیر دنیاجان دوفرناستفاده از طنز برای شخصیت سازیچگونه نوشته هایم را روی کاغذ می آورمدرباره نویسندهآرمانگرای بدبینی به نامدنیس دواَملنقش جنسیت و سیاست در شعر طنزآیا طنزنویسی را می شود یاد داد؟درباره نویسندهسوت زدن در تاریکیجو.تأثیرگیری های دوران نوجوانی و جوانیآموختن فوت وفن کاردرباره نویسندهبرداشت آخرجان ب.نگاه غیر عادی و خیال پردازانه به دنیاقیاس های اغراق آمیز و دور از ذهنداشتن دفترچه یادداشت یا عادت به نوشتن یادداشت های روزانهداستان گوییآثار نویسندگان دیگرتأثیر فیلم ها و سریال های طنز تلویزیونیپیوند ادبیات کهن با مسائل امروزیمنوچهر احترامی تولد و تأثیر خانوادهتحصیلاتکار و زندگیتأثیرات چیزهای دیگرطنزنویسیطنزنویسی و شعرکار نویسندگیادبیات کودکانطنزانتخاب سوژهداستان نویسیپرورش تخیل طنزنویسآموزش طنزنویسیتوصیه هایی به طنزنویس هاآثارمنابعگل آقا، شخصیتی که از خالقش مشهورتر شدکیومرث صابریزندگی و تحصیلاتتأثیر آثارتأثیر افرادشروع نویسندگیچگونه طنزنویس شدمسبک طنزنویسیشگرد های طنزنویسیشیوة سوژه یابینقد و بازخوانی اثرمخاطب های منانواع طنزمعنای طنزشخصیت های من: گل آقا، مش رجب، شاغلام، غضنفر، کمینه، ممصادق و دیگرانعلت رشد طنزطنز ماندگارکارکردهای طنز1- طنز و انتقاد:2- طنز و توسعه سیاسی فرهنگی: 3- طنز و مسئولان: 4- طنز و اصلاح رفتارهای اجتماعی:5- طنز و القای ناامیدی: 6- طنز به عنوان سوپاپ: مسائل طنزمشکلات طنزنویسی1- تصورات غلط: 2- تحمل ناپذیری:3- جناح های سیاسی: 4- دولت: خط قرمزهای من1- اعتقادات مردم:2- برخورد تند سیاسی: 3- شوخی با اسم افراد:4- اسلام و ایران: 5- روحانیت: 6- اخلاق:مجله گل آقا1- نام گل آقا: 2- تولد مجله گل آقا: 3- شباهت ها و تفاوت های گل آقا و توفیق: کاریکاتور و طنزدو کلمه حرف حسابرهنمودآرزوهاآثارمنابعگفت وگو با کیومرث صابری درطنز امروز با زبان دیروزابوالفضل زرویی نصرآبادزندگی و تحصیلاتتأثیر کتاب هاتأثیر افرادشروع شاعری و طنزپردازیطنزنویسی در مطبوعاتاسم مستعارانتخاب شعر یا نثرمخاطب های منتذکرةالمقاماتویژگی های فردیشیوه طنزنویسی منطنز و براندازینقدرشد و بالندگی طنزنویسانمشکلات طنزنویسیطنز و مطبوعاتخط قرمزتعریف طنزظهور و افول طنزآموزش طنزکارکرد طنزمهجور شدن یکی از فنون طنزپردازیمحفل طنزانواع شوخ طبعیچند جور طنز1- طنز سازنده: 2- طنز مطبوعاتی: 3- طنز تلخ: موقعیت شعر طنز امروزآثارمنابعطنزنویس محجوبی به نامعمران صلاحیزندگی و مطالعهتأثیرات دیگرانچگونه طنزنویس شدم؟اسامی مستعارتاریخچه طنزطنز چیست؟اما چه چیزی باعث خنده می شود؟!طنزنویس ها را جدی نمی گرفته اندانواع طنزطنز ماندگاربرنامه کاری و سوژه یابینقدهای دیگرانطنز و سیاستشگردهای طنزنویسینشریات طنزمشکلات طنزنویسیطنز شفاهیوضعیت امروز طنزنویسیآموزش طنزنویسیسوژه یابیآثار صلاحیمنابعضمایمواژه نامه و نمایهواژه نامهالف) انگلیسی فارسیب) فارسی انگلیسیفهرست راهنمای موضوعیفهرست راهنمای نام ها

کتاب دیجیتال

15,000 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 629