0 امتیاز
0 نفر

رضای نامه

خوانشی از شبیه نامه های رضوی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 6,200 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 368

رده بندی کنگره : ‫‬‭PIR4212‫‬‭/ک9ر6 1391

رده بندی دیویی : ‫‬‭8‮فا‬2/0512

شماره کتابشناسی ملی : 3057595

شابک : ‫978-600-175-523-1‬

سال نشر : 1391

شابک دیجیتال : 978-600-03-

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

رضای نامه مجموعه ای ست از شبیه نامه هایی با موضوع زندگی و شهادت امام رضا (درودش باد) و نیز روایت هایی گوناگون که به ایشان نسبت می دهند. این شبیه نامه ها به دوره هایی از تاریخ تعزیه ی ایران مربوط است که سرایندگان، هم راه با اجراکنندگان به نوآوری در مفهوم و ساختار شبیه خوانی روی آورده اند و به روایت های تازه تری پرداخته اند. حوادث این تعزیه ها از ماجرای بزرگ کربلا و شهادت حضرت علی (درودش باد) اندکی فاصله گرفته و به نمایش زندگی و شهادت دیگر بزرگان دین و سپس به رابطه ی دوسویه ی این بزرگان با مردم عادی جامعه پرداخته است؛ این دوره، کمابیش از زمان حکومت فتح علی شاه قاجار (1176ـ 1213 خ./ 1797- 1835 م.) آغاز شده است.

کتاب الکترونیک

6,200 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 327

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
بخش یک ؛ جای گاه شبیه نامه ها در تئاتر ایران
آگاهی از شبیه نامه ها
کارویژه ی شبیه نامه ها
پیشینه ی شبیه نامه ها
سرچشمه ی شبیه نامه ها
کهن ترین مجموعه ی شبیه نامه
دگرگونی شبیه نامه ها
شبیه شادی آور
آخرین دگرگونی متن ها
ویژگی شبیه نامه ها
رده بندی شبیه نامه ها
سرانجام شبیه نویسی
بخش دو ؛ شبیه تاریخی(شهادت خوانی)
بررسی دو شبیه نامه از شهادت امام رضا
معجزه و مجلس شهادت امام رضا
طرح داستانی
ساختار مجلس
بررسی دو شبیه نامه
همانندی ها و هم گونی ها
تفاوت ها و ناهم گونی ها
مجلس شهادت امام رضا (متن یک)
مجلس شهادت امام رضا(متن دو)
بخش سه ؛ شبیه کنونی(مناسب خوانی)
نگاهی به چهار مجلس غریب
مجلس زوار امام رضا
مجلس ترکمن
بخشی از مجلس عبدالحمید و ترکمان
مجلس چهاریاری (هرمز تاجرـ هرمز بلخی)
بخش چهار؛ شبیه پیوسته (مصیبت خوانی)
امام رضا در مجلس های دیگر
امام رضا در مجلس شهادت موسای جعفر
امام رضا در مجلس وفات حضرت فاطمه ی معصومه
امام رضا در مجلس حضرت احمد موسا (شاه چراغ)
کتاب نامه
پیوندان یک ؛ امام رضا در مجموعه های مدون شبیه نامه
فهرست شبیه نامه های امام رضا در مجموعه ی کتاب خانه ی مجلس
فهرست شبیه نامه های امام رضا در مجموعه ی کتاب خانه ی واتیکان
پیوندان دو ؛ گزیده ی تصویر نسخه ها

محصولات مشابه

بیشتر