0 امتیاز
0 نفر

گزیده خمسه نظامی گنجوی

تحلیلی - تشریحی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : تمدن و فرهنگ ایرانی - اسلامی

قیمت نسخه مکتوب : 2,900 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 208

رده بندی کنگره : PIR5120‫‬‮‭/ب7گ4 1390

رده بندی دیویی : 8‮فا‬1/23

شماره کتابشناسی ملی : 2282363

شابک : 978-964-506-902-3

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

حکیم نظامی گنجوی از جمله حکمای ادب پارسی است که چون حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری و حکیم سنایی غزنوی و ... شعر پارسی را از قلمرو صرف حس به پهنه ژرف اندیشه کشانید.
حکیم نظامی در آثاری چون مخزن الاسرار و اسکندرنامه، عنقای طبع را از تعلقات و تعینات صرفا زمینی عشق فرا می برد و پای در ساحت منیر خرد و اندیشه می نهد.

کتاب الکترونیک

1,000 تومان

حجم : 426.0 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 227

موضوعات

فهرست

مقدمه
حکیم نظامی کیست
سیری در دیوان حکیم نظامی
ویژگی های خمسة نظامی
گزیدة تحلیلی ـ تشریحی مخزن الاسرار
هست کلید دَر ِگنج حکیم
حکایت
حکایت
حکایت
حکایت
از بی وفایی دنیا
حکایت
در نکوهش رشک
حکایت
گزیدة تحلیلی ـ تشریحی خسرو و شیرین
گزیدة تحلیلی ـ تشریحی لیلی و مجنون
سرآغاز سخن
آغاز داستان
گزیدة تحلیلی ـ تشریحی هفت پیکر
گزیدة داستان سمنار
گزیدة داستان مرد پرهیزکار
گزیدة داستان بهرام و شبان
هفت کاخ بهرام گور
گزیدة شرفنامه
سرآغاز
حکایت
حکمت
نکته
وصف بهار
خمسه از زبان نظامی
زندگانی اسکندر
آیینه سکندری
اندرز
داستان
اندرز
اندرز
مانی صورتگر
مکر روباه
افسانه آب حیات
اسکندر در ظلمات
بیرون شدن اسکندر از ظلمات
اندرز
حکایت
ابیات حکمت آموز شرف نامه
گزیدة اقبالنامه
داستان آفرینش
یاد جوانی
خردنامة افلاطون
داستان
خردنامة سقراط
داستان
سرانجام اقبالنامه
سرانجام روزگار نظامی

محصولات مشابه

بیشتر