× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شوخی جوهر

گزیده غزل های بیدل

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 480

کنگره : ‫‬‭PIR6645 ‫‬‭/آ19 1390

دیویی : ‫‬‭8‮فا‬1/5

کتابشناسی ملی : 2491074

شابک : ‫‫‬‭978-600-175-165-3‬

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2414-8

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب شوخی جوهر

بیدل دهلوی را همچون صائب تبریزی باید یکی از واضعان سبک هندی دانست.با این تفاوت که دستمایه ی اصلی صائب تمثیل و شیوه ی اختصاصی بیدل، ترکیب سازی در گستره ی شعر سبک هندی یا اصفهانی است.البته، این به آن معنا نیست که بیدل از تمثیل یا اینکه صائب از ترکیب سازی بی بهره است.بلکه، در مقام مقایسه ، فراوانی این دو روش مورد عداقه است که در این یکی بیشتر و در یکی کمتر است. شعرصائب با وجود تمثیل های فراوان و شکار مضمون های تازه در ارتباط با اشیا، نزدیک تر به عامه ی مردم، آسان فهم تر و زودیاب تر است. اما شعر بیدل، به سبب ترکیب سازی های گاه پیچیده ، که از مشخصات زبانی اوست، از شعر صائب و دیگر شاعران سبک هندی ابهام بیشتری دارد و دیرباب تر است...

فهرست

سرآغازمختصری در احوال، تولد و زندگی بیدلدوره ی پایانی زندگی بیدلشهرت واماندگیدرد محبتطایر رنگشوخی جوهرپرواز شبنمبهار حسرتشرم مستیفال خاکسترفرصت عیشحیرت آیینهدلتنگی گوهرنی مژگانقدر گران جانیزنگ ملامتدر قفس زخماشک ناامیدیبال در سرمهافسون جنونآواز ترنگورق آینهرنج گوهربر دیده ی دریاتیرباران غمنسیم خنده ی گلانجمن داغصید آغوششیرازه ی بادموج منزلطاق نسیانمشهد بینوایانلعل خموشسیر اوراق لالهداغ محبتجولان لیلیآبروی آیینهگل خمیازهصید الفتعریانی دریادماغ غنچهتهمت عنقاآغوش بی خودیپلنگ در آبشمع خفتهآتش بی زبانهشکست رنگشعله ی امیدآیینه خانهآتش یاقوتشوخی آهنگبرق فنازلف خوبانناله در منقارمشق خیالطلسم سنگنفس آرمیدهمحمل فرصتغبار تهمتلاف آزادیخندیدن ریشهخاک انتظارمرگ مژگانبازی طفلانهپنبه ی داغبرگ شعورالتفات غنچهشیشه ی ساعتسؤال بوسهرنگ پریدهغنچه ی حبابخون بهاردفتر آشفتگیطرح چمنکاروان عبرتسایه ی گلحساب سایه و خورشیدترک تماشاشور محشردر بادیه ی لیلیسبزه ی خوابیدهناله در زنجیریارانهکاغذ آتش زدهسنگ سرمهکلبه ی دیوانهموج گوهرصبح قیامتدری به خانه ی خورشیدسامان پریشانیتعبیر خواب گلخاموشیلذت دیدارغبار تهمتگرد نومیدیآتش زیر پاخنده ی آیینهباغ بی بهارتسلیم عشقجوش سحرداغ بندگیسرمه ی عبرتچشمک رنگخمار فرصتشراب رسیدهلغزش مژگانفریب ساغرشرم هستیفال حیرتانشای خاکستردر قفس غنچهپا به حناپر ریختن رنگگرد وحشتآواز جرسبال افشانی عنقاحلوای آشتیشیشه و پریزخم و شکروهم حبابرمز تبسّمخواب عافیتمدّ بسم اللهحیرت آباد خیالتشریف ازلحلقه ی بیرون درشعله ی افسردهچمن انتظاررقص غبارچهارفصل سروپر طاووسشمع کشتهافسون خوابسپند مجمر تصویرورق لالهداغدار محبتجوش بی خودیصید مطلببی گناهیطاق نسیانغریق عشقخاکساریصدای خاموشیباغ انتظارسیر آیینهآغوش بهارباغ تصورتعمیر رنگگل شبنم فروشدرد وطننامه برخمیازه ی صبحبیرون این دریاشرم مقصدآیینه از خزانشبنمستانطور کلامگلچین تماشابرگ عیش قانعانساز احرامجوهر حیرانیزندانی الفتننگ صیادمفت عافیتاسیران نگاهسنگ اطفالاتفاق شبنم و گلخاکستر پروانهالتفات نازپیرهن حیاسرای عاریتشیشه داریتعبیر خوابرشته ی جانداغ آگاهیحنای نبستههجوم رنگطاووس نالانقطره ی دریا نسبصدای ساغرمحرومی دیدارغزال فرصتتهمت آسودگیشکرپریشانیامید کرانهجاده ی خوابیدهدامن افسردگیآتش در نیستانعرق شبنمجهان قناعتهنگامه ی عبرتنسخه ی عیشدست دعامشق بیکاریغفلت گوهرمحرم تماشاصدای ساغر الفتعبرت خدادادمژده ی دیداربال افشانی رنگمحیط فطرتخواب فراموشیورق آیینهگوهر وصالننگ هستیبیت فردپرریخته ی الفتجوهر قبولگوشه ی داغفیض سحابشمع تصویرشهید استغنانقاش تبسّمگناه بی گناهیآن سوی آغوشقماش نیستیچاره ی مخمورییک قلم خاکسترسنگسار شهرتلغزش مستانهمزد ناکامیرنگ های رفتهسایه از دعاوداع گوهرخاک رهگذرمعنی بیگانهگلزار تماشابیابانْ مرگِ خاکسترشراب بی خمارساز عبرتگوش بر آیینهطلسم خوابابروی نازباغ شعلهآواز شکستباغ حناآب آیینهمشق خموشیصبح بناگوشغم بی حاصلیبال پریزادیاد عدمگلاب اشکبی قدم گردیدنتیر خطاذوق گم شدنطره ی اجابتعریانیچشم حبابدیرستانبنیاد فرصتدر زمین عبرت

کتاب الکترونیکی

19,500 تومان

حجم : 847.7 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 387