× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 184

کنگره : ‫‭‭DSR1586‫‭/ب87م6 1389

دیویی : ‫‭‭955/084

کتابشناسی ملی : 1945519

شابک : 978-964-506-925-2

سال نشر : 1389

شابک دیجیتال : 978-600-03--2406-3

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی

گرچه کاربرد علمی مباحث این کتاب در حوزه تصمیم گیری مدیران اجرایی است، لیکن از جهت درک پیچیدگی مسائل اجرایی در حوزه فعالیت های فرهنگی برای همه دانشجویان، اساتید، مربیان، خبرنگاران، برنامه سازان رسانه و صاحب نظرانی که در عرصه فرهنگ و فرهنگ سازی تلاش می کنند مفید خواهد بود.

فهرست

پیشگفتارخلاصه کتابرویکردهای اصلاحی در تصمیم گیری های فرهنگیتحلیل فشرده ای از شرایط فرهنگی جامعهدرک صحیح کلیت موضوع فرهنگ و فرهنگ سازیتوجه به پیش فرض های تصمیمات فرهنگیتوجه به سرمایه های فرهنگی گذشتهتوجه به تحولات آینده جامعهتوجه به ارزیابی عملکردها در فعالیت های فرهنگیحفظ اصول و مد نظر قرار دادن مقتضیات فرهنگ سازیتوجه هم زمان به تحول فردی و تحول محیطیایجاد یک جبهه فرهنگی نظام مند با تعامل نهادهای اصیلجلوگیری از تصمیم گیری براساس برداشت های شخصیاولویت بخشیدن به مسئله یابی قبل از تأمین منابعتوجه به کارآیی نوع سازماندهی فعالیت های فرهنگیتوجه به اصلاح فرهنگ نخبگان به عنوان مقدمه اصلاح فرهنگ جامعهجلوگیری از کم اهمیت شمردن مسائل فرهنگی جامعه و ساده نگری در راه حل هاتوجه به ظرفیت های ناشناختهبهره گیری از هنر و روش های غیر مستقیمایجاد مدیریت راهبردی در توسعه فرهنگ سلسله مراتب مناطق کشورنهاد سازی در حوزه فعالیت های فرهنگیکمک به تقویت پیوند حوزه و دانشگاه با دستگاه های اجراییایده ها و طرح هایی برای تقویت مدیریت راهبردی در فرهنگ عمومی استانجمع بندی نهایی

کتاب الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 698.1 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 148

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر