× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

پوشش اسلامی چالش ها و راهکارها

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 292

کنگره : ‫‬‭BP230/17‫‬‭/ب852پ9 1393

دیویی : ‫‬‭297/636

کتابشناسی ملی : 2189341

شابک : 978-600-175-078-6

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-03-1541-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب پوشش اسلامی چالش ها و راهکارها

مسئله پوشش اسلامی یکی از مسائل مهمِ مدیریت جامعه اسلامی است که در جامعه امروز ایران به تناوب به مسئله روز تبدیل می شود. این مسئله گرچه در شکل ظاهری خود موضوعی مهم است، اما از طرف دیگر نمادی از تحولات فرهنگی جامعه به شمار می رود.
دور شدن مختصات پوشش زن و مرد ایرانی از ضوابط شرع مقدس ما، موجب نگرانی افراد متدین و دلسوز اسلام و انقلاب شده است و در میان ...

فهرست

سپاس گزاریپیش گفتارخلاصه کتابمنظور از رویکرد مهندسی فرهنگی به پوشش اسلامی چیست؟آسیب های آشکار و پنهان در رشد بدحجابیمقدمهتعریف و ماهیت پوشش اسلامیظرافت ها در آسیب شناسی از بدحجابیلزوم داشتن جامع نگری و نگرش سیستمیفصل اول:آسیب های بدحجابیپیامدهای بدحجابی در زندگی فردآثار مستقیم بد حجابی در فرد بد حجابپیامدهای بدحجابی در خانواده هاآثار مستقیم بدحجابی و توسعه روابط نامطلوب در خانوادهب) آسیب های گسترده و ناشناختهج) آسیب های پنهانپیامدهای بدحجابی در سازمان های اجتماعیـ تأثیر بدحجابی در عملکرد دانشگاهـ تأثیر بدحجابی در سازمان های اجراییپیامدهای بدحجابی در سطح جامعهآثار مستقیم بد حجابی و روابط نادرست در سطح جامعه1. تحریک بیشتر نیاز های جنسی، به ویژه در مردان2. شکستن قبح گناه و فعل نادرست در جامعه3. شکل گیری دور تخریب خانواده در کلیت جامعهآثار غیرمستقیم و پنهان بدحجابیفصل دوم:پیامدهای آزادی جنسی در جهانپیامدهای آزادی جنسی در جهانآسیب های وارده به فردیت انسانی در زندگی غربیآسیب های وارده به روح و روان زن در دنیای پیشرفتهآسیب های وارده به خانواده در دنیای پیشرفتهآسیب های وارده به جوامع بشریآسیب های وارده به جوامع غربیپیامدهای آزادی جنسی در کشورهای در حال توسعه1- ایجاد خودباختگی و شیفتگی نسبت به ظاهر تمدن غرب2. ایجاد عدم تعادل در روند پیشرفت کشورهانکته قابل تعمق و توجهنتیجه گیریفصل سوم:مبانی نظری برای تعیین راه بردهای اصلاح و بهینه سازی پوشش اسلامیمقدمهراه بردهای اصلاحی قابل بررسیفعالیت فرهنگی واقعی و مؤثر چیست؟تلاش آگاهانه برای تحول در نظام اعتقادات، ارزش های ذهنی متربیاناصول تربیت و فرهنگ سازیمدیریت محیط برای اثربخش کردن فعالیت های فرهنگیبررسی تأثیرات شرایط محیطی بر اثربخشی فعالیت های فرهنگیخلاصهفصل چهارم:بررسی عوامل تضعیف کننده فرهنگ عفاف و حجابمقدمهآثار تخریبی اقدامات آگاهانه مخالفین داخلی و پیامدهای تحولات سیاسی و اقتصادی جامعهبررسی تفصیلی عوامل مخرب فرهنگ عفاف و حجابکاستی های فعالیت هایی که برای حفظ و توسعه حجاب انجام می شود1- نقاط ضعف اقدامات قانونی و ضابطه گذاری در برخورد با بدحجابی2- آثار منفی فعالیت های فرهنگی ناقص که برای ایجاد فرهنگ عفاف و حجاب اعمال می شود.آسیب های موجود در روش های تربیتی و فرهنگی1ـ2- تکرار مطالب کلیشه ای در مواجهه با عامه مخاطبین2ـ2- تلفیق کردن تلاش های فرهنگی با اعمال مجازات های اجتماعی3ـ2- احساس بی اعتقادی درمربیان از سوی متربیان4ـ2- جایگزین کردن اقدامات توبیخی و تأدیبی به جای کار فرهنگیآسیب های موجود در کارکرد نهادهای اصلی فرهنگ سازمقدمه مهمبررسی نظام تبلیغی و تربیتی اصیل گذشتهالف)- در عرصه عملکرد مربیانب)- در عرصه عملکرد متربیانج)- در عرصه مدیریت فضای عمومی جامعه برای تقویت و حمایت از فعالیت های فرهنگی مستقیمعوامل تضعیف کننده نظام تبلیغات اصیل اسلامیتحولات تضعیف کننده نظام تبلیغات دینی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامینظام آموزشی و تربیتی مدرنراه اندازی وزارت فرهنگ و هنرشکل گیری و توسعه سازمان های مدرنتحولات فرهنگی مقدمه پیروزی انقلاب اسلامیکاستی های فعالیت های فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامیعلل تداوم نارسایی های نظام فرهنگ ساز جامعه سی سال پس از انقلاب1- توطئه های متنوع در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی2- تحمیل جنگ هشت ساله3- نابود شدن بخش مهمی از زیر ساخت های اقتصادی4- حاکمیت سیاست زدگی بر عرصه فرهنگ5- درآمد های نفتی6- ماهیت به ظاهر ساده، اما پیچیده فرهنگ و مدیریت فرهنگی7- ماهیت دینی بودن حکومت8- انزوای شاکله های فرهنگی از درون حاکمیتپیامدهای فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصلاح نشده در تضعیف اعتقادات و باور های دینی جامعهنقش تهاجم فرهنگی در تخریب فرهنگ عفاف و حجابتخریب فرهنگ عفاف و حجاب از رهگذر تعامل با جهان غربراه های مقابله با جهانی شدن فرهنگ1- احیاءِ خاص گرایی فرهنگی در مقابل عام گرایی2- نقاط ضعف گسترده و عمیق در اعتقادات بنیادین فرهنگ غرب3- ظرفیت های قدرتمند در ادیان الهی برای بازسازی فرهنگی جوامعخلاصه و جمع بندیفصل پنجم:راه بردها، خط مشی هااما چگونه؟راه بردهای جهت دهنده در انتخاب راه حل هامقدمه مهم یا روح مطلبرویکردی که باید مدنظر قرار گیردظرفیت ها و فرصت های در اختیارچگونه می توان اعتقادات و ارزش های دینی را تقویت کرد؟اقدامات راه بردی در تقویت فرایندهای تربیت دینی جامعهنگرش نادرست به موضوع فرهنگ و فرهنگ سازی در جامعهعرصه های مهم اصلاح نگرش ها در بین نخبگان جامعهراه کار عملی اصلاح نگرش ها در مدیراناصلاحات نگرشی برای اصلاح ساختار ها در دستگاه های غیر فرهنگیاصلاحات نگرشی در حوزه های علمیهاصلاح نگرش برای اصلاح نظام های آموزشیاصلاحات نگرشی در بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیمااصلاحات نگرشی در بهره گیری از ظرفیت های هنراصلاحات نگرشی در سلسله مراتب سازمان هاکیفیت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب1- لزوم گروه بندی مخاطبین برای تناسب بخشیدن بین فعالیت ها با مخاطب خاص2- لزوم خارج سازی طرح مباحث نظری مربوط به حجاب از فضای نصیحت3- توجه جدی به شرایط پیرامونی مخاطبین4- تلفیق فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم5- متناسب سازی نوع پیام ها با شرایط سنی و شخصیتی مخاطب6- پیوند زدن آگاهی جدید با دانش و آگاهی قبلی مخاطبین7- ایجاد فرصت و شرایط لازم برای درگیر شدن فطرت، عقل و تجربه شخصی مخاطب با موضوع8- دادن نقش احیا گری ارزش های اخلاقی و دینی به مخاطبین9- گره گشایی از فضای ذهنی مخاطبفضاسازی محیطی برای تقویت فرهنگ عفاف و حجاب1- همراه سازی محیط های کار با فرهنگ عفاف و حجاب2- همراه سازی محیط های آموزشی با فرهنگ عفاف و حجاب3- همراهی معماری و شهرسازی با فرهنگ عفاف و حجاب4- همراهی نماد های محیطی با فرهنگ عفاف و حجابرسالت های خاص نهاد ها و سازمان ها در رابطه با فرهنگ عفاف و حجاب1- نقش آموزش و پرورش2- نقش صدا و سیما3- نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی4- نقش عالمان دینی و حوزه های علمیه5- نقش سازمان تبلیغات اسلامی6- نقش شهرداری ها در تحولات فرهنگ عمومی و مسئله حجاب7- نقش سازمان ها و نهاد های غیر فرهنگی8- نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیجمع بندیجریان سازی علمی، فرهنگی در احیاء پوشش اسلامیاما سخن پایانی با خواننده محترم

برچسب ها

جوان

کتاب الکترونیکی

7,085 تومان

حجم : 2.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 296