× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout

راز قلعه افلاک

Publisher : سوره مهر

Author : ,

Printed Page Count : 112

Congress Class : ‫‬‭PIR8262‭/و265‫‬‭ر2 1391

Dewey Decimal Classification : ‫‬‭[ج]8‮فا‬3/62

National Bibliography Number : 1678486

ISBN : 978-964-506-729-6

Publish Year : 1391

Digital ISBN : 978-600-03-1919-9

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce راز قلعه افلاک

کتاب حاضر داستانی علمی - تخیلی برای گروه سنی‏ نوجوانان است. داستان درباره دختری به نام نیلوفر است که همراه پدر و مادر وبرادرش در یکی از شهرک‏های اطراف قلعه «فلک افلاک» درخرم‏ آباد زندگی می‏ کند. پدر نیلوفر مسئول موزه قلعه است. یک شب‏ نیلوفر همراه با معلم جغرافی و دوستانش برای دیدن شهاب‏ های ‏آسمانی به قلعه می‏روند. وقتی نیلوفر برای پیدا کردن نقش ه‏م قوایی ‏اش که باد با خود برده بود از جمع دوستانش جدا می‏ شود. به‏ برج دوم قلعه می‏رسد و در آنجا انعکاس نور و حرکت عجیبی از نورتوجه‏ اش را جلب می‏کند و برای پیدا کردن راز آن شبح به سمت برج‏ چهارم قلعه پیش می‏رود که ناگهان در یک تونل می‏ افتد و در آنجاچند شی‏ء فلزی پیدا می‏کند. نیلوفر با کمک برادرش که به دنبال اوآمده بود، به جمع دوستان باز می‏گردد. او ماجرای پیدا کردن اشیاءفلزی را با برادرش در میان می‏گذارد و از نقوش روی آنها کپی تهیه‏ می‏کند. آنها این جریان را برای دایی محمود که محقق «مرکزفضایی آسیا»است تعریف می‏کنند. دایی با دیدن علائم و نقوش،حدس می‏زند آنها علائمی هشدار دهنده از سوی موجودات فرا زمینی ‏باشند. از طرفی با دزدیده شدن اشیاء فلزی، آنها مصمم می‏ شوندبرای کشف راز این علائم به قلعه بروند. اما در آنجا توسط موجودات‏ فرازمینی دزدیده شده و به فضا برده می‏ شوند... کتاب در 8 فصل با عناوین:«اعلام خطر»، «نشانه ‏های تمدن‏ باستانی»، «راز قلعه»، «مسافران سرزمین دور»، «گمشدگان»، «برفراز سیاره زاکس»، «هوشمندان حیات برتر»، «آردها و تصاویر سه‏ بعدی» تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز آفرینش‏ های ادبی تدوین و منتشر شده است.

Contents

فصل 1اعلام خطرفصل 2نشانه های تمدن باستانیفصل 3راز قلعهفصل 4مسافران سرزمین دورفصل 5گم شدگانفصل 6بر فراز سیاره ی زاکسفصل 7هوشمندان حیات برترفصل 8آروها و تصاویر سه بُعدی

TextBook

5 €

size : 431.8 K Byte

Ebook Page Count : 112