× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

صحنه پردازی در رمان

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

مترجم: عبدالله کریم زاده

مجموعه اثر : مجموعه کتابهای آموزش نویسندگی

صفحات کتاب : 407

شابک دیجیتال : 978-600-03-1907-6

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب صحنه پردازی در رمان

کتاب حاضر راهنمایی برای داستان نویسان جهت درست نویسی صحنه های داستان و رمان است. نویسنده در این کتاب با زبانی ساده و با آوردن مثال های زیاد به مسائلی همچون شروع صحنه، طول صحنه، انتخاب درست زاویه دید در صحنه، نحوه تمام کردن صحنه، انواع پایان صحنه، اولین ملاقات ها در صحنه، نوشتن صحنه های حادثه و صحنه های خنده دار، ساختاربندی صحنه و بازنویسی صحنه پرداخته است.

نویسنده کتاب، ریموند آبستفلد، داستان نویس، فیلمنامه نویس، استاد دانشگاه و شاعر است. وی تاکنون علاوه بر نگارش بیست و نه رمان و تعداد زیادی مقاله و فیلمنامه، سال ها نیز در زمینه نویسندگی خلاق در دانشگاه های امریکا تدریس کرده است.

فهرست

درباره نویسندهفصل اولصحنه چیست و چه نیست؟صحنه چیست؟چه چیزی صحنه را به یادماندنی می کند؟پیشنهادی کاربردیسخن آخرکارگاه داستان نویسیِ فوریفصل دومشروع صحنهحداقل چیزی نشکستچه بگوییم؟برش ناگهانی یا پرش از صحنه ای به صحنه ای دیگرشروع صحنه با «وعدۀ بزرگ»پیشنهادی کاربردیسخن آخرکارگاه فوری داستان نویسیشروع صحنهفصل سوماندازه معقول: تعیین طول صحنه هاتعیین هدفچه مواقعی کوتاه بنویسیمچه مواقعی بلند و طولانی بنویسیمنحوۀ چینش صحنه ها در کنار همسخن آخرکارگاه داستان نویسی فوریپیدا کردن نقطۀ جوش صحنهفصل چهارممرد گفت، زن گفت: انتخاب درست زاویه دیدانواع زاویه دید: چه کسی چه چیزی را دید؟سخن آخرفصل پنجمشما الان اینجا هستید: استفاده از مکان و زمان در داستانتا چه حد باید محل وقوع داستان را توصیف کرد؟ارتباط مکان و زمان با سرعت صحنهارتباط مکان و زمان با درون مایه یا مضمونسخن آخرکارگاه داستان نویسی فوریانتخاب مکان و زمان داستانفصل ششموداع عاشقانه یا کینه توزانه: تمام کردن صحنهپایان پیرنگ محورپایان تعلیقی از نوع آویزان از پرتگاهپیشنهادی کاربردیسخن آخرکارگاه داستان نویسی فوریپایان هایی که باید حذف شوندفصل هفتمشکل متناسب: متمرکز کردن صحنه روی شخصیت، پیرنگ یا درون مایهپیشنهادی کاربردیسخن آخرپیشنهادی کاربردیکارگاه داستان نویسی فوریفصل هشتممعادلۀ پی: از کار در آوردن صحنه های پاداشمی خواهید چیز جالبی نشانتان بدهم؟خواننده همان چیزی را می فهمد که شما می نویسیدسخن آخرفصل نهمسلام غریبه: اولین ملاقات هااولین ملاقات ها: وعده صحنهاولین ملاقات ها: پاداش صحنهشخصیت های استثناییمکان و زمان غیرعادیاهمیت ملاقاتگفت وگو های جذابافشا کردن تک گویی درونی یا درونیاتسخن آخرفصل دهمدرگیری شخصیت ها: صحنه های حادثه و تعلیقصحنۀ حادثه وعدهصحنۀ حادثه پاداشدست راستت را مشت کن، گوش راستش را بکشمک گافینو اما تبهکاران یا آدم های شرور داستانسخن آخرفصل یازدهمچه چیزی خیلی خنده دار است؟صحنه های خنده دارداستان خنده دارصحنه خنده داردنیا به روایت داستان های خنده دارفکاهیهجوطنز عاشقانهفشرده کردن لحظهطنز موقعیتطنز لفظیتک گوییِ درونیتوصیف خنده دارگفت وگوسخن آخرفصل دوازدهموداع طولانی: صحنه های پایانیفیلمبرداری نمای پایانیفرق پایان بندی داستان کوتاه با رمانپایان بندیِ بدپایان بندیِ خوبسخن آخرپیشنهادی کاربردیفصل سیزدهماز اثری به هم ریخته تا شاهکار: ساختار بندیتجسم همه چیز با کارت های یادداشت برداریبازنگری برای بازنویسیسخن آخرفصل چهاردهماز پیش نویس اولیه تا نسخه نهایی صحنه: بازنویسیرسیدن به «پایان»قواعد شسته رفتهسخن آخرپیشنهادی کاربردیکمک گرفتن از دوستان در ویرایش اثردرباره مترجمدرباره کتاب و نویسنده

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

30,000 تومان

حجم : 1.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 407