× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

یاد مانا

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

ویراستار: فرانک جمشیدی

صفحات کتاب : 227

کنگره : PN4390‫‬‭/ک8ی2 1393

دیویی : 808/883

کتابشناسی ملی : 2439346

شابک : 978-600-175-216-2

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-03-1873-4

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب یاد مانا

این کتاب حاوی پنج مقاله درباره خاطره‌نویسی و خاطره نگاشته‌های جنگ و جبهه و دفاع مقدس اس که طی سال‌های گذشته نوشته و منتشر شده‌اند. هدف نویسنده از نگاشتن این مقاله‌ها، مشخص ساختن سیر و سابقه پژوهش در زمینه خاطره‌نویسی جنگ و همچنین بدلیل فقر و فقدان مباحث نظری در این مقوله است.

فهرست

سرآغازمقدمه ی ویراستار«مقـاله ی اول» «فصل یکم» آشنایی با مفاهیم 1ـ1ـ مقدمه 1ـ2ـ تعاریف 1ـ3ـ خاطره نگاشته ها در ادب تاریخی 1ـ4ـ ادبیات مقاومت 1ـ5ـ نسبت خاطره نگاشته ها در ادب مقاومت با ادبیات انقلاب اسلامی «فصل دوم» خاطره نگاشته های جنگ 2ـ1ـ پیشینه ی خاطره نویسی در جنگ 2ـ2ـ گونه های خاطره و حضور راوی 2ـ3ـ ارتباط مقوله ی ادب و خاطره نگاشته های جنگ 2ـ4ـ نقد نظری خاطره ها 2ـ5ـ انواع خاطره نگاشته های جنگ «فصل سوم» بررسی شیوه های مختلف تصحیح و بازبینی خاطره نگاشته ها 3ـ1ـ نکته 3ـ2ـ گونه های مختلف خاطره نگاشته های جنگ 3ـ3ـ اَشکال رایج تصحیح و بازبینی خاطره نگاشته ها 3ـ4ـ بررسی شیوه های مناسب در تصحیح و ویرایش گونه های مختلف خاطره نگاشته ها 3ـ5ـ سخنی چند با نویسندگان، ویراستاران و ناشران خاطرات جنگ 3ـ6ـ مؤخره«مقاله ی دوم» راز و رمز خاطرات جنگ و عرصه ی نوین خاطره نویسی 1ـ تعریف خاطره و پیشینه ی تاریخی آن 2ـ شأن ادبی و تاریخی خاطرات جنگ 3ـ زمینه ی پیدایی خاطره نویسی در انقلاب و جنگ 4ـ از خاطره گویی تا خاطره نویسی ـ از آغاز تا پذیرش قطعنامه ی 598 5ـ سیر خاطره نویسی پس از آتش بس؛ تأسیس دفتر ادبیات و هنر مقاومت 6ـ ضرورت نگاه نقادانه و جامع به خاطره نویسی جنگ 7ـ ویژگی های خاطره نویسی و خاطره نگاشته های جنگ«مقاله ی سوم» بررسی آرایه ی تشخیص در خاطرات جنگ 1ـ پیش درآمد 2ـ تمهید اول: مبانی و شیوه ی بحث، از پدیده تا پدیدارشناسی 3ـ تمهید دوم: مستندات و دست مایه های تحقیق 4ـ زمینه ها و علل تأثیرپذیری نویسندگان خاطرات از پدیده های طبیعتِ. 5ـ شگردها و گونه های بیانی 6ـ تفسیر پدیده های محسوس در طبیعت به نقل از خاطره نگاشته ها 7ـ جمع بندی نهایی«مقاله ی چهارم» ریخت شناسی خاطرات جنگ؛ منش و کنش شخصیت ها 1ـ طرح موضوع و شیوه ی بحث 2 ـ بهره ی نخست: شناخت کنش و منش شخصیت ها به تفکیک آثار بررسی شده 3ـ بهره ی دوم: بررسی تطبیقی و تحلیلی آثار بررسی شده 3ـ1ـ درهم کرد نتایج به دست آمده از مرحله ی دوم و سوم هر چهار کتاب 3ـ2ـ درهم‏کرد نتایج به دست آمده از مرحله ی چهارم هر چهار کتاب 4ـ مؤخره«مقاله ی پنجم» کارکرد خاطره در رمان های جنگ 1ـ تعریف مفاهیم 1ـ1ـ تعریف کارکرد 1ـ2ـ تعریف خاطره و خاطره نگاشته 1ـ3ـ تعریف رمان 2ـ کارکرد خاطره در رمان های جنگ 2ـ1ـ تعیین نقاط اشتراک میان خاطره و رمان 2ـ2ـ رمان در غرب و در ایران 2ـ3ـ رمان و جنگ 2ـ4ـ رمان جنگ 2ـ5ـ نقش و سهم خاطرات جنگ در خلق رمان های جنگکتابنامه

برچسب ها

ادبیات

کتاب الکترونیکی

5,135 تومان

حجم : 973.9 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 246

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر