× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout

رقص دلفین ها

Publisher : سوره مهر

Author :

Printed Page Count : 111

Digital ISBN : 978-600-03-1858-1

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce رقص دلفین ها

خاطرات سرهنگ غلامرضا نیلی در این کتاب به صورت حکایات و قصه های کوتاه توسط حجت شاه آبادی تدوین شده اند. خاطرات به ترتیب از زمان بروز نا آرامی های انقلاب در پادگان ها شروع شده و تا پایان به ترتیب زمان وقو ع شان ادامه یافته اند. این خاطرات به نسبت موضوع شان، گاه چکشی و کوبنده هستند و گاهی لحنی رسمی پیدا می کنند. به عنوان مثل هرجا که سخن از هواپیماهای نیرو هوایی می شود، روایت لحنی حماسی و باتکلف به خود می گیرد. به فراخور حماسی و رزمی بودن کلیت کتاب، این موضوع می تواند برای مخاطبان کتاب خوشایند و حس برانگیز باشد. کتاب «رقص دلفین ها » به دلیل جذابیت نبردهای هوایی و تصویری بودن اتفاقات و وقایع، برای در آمدن به قالب فیلم، بسیار مناسب هستند. بد نیست اشاره ای هم به نام کتاب شود که از یکی از خاطرات آن وام گرفته شده است. این خاطره به گشت زنی بالگرد هوانیروز در خلیج فارس برای تامین امنیت کشتی های تجاری ایران، برمی گردد که طی آن نیلی که محو تماشای رقص دلفین های خلیج فارس شده، ناگهان متوجه می شود فیوز الکترونیکی موشک های بالگرد فعال نیست و در صورت درگیری با هواپیماهای عراقی، نمی تواند از موشک هایش استفاده کند. پس باید برای فعالسازی شان به پایگاه برگردد. خواننده با مطالعه این کتاب، هیجان نفسگیری را تجربه می کند.

Contents

1- حاج احمد2- با انقلاب3- شباویز کوچه های فقر4- گرفتاری های قبل از جنگ5- اولین مأموریت جنگی6- ستون پنجمی ها7-امشب اهواز سقوط می کند8- هدف، تانک رو به رو9- یادی از شهید حرّاف10- هدف اشتباهی11-کابل های برق12-وصیت13- سوارکار14- مبارزة هوایی15- شک بی مورد16- دو موشک از دو سو17- رقص دلفین ها18-خبر نادرست19-دام20- قاب عکس21- نارنجک های دستی22- بازگشت23- عملیات فتح المبین24- کو گوش شنوا25- بمب های خوشه ای26- برج دیده بانی27- موشک گیج28- فاو29- آژیر هوایی30- یک قهرمان31- نماز صاحب الزمان(عج)

Labels

TextBook

1.49 €

size : 464.6 K Byte

Ebook Page Count : 111