× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شیوه های مختلف نقد هنری

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 224

کنگره : ‏‫‭NX643‭/آ9ش‌9 1393

دیویی : ‏‫‬‭701/18

کتابشناسی ملی : 3768298

شابک : 978-964-471-970-7‬

سال نشر : 1393

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

معرفی کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

کتاب شیوه های مختلف نقد هنری، از یک مقدمه و پیشگفتار و پانزده فصل تشکیل شده است. فصل نخست دیباچه است و فصل دوم، اهمیت نقد هنری و فصل سوم، پیشینه و تاریخچه نقد هنر است. فصل چهارم، پیرامون روند تکامل هنر از سده های میانه تاکنون را مورد بررسی قرار داده است.

 فصل پنجم، نظام های مختلف بررسی و تحلیل نقد هنری و فصل ششم، انواع نقد را بحث کرده است. شیوه های مختلف نقد هنری، نقد معنایی، زیباشناسانه، آرمانی، تاریخی، حاشیه نویسی، الزامات علمی یک نقد خوب و نقد از منظر زیباشناسی و هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی اصول روش زیباشناسی، واژه ها و اصطلاحات هنری، رایج ترین واژگان بیگانه در مطالعات روزمره هنری از مباحثی هستند که دکتر آیت اللهی مورد کاوش قرار داده است.

نقد هنری از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به خاطر اینکه بسیاری از دست اندرکاران هنرها معتقدند که نقد و نقادی ابراز نظر شخصی ناقد یا منتقد است و نیازمند به بنیاد عملی یا آگاهی های هنری نیست. کتاب شیوه های مختلف نقد هنری از معدود کتاب هایی است که به این موضوع پرداخته و موضوعات این کتاب موضوعات جدید و نویی هستند که می توانند پاسخ گوی نیاز علاقمندان به این حوزه قرار بگیرد.

فهرست

کلیات نقد هنری پیشگفتار فصل نخستدیباچه: در معنای نقد و نقّادی و منتقد فصل دوم: اهمیّت نقد هنری و منتقد و تأثیرهای سودمند آن‏ها.فصل سوم: پیشینه و تاریخچه نقد هنر فصل چهارم: تحلیل تاریخی فصل پنجم: نظام‏ های مختلف بررسی و تحلیل نقد هنری شرح طرح مارپیچی نخست: شرح طرح نمودار دورانی: فصل ششم: انواع نقد 1. نقد فنّی و علمی 2. نقد معنایی و محتوایی 3. نقد جامعه‏ شناسانه 4. نقد روان‏شناسانه 5. نقد فلسفی 6. نقد تحلیلی 7. نقد تطبیقی 8. نقد افسانه‏ گرا یا اسطوره‏ شناسانه 9. نقد تذکره ‏نویسانه یا شرح حال فصل هفتم: شیوه ‏های مختلف نقد هنری 1. نقد توصیفی 2. نقد فنّی و ساختاری 3. نقد معنایی و محتوایی 4. نقد زیباشناسانه 5. نقد، به معنی گزارش احوال شخصی و شرح زندگی هنرمند یا نقد تذکره ‏نویسانه ۶. نقد گزارشی نمایشگاه یا یک واقعه هنری ۷. نقد معرف هنرمند ۸. نقد ستایشگر و نقد نکوهشگر ۹. نقد راهنما ۱۰. نقد تطبیقی یا قیاسی 11. نقد تاریخی 12. مصاحبه یا نقد حضوری 13‌. نقد داستانی یا داستان‏سرا 14. نقد آرمانی یا نقد ترکیبی 15. نقد شیوه تکوین 16. نقد نقد یا انتقاد از نقد 17. نقد غیرمستقیم یا مکاتبه‌ای 18. نقد زمان‏نگارانه 19. نقد گروهی یا نقد مشاوره‏‌ای 20. نقد حاشیه‏ نویسی یا هامشزنی 21. نقد تردیدی یا تشکیکی بخش دوم: الزامات علمی یک نقد خوب فصل هشتم: نخست. چرا هنر؟ فصل نهم: دوم. زیبا، زیبایی، هنرهای زیبا زیبایکم. مفهوم واژه.دوم. مسائل زیبایی هنرهای زیبا فصل دهم: سوم. آفرینش با خلق خلّاقیّت ـ آفرینش‌گری فصل یازدهم: چهارم. جوهر یا گوهر فصل دوازدهم: ترکیب، ترکیب‏ بندی نخست. جامع‏ترین و کلّی‏ ترین معنی فصل سیزدهم: نقد از منظر زیباشناسی و زیبایی‏ شناسی بخش سوم: برخی از واژه ‏ها و اصطلاحات هنری که در نقد و زیبایی‏ شناسی به‌ کار می ‏رود و از زبان فرانسه گرفته شده است. فصل چهاردهم: رایج ‏ترین واژگان بیگانه در مکالمات روزمرّه هنری فصل پانزدهم: سرانجام فهرست منابع و ماخذ فهرست اعلام یادداشت ناشر پی نوشت

برچسب ها

کتاب الکترونیکی (EPUB)

13,650 تومان

حجم : 347.8 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 224