× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

پرونده فوق سری ۲۰۴۰

ناشر: شهید کاظمی

نویسنده:

صفحات کتاب : 160

کنگره : PIR 8357

دیویی : 3/62فا8

کتابشناسی ملی : 6139979

شابک : 978-622-717767-1

سال نشر : 1399

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰

پرونده فوق سری ۲۰۴۰

کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰ نوشته محمد قنبری داستانی از فعالیت های رژیم صهیونیستی است.

درباره ی کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰

محمد قنبری در کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰ در قالب رمان از فعالیت های رژیم صهیونیستی علیه بشریت به خصوص ایران، مانند ترور دانشمندان هسته ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربودن چهره  های شاخص انقلاب نوشته است. محمد قنبری برای نوشتن کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰ از شخصیت های حقیقی و اسناد تاریخی استفاده کرده است.

بخشی از کتاب پرونده فوق سری ۲۰۴۰

عقربه های ساعت عدد ده و بیست و دو دقیقه شب را نشان می دادند. صدای گریهٔ نوزاد تمام سالن را پر کرد. میخائیل روی زانوهایش نشست و کتاب مقدس۶ را به صورت چسباند. سرش را به نشانهٔ شکرگذاری تا سینه پائین آورد.

یکی از پرستاران که بسیار محجبه بود از اتاق عمل خارج شد و به میخائیل مژدهٔ سلامتی میشل و پدر شدنش را داد و با خوشحالی از او دعوت کرد: «بفرمایید داخل جناب میخائیل. همسر و پسرتون منتظر شما هستند.»

میخائیل که پهنای صورتش از اشک خیس شده بود بلند شد. اشک هایش را پاک کرد و از جیب بالاپوش بلندش بطری آب مقدس را خارج کرد. بدون آن که به پرستار نگاه کند، به سمت اتاق عمل حرکت کرد. بالای سر میشل ایستاد. قطراتی از آب مقدس را روی پیشانی و سینهٔ میشل چکاند. در حالی که روی لب اذکاری را به زبان عبری از کتاب مقدس تلاوت می کرد، انگشت سبابه اش را با آب مقدس، تر کرد و روی پیشانی و سینهٔ نوزاد تازه به دنیاآمده شان مالید..خم شد و ابتدا گونه ها و پیشانی میشل و سپس سینهٔ نوزادش را بوسید. دکتر و پرستاران از اتاق بیرون رفتند و خانوادهٔ جوان را تنها گذاشتند. نوزاد پسری را که مثل قرص ماه می درخشید، بین حوله ای سفید پیچانده و به آغوش پدر سپردند.

یکی از پرستاران با سینی استیل تمیزی وارد اتاق شد. روی سینی، شیردوشی قرار داشت. پرستار مشغول دوشیدن شیر میشل شد که بی حال روی تخت دراز کشیده بود و به سختی با گوشهٔ چشم به میخائیل و پسرش نگاه می کرد.

شیرهای غلیظ زردرنگ، کم کم سفید و رقیق شدند. پرستار به اندازهٔ یک بند انگشت از شیرهای تازه ای که نرم و رقیق شده بودند، دوشید و آن را داخل قطره چکان ریخت. همان طور که نوزاد در آغوش پدرش بود، نوک قطره چکان را روی لب های کوچکش گذاشت و به آرامی دوسه قطره روی لب های پسر زیباروی میخائیل چکاند.

فهرست

کرمیئیل موساد اوراد مقدس موساد قیدوش موساد عقیم موساد عشق موساد عقل موساد وصل موساد بنیامین موساد علامت سلامتی موساد پردۀ آخر

کتاب‌الکترونیکی

12,000 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 160