× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

راهبردها و روش های پایداری فعالیت های فرهنگی و تبلیغی

ناشر: شهید کاظمی

نویسنده:

صفحات کتاب : 292

کنگره : ‏‫‬‮‭BP11/62‏‫‬‮‭/ن2ک2 1396

دیویی : ‏‫‬‮‭297/045

کتابشناسی ملی : 5018565

شابک : ‫‫‬‮‭‭978-600-8857-18-1

سال نشر : 1396

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

معرفی کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

نویسنده در پیش گفتار کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد این چنین آورده است: در حوزه ی تبلیغ و ترویج دین، بحمدالله و المنه، کتب و مقالات و تجربیات مختلف و بسیاری موجود است؛ اما بیشتر ناظر به اصل مسئله ی تبلیغ، روش ها و آداب، و یا حتی محتوای دسته بندی شده ی مباحث تبلیغی است.

نگارنده در جست و جوی خود در منابع و مراکز عرضه، اساسا درباره ی «جریان سازی تبلیغ دینی» مجموعه ای نیافت. از این رو، بر این شد تا با استفاده از تجربه ی سال های تبلیغ دینی وآموخته های دوره ی تخصصی تبلیغ و سپس تأمل و نظام دهی آن ها، مباحث مورد نیازی را در این حوزه ارائه نماید.

گزیده کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

جریان سازی، واژه ای نسبتا جدید است واز واژگانی که جزء مفاهیم دینی خود محسوب کنیم، به حساب نمی آید.
البته تعابیری و الفاظی نزدیک به این مفهوم وجود دارد که در ادبیات دینی به آن «سنت» می گوییم.
سنت هایی که در رفتار جامعه دینی باب می شود و احیای این سنن بر اساس دستورات الهی، موجب قرب به پروردگار عالم است.
جریان سازی،پیوند برقرار کردن بین حرکت ها و برنامه های مختلف، پیوند برقرار کردن بین زمان های گوناگون یا حداقل نوعی استمراردادن و ایجاد پیوند بین سطوح مختلف جامعه است.

فهرست

مقدمه فصل اول: کلیات و تعاریف جریان سازی جریان سوزی اقسام جریان سوزی موج فرهنگی تفاوت موج با جریان فرهنگی ضرورت جریان سازی ریشه ها و تجربیات دینی جریان سازی ریشه ها و تجربیات سنتی جریان سازی فصل دوم: پیش‌نیازهای جریان سازی در تبلیغ مقدمه پیش‌نیاز اول: شناخت جهان پیش‌نیاز دوم: شناخت انسان پیش‌نیاز سوم: شناخت دین به نحو کلی پیش‌نیاز چهارم: شناخت رویکردهای دین شناسی پیش‌نیاز ششم: شناخت خصوصیات تبلیغ دینی پیش‌نیاز هفتم: شناخت شیوه های ارتباطی پیش‌نیاز هشتم: تقوا و خودسازی فصل سوم: شاخص ها و ارکان جریان سازی شاخصه ی اول: صدق و درستی گفتار و رفتار شاخصه ی دوم: اتقان و استحکام در گفتار و رفتار شاخصه ی سوم: زیبایی شاخصه ی چهارم: تنوع شاخصه ی پنجم: تناسب شاخصه ی ششم: تداوم زمانی شاخصه ی هفتم: جامعیت مکانی شاخصه ی هشتم: رعایت تراکم فرهنگی فصل چهارم: پیش مطالعات جریان سازی مطالعه ی اول: شناخت و یادداشت برنامه‌ها مطالعه ی دوم: مخاطب شناسی مطالعه ی سوم: پیش بینی استعداد های موجود مطالعه ی چهارم: پیش بینی جریان های حاکم مطالعه ی پنجم: ترسیم چشم انداز مطالعه ی ششم: شناخت طرح های قابل اجرا مطالعه ی هفتم: تهیه هندسه ی فرهنگی مطالعه ی هشتم: تدوین طرح نامه فصل پنجم: مهارت های لازم در جریان سازی مهارت اول: مدیریت فرهنگی مهارت دوم: همکاری با جریان های هم سو مهارت سوم: تعامل و همکاری با جریانات غیر هم سو مهارت چهارم: مواجهه با سنت ها و جریانات ضد دینی مهارت پنجم: کنترل اختلافات و دودستگی های قومی، سیاسی و ... مهارت ششم: مهار شخصیت ها و افکار مخالف مهارت هفتم: روش مواجهه با سؤالات مهارت هشتم: روش مواجهه با شبهات فصل ششم: اقدامات اجرایی در جریان سازی اقدام اول: تبلیغات اقدام دوم: ایجاد بسترهای روانی اقدام سوم: تشکیل تیم همکار اقدام چهارم: ایجاد پایه های جریان ساز اقدام پنجم: ساختار شکنی اقدام ششم: تربیت فکری نیروها اقدام هفتم: تعیین معاون و جانشین اقدام هشتم: برقراری ارتباط بین مردم و مسئولین فصل هفتم: مهارت های تکمیلی مهارت اول: مدیریت زمان مهارت دوم: تقسیم انرژی مهارت سوم: دریافت بازخورد ها مهارت چهارم: حرکت به اندازه ی توان مهارت پنجم: تهیه ی گزارش مهارت ششم: تداوم ارتباط مهارت هفتم: ثبت تجربیات و افزایش نکات گفته شده مهارت هشتم: افزایش سطح علمی و رجوع به منابع منابع و مآخذ

کتاب الکترونیکی

20,000 تومان

حجم : 8.9 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 296