× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

فیض بوک

Publisher : سوره مهر

Author :

Printed Page Count : 135

Congress Class : ‫PIR8169‭‬‭ /ی62‭ف9 1392‬

Dewey Decimal Classification : ‫‭8‮فا‬1/62‬‬

National Bibliography Number : 3136628

ISBN : 978-600-175-573-6

Publish Year : 1392

Digital ISBN : 978-600-03-1820-8

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce فیض بوک

«فیض بوک» اثر ناصر فیض دربردارنده 70 قطعه طنز است که بیشتر در قالب کلاسیک سروده شده و در آن زبان معیار و محاوره به کار رفته است. محتوای سروده ها بیشتر اجتماعی و سیاسی است که در آن موضوعات مختلف مرتبط با این دو حوزه مطرح می شود.
«فیض بوک» که به نوعی فیس بوک را که یک صفحه اجتماعی سیاسی است به ذهن تداعی می کند، از ترکیب نام این شبکه اجتماعی و نام خانوادگی نویسنده تشکیل شده و در آن زبان معیار و محاوره به کار رفته است.

از جمله نقاط قوت این کتاب نیست به مجموعه شعرهای دیگر ناصرفیض سادگی بیان و مطلب است. در این مجموعه شاعر خیلی راحت حرف خود را می زند و بار طنز بیشتری نیز نسبت به اشعار گذشته ناصر فیض دارد. در کل می توان گفت اختلاف فاحش این اثر با دیگر آثار به شدت محسوس است و خواننده به راحتی متوجه تغییرات زیاد آن با دیگر آثا وی می شود.

ناصر فیض از تفاوت فیض بوک با دیگر آثارش چنین می گوید: از تفاوت هایی که "فیض بوک" با دو کتاب قبلی من دارد، می توان به یک دست بودن آن اشاره کرد، در "املت دسته دار" تجربه های مختلفی وجود داشت و مجموعه شعرهایی که در طول سالیان در کنار هم جمع کرده بودم، وجود داشت. در "نزدیک ته خیار" هم مصاحبه ها و نثرهایی که در روزنامه نوشته بودم، جمع آوری شده بود، حتی شعرهای دوست داشتنی من در املت دسته دارف دوباره تکرار شده بود، اما در " فیض بوک " فضای انتقادی بیشتری دیده می شود، هرچند که ردپای همان آدم قبلی در این کار هم وجود دارد.

سروده های ناصر فیض در این کتاب در مقایسه با سایر آثارش همگی جدید هستند، بطوری که مخاطب آنها را در جای دیگری نخوانده است.

Contents

به نام اون که می خندونه ما رودر صادرات طنز کاری با مجوز نیست بعد از این، شعر نان نخواهد شدبا من افتاده ای از چه سر لج ای ساقی!داشتم دوستی کتاب فروشگذشت دورۀ هشتم، دهی نشد آبادگرده کلید اضافه شود بر نود کلیدسهم ما پس چه شد از آب حیات، ای ساقی!؟مُردم از فاجعۀ درد خماری ساقیزن باید این خبر برساند به همسرشکُتم اگرچه گشاد است، کفش من تنگ استشاید که تو هم سیب به دندان زده باشیمن چهره ای در آینه ها دیدم از خودموقتی که انگلیس فقط دوک و لُرد داشتگاهی که وضع شعر در اوج کسادی استحالا که شده نوبت وام من از این روهیچ کس به باده، رو نمی کند از خسّت بی حدّ و مرش، آب نمی خوردهر کس به حکم عشق وعلاقه به کشورشبرای آن که فارغ از عذاب ظلمت تن شیمآمدم بر در میخانه خمار ای ساقی!عارفانه های مشاغل و همینجوری! معلّم: کارگردان سینما: شهردار: راننده تاکسی: نمایندۀ مجلس: پیرمرد «دا» فروش: رئیس جمهور: کارمند: شاعر:عاقلانه های مشاغل مجنون: «دا» فروش: رانندۀ تاکسی: کارمند قبل از انقلاب: رئیس جمهور: نمایندۀ مجلس: شهردار: شاعر: خاک، آلوده مهم نیست که آب، آلوده! من چرا باید بگویم بوده جایی اختلاس؟ بلا ای کاش از این بازار دور شه! دارم از نرخ گزافش گله چندان که مپرس رمضان شد که نگویی رمضان خواهد شد نشستم گوشۀ منزل، ز شادی پر درآوردمپا توی کفش سینما فقط این مانده بود از چین رسد کارِگَر چینی قزوات سه گانه «یک» «دو» «سه» بادکنک رو باد کنی، معلومه فوری باد می شه نشسته ام تَهِ مجلس من ملال پرست آخ چقد خوبه آدم کار خودش رُو بکنه مثل بچّۀ کلاس اولّی که کیف نداره این کار کلّاً قبیح است، الّا و امّا ندارد نمی خوام چیزی بگم وقتی که دردسر داره چقد ارزونی بود پارسال دریا طوفانی بشه، غریبا آشنا می شن تازه قیمتا پایینه! مگه طوری می شه یک هفته مربّا نخورین؟ دولت تخت و بخت من، گوش به من نمی کند «در خانۀ ما رونق اگر نیست، صفا هست» لج نکن! من آمده بودم که اثر داشته باشم گفتند که از مشکل مسکن بنویسم اگه حافظ شده مشهور، از استقبال من نیست و در زمان های گذشته کار پیدا می شده «الا یا ایّها السّاقی! «الا یا ایّها السّاقی! اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ای آن که همیشه مثل سابق هستی! کی می گه که ینگه دنیا نباشه، می لنگه دنیا؟دوبیتی های فائض!!! در ماشین از عقب یا از جلو خراب می شه شعری که قرار است نمک داشته باشد اگه ناجوره حالت، بری مطب درست می شه زمین شد ناگهان مانند یک دیوار و چین برداشت گرچه گاهی با کمی اصرار پیدا می شود اگر چایی شکر دارد که دیگر قند لازم نیست آخه آدم از خونه ش بلند بشه، کجا بره؟ خُب می گن درست می شه ـ منم می گم ـ چرا نشه! شیره شد ارزان که شد ارزان پس از آن ارده زود زنده می مانَد بهار امّا تو صادق نیستی کاش تو این خوابی که دیدم، چیزی معکوس نباشه چیزی از چیز دگر گاهی زیادی می زند بیرون

TextBook

5.49 €

size : 330.6 K Byte

Ebook Page Count : 121

Audio Book

5.99 €

size : 180.9 M Byte

مدت زمان : 157 Minute

Ebook Page Count : 1