× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

فارابی و مفهوم سازی هنر دینی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

ویراستار: محبوبه قاسمی ایمچه

صفحات کتاب : 143

کنگره : ‭BBR327‬‭/م7ف2 1393‬

دیویی : ‭189/1‬

کتابشناسی ملی : 3578672

شابک : 978-600-175-010-6

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی

معرفی کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی

کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی تلاشی است برای نشان دادن هنر در نزد فارابی و به تعبیر بهتر مفهوم سازی هنر دینی در نزد فارابی که نویسنده در این کتاب که مشتمل بر یک مقدمه و ۶ بخش است بر این مهم همت گمارده است.

 کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی مقدمه درباره فارابی دارد که نویسنده در ابتدای آن با اشاره به اختلافات موجود درباره نسب فارابی می کند و می گوید: غرض ار معرفی مختصر فارابی در آغاز کتاب اشاره به ابعاد هنری شخصیت اوست که با محتوای این نوشتار تناسب تمام دارد. نویسنده در این مقدمه روایت های مختلفی از زندگی و نسب فارابی ارائه می کند. ادعای نویسنده این است که می خواهد علاوه بر جنبه های فرهنگی، اجتماعیو سیاسی بر عظمت فارابی بر حوزه فلسفه هنر تمرکز کند.

بخش اول این کتاب به روش شناسی اختصاص دارد که عنوان آن «نکته ای درباره روش شناسی» است. نویسنده در ابتدا با ارائه اینکه مسائل از حیث گونه شناسی به یک اعتبار در چهار گروه اصلی؛ تعریف، توصیف، توجیه، تبیین، جای می گیرند به اختصار به توضیح و تبیین هر کدام از این گروه ها می پردازد.


در قسمتی دیگر از کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی به سیر تاریخی تعاریف هنر می پردازد و آن را در ذیل عناوینی مانند؛ تعاریف سنتی هنر با زیر فصل های؛ تعریف هنر افلاطون، تعریف هنر کانت، شک گرایی معطوف به تعریف هنر و تعاریف معاصر که شامل؛ تعاریف قراردادگرا، تعاریف نهادی، تعاریف تاریخی، تعاریف کارکردگرا تقسیم بندی و آن ها را بیان کرده است.

در بخشی دیگر از کتاب فارابی و مفهوم سازی هنر دینی به نکاتی درباره تعاریف نزد منطق دانان مسلمان پرداخته است . تا اینکه به بخشی با عنوان مفهوم سازی هنر نزد فارابی می رسد. نویسنده معتقد است که مفهوم سازی هنر نزد فلسفه فارابی را می توان با دو روی آورد مستقیم و غیر مستقیم اخذ نمود. روی آورد مستقیم به معنی توجه به مواضعی است که فارابی خود تعریفی برای هنر بیان کرده است. اما روی آورد غیر مستقیم به معنی جست و جو در سایر سخنان فارابی است؛ آراء و سخنانی که به مولفه های مفهومی هنر اشاره دارد یا مبنایی به دست می دهد که بتوان براساس آن مبنا چیشستی هنر را تدوین کرد.

وی در این قسمت به نظریه خیال فارابی می پردازد و معتقد است که مهم ترین بخش فلسفه فارابی که در تعریف و سایر آموزه های هنری وی تاثیر گذار بوده، نظریه خیال اوست. و باز در این فصل به نظریه خیال مشایی و اشراقی می پردازد. در بخش دیگری به مفهوم سازی هنر دینی در فلسفه فارابی می پردازد و می گوید: «فارابی، درباره چیستی هنر به صورت کلی سخن گفته و پیرامون هنرهایی چون شعر، موسیقی و حتی هنرهای تجسمی نیز وارد بحث شده است». و معتقد است که فارابی در آثار خود به هنر و هنر مند در دو مقام تعریف یعنی هنر آن گونه که باید باشد و هنر در مقام تحقق یعنی هنر آن چنان که هست و آن گونه که در عمل واقع شده است.

فهرست

مقدمه ای دربارة فارابینکته ای دربارة روش شناسیسیر تاریخی تعاریف هنر تعاریف سنّتی هنر تعریف هنر افلاطون تعریف هنر کانت شک گرایی معطوف به تعریف هنر مشابهت خانوادگی تعاریف معاصر تعاریف قراردادگرا تعاریف نهادی تعاریف تاریخی تعاریف کارکردگراچند نکته دربارة تعریف نزد منطق دانان مسلمان نکتة 1- نظام منطقی دانشمندان مسلمان نکتة 2- تعددپذیری تعریف نکتة 3- اقسام تعریف نزد منطق دانان مسلمان حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص حد کامل تعریف به مثال و مصداق تعریف بر حسب مفهوم یا تحلیل مفهومی نکتة 4- هدف تعریف یا انتظار از تعریف ابهام های سه گانه: زبانی، ذهنی، عینی یک تذکر روش شناختی: مغالطة جمع مسائل در مسئلة واحد کاربران تعریف هنر (روی آورد هدف انگارانه، روی آورد ابزارانگارانه) 1- فیلسوفان 2- مخاطبان و تماشاچیان 3- مدیران و مسئولان هنری 4- دانشجویان هنر و پژوهش هنر 5- هنرمندان 6- کارشناسان و منتقدان هنریمفهوم سازی هنر نزد فارابی نظریة خیال فارابی نگاهی به تاریخچة مسئلة خیال: خیال مشایی، خیال اشراقی خلاصة سخن تفصیل سخن گزارش تاریخی ارسطو فارابی ابن سینا سهروردی تحلیل تاریخی ـ تطبیقی مفهوم سازی خلّاقیت خیال مفهوم خلّاقیت در نظریة خیال اشراقی خلّاقیت در معنی دیگر خلاصة سخن فارابی و تعاریف صریح هنر تعریف هنر به شکل کلّی تعریف شعر تعریف موسیقی 4- تعریف هنرهای تجسّمی بررسی تحلیلی تعاریف هنر نزد فارابیمفهوم سازیِ هنر دینی در فلسفة فارابی هنر در مقام تعریف، هنر در مقام تحقّقهنرمند مدینة فاضله تفصیل سخن ساختار مدینة فاضله ریاست و حکومت در مدینة فاضله رابطة حکومت و جامعه نقش هنرمند در مدینة فاضله خلاصة سخنزیبایی فارابی ابن سینا غزالی سهروردی رابطة زیبایی و خوبی حاصل سخنکتابنامه

کتاب الکترونیکی

4,550 تومان

حجم : 603.4 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200