× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شرق شناسی هالیوود

تحلیل روایت پسا استعماری مسلمانان در سینمای هالیوود

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 312

کنگره : PN1993/5‭‬ ‭/‮الف‬88‏‫‬‮‭س8 1397

دیویی : 791/430973

کتابشناسی ملی : 5397438

شابک : 978-600-03-2816-0‬

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب شرق شناسی هالیوود

معرفی کتاب شرق شناسی هالیوود

کتاب شرق شناسی هالیوود: تحلیل روایت پسااستعماری مسلمانان در سینمای هالیوود در ۷ فصل تنظیم شده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که بازنمایی ملل شرق، خصوصاً اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود چگونه رخ می دهد و این بازنمایی در حوزه هایی همچون؛ «جنسیت و زنان مسلمان»، «قومیت و نژاد»، «سیاست و اسلام سیاسی» و «هراس، ترور و وحشت» چگونه دنبال شده است.

بنابراین، مجموعه ای از دلایل تاریخی شکل گیری تصویر مسلمانان را مورد اشاره قرار داده و مبانی نظری نظریه بازنمایی، نظریه روایت و مطالعات انتقادی در حوزه شرق شناسی و مطالعات پسااستعماری را بررسی کرده است. این کتاب نشان می دهد که نگاه به مسلمانان به عنوان «دیگری» از دانش شرق شناسی ناشی می شود، اما وقایعی مانند واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز نقطه عطفی در رویکرد اسلام هراسانه تمدن غربی محسوب می شود. نتایج تحلیل روایت چهار فیلم «در سرزمین خون و عسل»، «ملکه صحرا»، «حرارت جاوا» و «غیرقابل درک» نیز بازنمایی دانش شرق شناسی، تحولات تاریخی و سیاست های کنونی ایالات متحده را در سینمای هالیوود را نشان می دهد، اما وضعیت بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود، نسبت به سال های گذشته وضعیت متفاوتی یافته است.

توجه به قومیت های متنوع مسلمانان به غیر از اعراب، پیچیده شدن روایت های داستانی و شخصیت های مسلمان در فیلم ها، نقد حاکمان و حکومت های مسلمان و توجه به درخواست های سیاسی و اجتماعی مسلمانان، از جمله مواردی است که در سال های اخیر در سینمای هالیوود بدان توجه شده است. همچنین نویسنده در این کتاب معتقد است که فیلم های اخیر، از روایت های ساده و کلیشه ای از مسلمانان فاصله گرفته اند و مسلمانان را در روایت هایی محکوم می کنند که با استدلال همراه است.

کتاب شرق شناسی هالیوود اعتقاد دارد که ذهنیت شرق شناسانه، سیاست «اسلام هراسی» در رسانه ها را شکل می دهد و این سیاست نیز به عنوان عنصری محوری، جریان های اجتماعی و سیاسی جهان اسلام را مورد هدف قرار داده است. بنابراین مسئله اصلی این کتاب این است که روایت از اسلام و مسلمانان در سینمای هالیوود، با توجه به سیاست های راهبردی ایالات متحده و پیشینه تاریخی دانش شرق شناسی چگونه بازنمایی می شود. زیرا فرض این است که روندهای بازنمایی متوقف نمی شوند و روایت کماکان ادامه دارد.

بنابراین کتاب شرق شناسی هالیوود با «تحلیل روایت پسااستعماری فیلم» به شناسایی روایت های هالیوود می پردازد. تحلیل روایت پسااستعماری، نقطه تلاقی «نظریه و روش تحلیل روایت ساختاگرا» با «نظریه و مطالعات پسااستعماری» است. مطالعه ساختاری و انتقادی متن رسانه ای، با بهره گرفتن از تحلیل ساختاری روایت در فیلم و نظریات انتقادی پسااستعماری می تواند وضعیت و موقعیت کنونی بازنمایی را روشن سازد. خصوصاً آنکه در مطالعات بازنمایی، هم پیشینه تاریخی و هم سیاست گذاری های کنونی موردتوجه قرار می گیرد.

فهرست

مقدمهفصل اول: مقدمه ای بر تاریخ شرق شناسی و نظریة پسااستعماری اسلام و مسلمانان در آثار شرق شناسان: از سفرنامه ها تا هالیوود ریشه های مطالعات پسااستعماری و ظهور آکادمیک نقد شرق شناسی الزامات مطالعات پسااستعماری و نقد گفتمان شرق شناسی بازنمایی؛ برساخت سلطه و ساماندهی قدرتفصل دوم: بازنمایی و روایت در تحلیل پسااستعماری فیلم رژیمهای بازنمایی و ساخت تفاوت و غیریت نظریة روایت؛ رویکردی برای تحلیل بازنمایی روایت؛ از تعاریف تا رویکردها چارچوب تحلیل روایت در فیلم جنسیت و فمینیسم لیبرال و مطالعات پسااستعماریفصل سوم:برساختهای جنسیتی و فمینیسم لیبرال:تحلیل روایت پسااستعماری فیلم در سرزمین خون و عسل در سرزمین خون و عسل؛ میراث دار کلیشه های شرق شناسی از زنان جولی و تجربه های پیشین از بازنمایی زنان مسلمان در جنگ گزاره های اصلی روایی فیلم در سرزمین خون و عسل تحلیل راوی فیلم؛ از فرهنگ مسلمانان و رهبری امریکا تا مسئلة تجاوز تحلیل ژانر فیلم؛ عشق و جنگ و خیانت تحلیل شخصیتهای اصلی در روایت فیلم 1. دانیل؛ بازگشت به مفهوم (شهروند جهانی) 2. آنلا؛ در میانة مسلمانی و رهایی از قیود 3. لیلا؛ زن مسلمان آرمانگرا و انتقامجو 4. ژنرال وکویویچ؛ پایبندی به قومیت در برابر مسلمانان 5. دارکو؛ قربانی جنگ طلبی مسلمانان 6. پیتر؛ عاقبت تقابل با نظم جهانی تحلیل پیرنگ؛ روند عشق نافرجام شرقی تحلیل زمان؛ بازنمایی تجاوز و روایت عاشقانه تحلیل وضعیت پی رفت؛ پایان خیانت و ورود به شرایط جدید تحلیل انواع پی رفت؛ دانیل قهرمان و فهم مسئلة خون تحلیل ترکیب پی رفت؛ برابری نتیجة خیانت عشقی با منازعات جنگی تحلیل بسامد؛ تکرار در نمایش تجاوز به زن مسلمان تحلیل روابط متقابل دوتایی؛ زن مسلمان خیانتکار/ مرد مسیحی عاشق پیشه زنان (سرزمین خون و عسل) در بازی فمینیست امپریالیستفصل چهارم: نوشرق شناسی و نظم سیاسی جدید در قلمرو مسلمانان؛ تحلیل روایت پسااستعماری فیلم ( ملکة صحرا) تاریخ نگاری در شرق شناسی یا شرق شناسی جدید (ملکة صحرا) و تاریخ شرق شناسی بازنمایی تاریخ و سیاست غرب آسیا در سینما؛ از (لورنس عربستان) تا (ملکة صحرا) گزاره های اصلی روایی فیلم ملکة صحرا راوی صحرا؛ دغدغه های طبیعت گرایی یک کارگردان مستند زاویه دید فیلم؛ بی توجهی به تمایز و فهم یکپارچه از شرق تحلیل ژانر فیلم؛ به نام تاریخ، به کام سیاست تحلیل شخصیتهای اصلی در روایت فیلم (ملکة صحرا) 1. گرترود بل؛ شرق شناس مدرن 2. پدر گرترود بل؛ سیاست مدار بریتانیایی حامی زنان 3. هنری کوداگن؛ نیروی شناخت شرق 4. ریچارد داوتی وایلی؛ امتداد معشوق اول 5. تی لورنس؛ عاشق صحرا 6. فتوح؛ مسلمانی در خدمت غرب 7. گروهبان مرزی دولت عثمانی؛ نمایندة ساده لوحی و فساد 8. شیخ دروزی و شیخ نجد؛ شروعی برای فهم نظم سیاسی قبایل عرب 9. ترکیا؛ زنان شرقی، بازیچة مردان 10 . امیر نوجوان آل رشید؛ نمایش فروپاشی سیاسی امپراتوری عثمانی 11 . چرچیل؛ سیاستمدار نظم جدید در خاورمیانه 12 . پسران شریف حسین؛ استعداد در پذیرش نظم جدید سیاسی تحلیل پیرنگ فیلم؛ تاریخ در خدمت سیاست تحلیل زمان؛ ارجاع به فرهنگ و هنر برای همراهی در تصمیمات سیاسی تحلیل وضعیت پی رفت؛ فروپاشی یک امپراتوری مسلمان تحلیل انواع پی رفت؛ نمایش قهرمان سیاست جدید غرب آسیا تحلیل ترکیب پی رفت؛ عشق و ازدواج با صحرا تحلیل بسامد؛ تکرار بدویت و یکپارچگی در شرق تحلیل روابط متقابل دوتایی؛ نظم سیاسی غربی/ نظم سیاسی شرقی (ملکة صحرا)؛ نسخة بهروز از دانش شرق شناسیفصل پنجم: برساختهای قومیتی از مسلمانان؛ تحلیل روایت پسااستعماری فیلم (حرارت جاوه ) (حرارت جاوه)؛ شرق شناسی مسلمانانی جدید در جنوب شرق آسیا شرایط تولید و موقعیت فیلم (حرارت جاوه) گزارههای اصلی روایی فیلم (حرارت جاوه) تحلیل راوی یا پدر و پسری در جستوجوی منطقه ای ناشناخته زاویه دید فیلم: از تروریسم اسلامی تا تکثر مذهبی و فرهنگی ژانر پلیسی و اکشن یا تعقیب تبهکاران مسلمان تحلیل شخصیتهای اصلی در روایت فیلم (حرارت جاوه) 1. جیک تراویس؛ قهرمان امریکایی در مبارزه با تروریسم 2. دیانا؛ ناجی زنان 3. هاشم؛ سایة شرقی قهرمان امریکایی 4. مالک؛ مافیای مسلمان 5. شاه؛ حامی اصلاحات دیانا 6 . وزیر؛ مَجاز حکام فاسد مسلمان 7. ژنرال؛ فرصت طلب و فاسد 8. احمد؛ تروریست فریب خورده تحلیل پی رنگ فیلم؛ نجات شاهزاده خانم شرقی به مثابه نجات اندونزی تحلیل زمان؛ فرهنگ باستانی و فرهنگ مذهبی در روایت اکشن تحلیل وضعیت پی رفت؛ روند ثبات و اصلاحات سیاسی تحلیل انواع پی رفت؛ قهرمانی غربی در جستوجوی یاریگر شرقی تحلیل ترکیب پی رفت؛ تروریسم اسلامی در میانه وضعیت سیاسی کشورهای اسلامی تحلیل بسامد؛ تکرار تمایزات قومیتی و فساد حاکمان و عدم رعایت حقوق زنان تحلیل روابط متقابل دوتایی؛ تقابل دو نوع نظام ادارة سیاسی (حرارت جاوه)؛ پیشنهادی غربی برای فرهنگ و نظم سیاسیفصل ششم: مسئلة مسلمانان غربی و مهاجران مسلمانان؛ تحلیل روایت پسااستعماری فیلم غیرقابل درک مسئلة مهاجرت و گسترش اسلام و افزایش جمعیت مسلمانان در غرب بازسازی کلیشه ترور در سینمای هالیوود گزاره های اصلی روایی فیلم غیرقابل درک تحلیل راوی؛ میهن پرستی با چاشنی حادثه و هیجان زاویه دید فیلم؛ سیاست خارجی امریکا در قبال مسلمانان تحلیل ژانر فیلم: اکشن با خشونتهای تصورناپذیر تحلیل شخصیتهای اصلی در روایت فیلم غیرقابل درک 1. یوسف عطا محمد؛ مقاومتی تعریف نشده 2. هلن برودی؛ نمایندة عقلانیت رسمی 3. هنری هارولد هامفیس؛ خشونت مشروع امریکایی 4. رینا مهاجر خوب مسلمان تحلیل پیرنگ؛ داستان نجات امریکا از شر مسلمانان تحلیل زمان؛ شکنجة یک مسلمان غیرقابل درک تحلیل وضعیت پیرفت؛ بحران بی پایان تحلیل انواع پی رفت؛ پیروزی همزمان هلن و هنری یا عقلانیت و خشونت تحلیل ترکیب پی رفت؛ اثبات موضع سیاسی ایالات متحده تحلیل بسامد؛ تکرار تهدید امریکا ازسوی کاراکتر مسلمان تحلیل ا نواع روابط متقابل دوتایی؛ تفکر غیرقا بل درک/ عقلانیت نظام مند و خواهان صلح غیرقابل درک یا پیشرفت گفتمان اسلام هراسیفصل هفتم: نتیجه گیری بازنمایی جنسیت و زنان مسلمان بازنمایی ملیت و قومیت و نژاد بازنمایی قدرت و سیاست و اسلام سیاسی بازنمایی هراس، ترور و وحشت روند تحول سیاست بازنمایی اسلام و مسلمانانمنابع 1. منابع فارسی 2. منابع لاتین

کتاب الکترونیکی

15,800 تومان

حجم : 991.1 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 312