× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

امامت و جهان امروز

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 488

کنگره : BP۲۲۳

دیویی : ۲۹۷/۴۵

کتابشناسی ملی : 5838821

شابک : 978-600-03-3219-8‬

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب امامت و جهان امروز

مسئله اصلی برای بشریت این است که نظام لیبرال دموکراسی امروز به بن بست «ترامپ» رسیده و نظام سلطنتی نیز محمد بن سلمان را آفریده است به نظر می رسد جهان باید برای اداره نظامات سیاسی و اجتماعی خود در فکر راه تازه ای باشد. آن راه چیست؟ کسی شک ندارد که دست نظام های لیبرال دموکراسی غرب متاسفانه به خون بسیاری از بی گناهان جهان آلوده است.

از عملکرد لیبرال دموکراسی فرانسوی در آفریقا – که یک قلم آن فقط کشتار یک میلیون الجزایری است - و لیبرال دموکراسی انگلیسی در قارّۀ آمریکا که به کاهش جمعیت مناطق تسخیر شده به طور محسوس انجامید و لیبرال دموکراسی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان در طول پیدایش این نظام به ویژه در قرن بیستم و سپیده دم قرن بیست و یکم که بگذریم می توانیم امروز نگاهی به اطراف کشور خودمان ایران داشته باشیم یعنی نگاهی به افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و یمن! ببینید چه کشتاری به عنوان دفاع از حقوق بشر و اهداءِ دموکراسی و آزادی به این مردم محروم به راه افتاده و چگونه سیل خون چهارسوی خاورمیانه را رنگین کرده است!

کمی وسیع تر اگر نگاه کنیم بوسنی را در شمال غرب خواهیم یافت که مردم آن هیچ گناهی جز این نداشتند که می خواستند آزاد باشند و میانمار را در شرق خود می بینیم که مردم آن حتی آن گناه را [گناه آزادی خواستن را] نداشتند. جامعه جهانی چشم خود را به روی جنایتکاران بست تا یک سوم مردم بوسنی قتل عام شدند و یک سوم دیگر مجروح و آواره و کمتر از یک سوّم جمعیت بوسنی باقی ماند تا بدینوسیله واقعیت وجود گرایش در بخشی از مردم اروپا نسبت به اسلام کتمان شود و جلوی ظهور مجدد اسلام در اروپای مرکزی گرفته شود و این تکرار ماجرایی بود که پیش از آن در شبه جزیره ایبری رخ داده ... در مورد نظامات سلطنتی و شبه سلطنتی از سپیده دم تاریخ تا دوران محمد بن سلمان که دیگر مگو و مپرس!

جهان با بن بست در نظام های لیبرال دموکراسی غربی و سلطنتی و شبه سلطنتی در شرق و غرب روبه رواست. آیا راهی برای برون رفت از این بن بست وجود دارد؟ ما معتقدیم راهی وجود دارد و این راه «راه امامت» است که در این کتاب بدان پرداخته ایم.

با مسئله امامت در تاریخ اسلام با سه رویکرد روبه رو بوده ایم. نخستین رویکرد، رویکرد «نفی امامت» بود که ضرورتاً به نفی عدالت در اعتقاد و عمل سیاسی انجامید و بدین ترتیب اصول دین از پنج اصل توحید، نبوت، عدالت، امامت و معاد به سه اصل توحید، نبوت و معاد فروکاست و نظام امامت محمدی به دست فراموشی سپرده شد و پس از دوران خلفای راشدین نهایتاً کار به سلطنت اموی در شرق و سپس غرب و سلطنت عباسی در شرق و سلطنت سلجوقی و عثمانی و صفوی و... انجامید و کار در یک سو بدوران پهلوی منتهی شد و در سوی دیگر به دوران سعودی. امروز جهان هم از لیبرال دموکراسی غربی ناامید شده و هم می خواهد زنجیر نظامات سلطنتی را از دست و بازوی خود باز کند.

دقیقاً در این مقطع حساس از تاریخ است که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد. دومین رویکرد، رویکرد مخالفت با انحراف از امامت و مبارزه با ستم و تلاش برای احقاق حقوق مردم و اقامه عدل بود که از مدینه تا کربلا و از کربلا تا همه آوردگاه های حق و باطل تداوم یافته است. رویکرد سوم رویکرد سکوت و تحمل وضع موجود بوده است. در این میان، مذاهب موجود در جهان اسلام نیز به سه دسته تقسیم شدند. مذهب حنبلی جانب سلطنت را گرفت و گفت باید از حاکم تبعیت کرد ولو ظالم و فاجر باشد؛ این مذهب در سیاست حرف آخرش را زد.

مذاهب حنفی و مالکی و شافعی جانب سکوت را گرفتند و رسماً از امامت حمایت نکردند هر چند ابوحنیفه به مجلس درس امام صادق می رفت و سر سازش با هارون الرشید را هم نداشت و نهایتاً در زندان هارون الرشید جان سپرد و مالک بن انس و شافعی نیز هر چند در زندان خلفا جان نسپردند ولی از رنج سیاست های آنها هم دل آسوده نداشتند و روی خوش ندیدند ولی جرئت مبارزه علنی و آشکار با آنها را نداشتند. دسته سوم مذهب تشیع است که از نظام امامت حمایت می کند. از اهل جماعت و اهل سنّت به طور کلّی که بگذریم در اهل تشیع خصوصاً، با پنج رویکرد متفاوت نسبت به امامت، امام معصوم و غیبت و انتظار روبه رو بوده ایم.

گروهی رویکردی ارتجاعی نسبت به امامت و غیبت و انتظار داشته اند. آنها منتظر امام غائب خود را می دانند ولی معتقدند برای ظهور امام غائب هیچکاری نباید بکنند مگر دعا و روی برگرداندن از گناه مردم و پای در جامه صبر کشیدن و جام سکوت را سرکشیدن و دست به سیاه و سفید نزدن. تقیّه دین آنان است ولی تقیّه منفعلانه نه تقیّه فعال گوئی به چیزی شبیه خواب زمستانی فرورفته اند. خود را منتظر ظهور امام غایب می دانند و منتظرند تا هرگاه خورشید امامت طلوع و امام غایب ظهور کرد برخیزند و شمشیر به دست بگیرند و دور سر بچرخانند و جهان را فتح کنند و خوش و خرم با سر و صورت صاف و سالم براریکه قدرت تکیه بزنند.

گروهی دیگر رویکردی نو ارتجاعی نسبت به مسئله امامت، غیبت و انتظار دارند. ولی تمام تلاششان این است که فقط با جزئی از دسیسه های استعمار مبارزه کنند بدین صورت که نشان دهند خزعبلات فلان بازیگر عرصه سیاست تا چه اندازه مزخرف است البته این هردو گروه وقتی خبر گسترش ظلم و فساد در جهان را می شنوند خوشحال می شوند چون تصوّر می کنند نهایت گسترش فساد خودبه خود منتهی به ظهور امام عادل می شود.

دسته سوم متجددین هستند. آنها اصلاً از دین و قرآن و قیامت و معاد چشم پوشیده اند و به در و دیوار غرب چشم دوخته اند و هرچه نظریه پردازان غربی می گویند را طوطی وار تکرار می کنند و میمون وار تقلید می کنند و رسماً انکار توحید و نبوت و معاد می کنند و در نتیجه از دایره بحث ما خارج هستند. دسته چهارم نو متجددین هستند: نوع وطنی اش گاهی نمازش را می خواند، روزه اش را می گیرد، زنش چادری است، دخترش ولی نه. او به یک کشف جدید رسیده است: سکولاریسم، می گوید دین از سیاست جدا است.

مسیح و معبد باهمند و قیصر و قصر هم با هم. به تو چه که در سیاست چه می شود؟! تو نمازت را بخوان ولی اگر خواستی وارد سیاست شوی دین را ببوس و کنار بگذار. دین و سیاست چه ارتباطی به هم دارند؟! انکار امامت در تاریخ به انکار عدالت منتهی شد و انکار عدالت اینهمه جنایت در تاریخ آفریده است که می بینید و می شنوید و می خوانید و می دانید. رویکرد پنجم رویکردی است که در این کتاب به آن پرداخته ایم. رویکرد انتظارِ فعال، تقیة دوران ساز، تشیع مسئول علوی و تسنن خالص و ناب محمدی.

رویکرد متفکرّین انقلاب اسلامی که در رأس تمام آنها امام خمینی قرار دارد. رویکرد احیاءِ بی کم و کاست سنت های محمدی و صبر و صدق فاطمی و فداکاری و فرهنگ علوی و ژرف اندیشی و دور اندیشی حسنی و شعور و شور و شهادت حسینی. این رویکرد محور اصلی مباحثی است که با آن ها در این کتاب روبرو می شوید.

فهرست

پیش گفتارمقدمهفصل اول: خدا و انسان 1ـ جانشین خدا در زمین 2ـ پیامبران 2ـ 1ـ نخستین پیامبر 2ـ 2ـ پیامبری و تاریخ 2ـ 3ـ پیامبران در تاریخ 2ـ 4ـ جهان و پیامبران جهانیفصل دوم: محمد و دو راهبرد 1ـ سه نقش بزرگ محمد در تاریخ 1ـ 1ـ نبوت محمد 1ـ 2ـ امامت محمد 1ـ 3ـ خاتمیت محمد 2ـ راز خاتمیت 2ـ 1ـ خطبۀ غدیر 2ـ 2ـ راز خاتمیت و خطبۀ غدیر 2ـ 3ـ آن پنج نفر و نظام سیاسی امامت 2ـ 4ـ خاتمیت، امامت، و مسئولیت امت 2ـ 5ـ مسئولیت خاتم الانبیا بودنفصل سوم: فاطمه، امامت، و راهبرد دوم پیامبر 1ـ طرح کلی بحث 2 ـ فاطمه و امامت 3ـ شخصیّت و شاخصیّت فاطمه 3ـ 1ـ شخصیت فاطمه 3ـ 2ـ شاخصیت فاطمه 4ـ فاطمه، امامت، و گروه های ذی نفوذ 5ـ فاطمه، امامت، و گروه های فشار 6ـ فاطمه، امامت، و حزب مخفی و سکولار اموی 7ـ فاطمه، امامت، و تاریخ 8ـ فاطمه، امامت، و امروزفصل چهارم: مذهب محمد 1ـ دین و مذهب در اسلام 2ـ مذاهب مسلمانان و مذهب پیامبر 3ـ چگونه می توان مذهب پیامبر را شناخت؟ 4ـ عصمت و مذهب محمدفصل پنجم: اسلام و ساختار نظام سیاسی امامت 1ـ طرح کلی بحث 2ـ چهارچوب نظری امامت 2ـ 1ـ منابع کلامی 2ـ 2ـ تجربیات تاریخی 2ـ 3ـ ابعاد نظری نظام سیاسی امامت 2ـ 4ـ اقامۀ نظام امامت یک فریضۀ شرعی است 3ـ مردم و نظام امامت 4ـ امامت و جمهوری 4ـ 1ـ تولد رسمی نظام جمهوری در دنیای امروز 4ـ 2ـ چیستی نظام جمهوری و نظام امامت 5ـ چیستی امت یکم: طرح کلی مسئله دوم: امت و امام لازم و ملزوم یک دیگرند سوم: امامت نظام سیاسی ویژۀ امت است چهارم: قرآن و امت 6ـ کیستی امام یکم: امام و پرستش خداوند دوم: خودآگاهی و امام سوم: خداآگاهی امام چهارم: خودسازی انقلابی پنجم: تحرک انقلابی ششم: عشق الهی هفتم: کاهش جاذبۀ ارزش های اعتباری هشتم: تحقق منافع عمومی نهم: توانایی وجودی دهم: اقامۀ عدل یازدهم: اثربخشی دوازدهم: کارآمدی سیزدهم: رنگ خدایی 7ـ کدام امام 8ـ امام و استراتژی های پیامبر 9ـ مسئولیت های امت در برابر امام یکم: شناخت امام دوم: پیروی از امام سوم: معرفی امام چهارم: دفاع از امام پنجم: الگو قرار دادن امام ششم: اقامۀ نظام امامت و تحکیم و تقویت آن هفتم: شرکت در چرخه های تصمیم گیری مشورتی و شورایی هشتم: مشارکت جویی در نظام امامت 10ـ مسئولیت های امام در برابر امت یکم: ابراز و اعلام دوم: انذار و آگاهی بخشی سوم: انتظار چهارم: اقدام 11ـ فرایند تصمیم گیری در نظام امامت 11ـ 1ـ فرایند تصمیم گیری در نظام امامت 11ـ 2ـ فرایند تصمیم گیری در سطح امت 12ـ فرایند امامت 13ـ امامت و سلطنت در تاریخ اسلام 13ـ 1ـ سلطنت در تاریخ 13ـ 2ـ قریش و غدیر 13ـ 3ـ حزب اموی و امامت 13ـ 4ـ دوران خلافت خلفای راشدین 13ـ 5ـ تأسیس امپراطوری اموی 13ـ 6ـ تأسیس امپراطوری عباسی 13ـ 7ـ امامت در تاریخ 14ـ خط سیر امامت در تاریخ 14ـ 1ـ دو برزخ 14ـ 2ـ فراوانی احادیث امامان 14ـ 3ـ امامت در عصر غیبت کبرا 14ـ 4ـ تداوم امامت 15ـ امامت و حرکت تاریخ 15ـ 1ـ جهت داری تاریخ 15ـ 2ـ محرک ها و پیش ران های تاریخ 15ـ 3ـ نبوت، امامت، و جهت حرکت تاریخ 15ـ 4ـ امامت و عدالت جهانی 15ـ 5ـ امامت و صلح جهانی 15ـ 6ـ ارکان نظام جهانی اسلام 15ـ 7ـ نهضت های پیشرو و حرکت های ارتجاعی 15ـ 8ـ مسئولیت نهضت های پیشرو در برابر تاریخ 16ـ امامت و جهان امروزفصل ششم: دومین راهبرد پیامبر و بیداری اسلامی 1ـ راهبرد دوم و بیداری اسلامی 1ـ 1ـ طرح کلی بحث 2ـ بیداری اسلامی و جهان امروز 2ـ 1ـ واقعیات جهانی 3ـ نگاهی به تحولات سیاسی و اجتماعی در چهار دهۀ اخیرفصل هفتم: پایان و آغاز تاریخ 1ـ پایان تاریخ یا آغاز تاریخ؛ کدامیک؟! 1ـ 1ـ امریکا و آغاز انقلاب اسلامی در ایران 1ـ 2ـ فوکویاما و امریکا 1ـ 3ـ بن بست فوکویاما 1ـ 4ـ لیبرال دموکراسی امریکا و نظام سلطنتی در انگلیس 1ـ 5ـ متفکران غرب و تجدید حیات اسلام در جهان امروز 1ـ 6ـ فوکویاما و دموکراسی 1ـ 7ـ پایان تاریخ؟! 2ـ آغاز تاریخ 2ـ 1ـ چرا آغاز تاریخ 2ـ 2ـ تاریخ و آغاز تاریخ 3ـ انسان، خدا، و تاریخ 3ـ 1ـ معیار نوین برای ارزیابی تاریخ 3ـ 2ـ وجوه رابطۀ انسان و خدا 3ـ 3ـ دوره های عصر نبوّت 3ـ 4ـ عصر امامت و دوره های آن 4ـ عصر ظهور و آغاز تاریخ 4ـ 1ـ ظهور صغرا 4ـ 2ـ ظهور کبرا 4ـ 3ـ فراظهور 4ـ 4ـ از خاک تا خدا 4ـ 5ـ ظهور صغرا و ویژگی های آن 4ـ 6ـ عصر ظهور عصر آزادی است 4ـ 7ـ پایندگی و بالندگی عصر ظهور صغرا 4ـ 8ـ برنامه های انسان منتظر 5ـ انسان جدید 5ـ 1ـ ضرورت بالندگی و پایندگی ظهور صغرا 5ـ 2ـ ظهور کبرا 5ـ 3ـ انسان نوین 5ـ 4ـ جهان نوینفصل هشتم: چهل سال مقاومت انقلاب اسلامی در ایران 1ـ شکست نسبی حرکت های تجزیه طلبانۀ فرهنگی 2ـ حرکت های تجزیه طلبانۀ نظامی ـ سیاسی 3ـ شکست کودتای نظامی نوژه 4ـ شکست حملۀ نظامی امریکا در طبس 5ـ شکست جنگ تحمیلی هشت ساله 6ـ شکست تحریکات سیاسی ـ اجتماعی 7ـ شکست حرکت های تروریستی و افراطی مذهبی 8ـ شکست عملی و نسبی محاصرۀ اقتصادی ایران 9ـ متلاشی شدن نظام جهانی دوقطبی 10- فروپاشی پیمان ورشو و آشکار شدن ماهیت واقعی پیمان ناتو 11ـ فروکش کردن حرکت های سوسیالیستی، مارکسیستی، و ناسیونالیستی 12ـ خیزش و پیدایش جنبش های انقلاب اسلامی در جهان اسلام 13ـ پایان اسطورۀ شکست ناپذیری اسرائیل 14ـ تسریع فرایند بیداری اسلامی در جهان اسلام 15ـ شکست حملۀ تروریستی به محور مقاومت در سوریه 16ـ پیدایش ظرفیت های نظامی جدید به نفع محور مقاومت 17ـ آزمون دردناک الگوی خلافت 18ـ بن بست نظامی ـ سیاسی امریکا در مقابل پیشرفت های کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران در دانش هسته ای، به منزلۀ پایان دوران برتری بلامنازع غرب در دانش و تکنولوژی 19ـ ناکامی غرب در بازی بهار عربی 20ـ آغاز پایان عصر امریکا 21ـ دورنمای آیندهفهرست منابع فارسی الف) کتب ب) نشریات، مقالات ، خبرگزاری ها ج) اینترنتفهرست منابع عربیفهرست منابع لاتین

کتاب‌الکترونیکی

18,500 تومان

حجم : 5.3 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 488