× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

مابرگزیدگان!

25 گفتگوی خودانی با نوجوانان دوره راهنمایی و دبیرستان

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 112

کنگره : PIR8075/ه77‏‫‭م2 1388

دیویی : 8‮فا‬4/62

کتابشناسی ملی : 1704023

شابک : 978-964-506-739-5

سال نشر : 1388

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب مابرگزیدگان!

«ما برگزیدگان» مجموعه ای است، متشکل از بیست و پنج گفت و گوی خودمانی با نوجوانان که در دوره های راهنمایی و دبیرستان تحصیل می کنند.


از نوآوری تا مد سازی و ما برگزیدگان. محمدرضا سرشار در این گفت وگوها می کوشد امور و مطالب آموزنده علمی - دینی برای نوجوانان را با استدلال و در قالبی کاملا منطقی مطرح کند. چراکه اعتقاد دارد نوجوانی سن پایه ریزی تفکر منطقی در انسان است. نویسنده در مقاله نخست این مجموعه با نام «پیش از آنکه دیر شود» تأثیر همنشین بد را یادآوری می کند و فساد و تباهی را به لکه خرابی روی میوه ای تشبیه می کند که ابتدا کل میوه را خراب می کند و در ادامه تمام میوه های اطراف خود را دچار فساد می سازد. سپس از قول قدیمی ها می گوید: «یک بُز گر، گله ای را گر می کند.»

سرشار در مقاله ای دیگر به بی تفاوتی در جامعه اشاره می کند و نوجوانان را از بی تفاوتی و بی اهمیتی در برابر موضوعات برحذر می دارد. همچنین در مقاله ای از تجربیات خود سخن می گوید. سرشار تا پایان این کتاب در مقاله های جداگانه ارزش های اخلاقی را در قالبی استدلالی برای مخاطب خود شرح می دهد و نوجوانان را به رعایت آنان رهنمون می کند. او در این مقالات، حرف خود را با عطوفتی دلنشین بیان می کند. اساساً او در «ما برگزیدگان» از زبانی ساده و درخور فهم نوجوانان بهره برده است و صادقانه به آنها می آموزد که بهترین شانس برای انسان، حق حیات اوست.

لحن صمیمی و خودمانی سرشار به همراه منظری که در این کتاب برگزیده است و از موضع بالا با مخاطب خود حرف نمی زند، «ما برگزیدگان» را به اثری خوشخوان و البته آموزنده بدل ساخته است.

فهرست

پیشدرآمد پیش از آنکه دیر شود! «سیب زمینی» یا...؟ بیایید به خودمان کمک کنیم دوستی و دشمنی بازیچه ها پیش بینی مشکل نیست! «حق» یا «مصلحت»؟! اگر... از گفته تا عمل توطئه های فرهنگنامه ای! به سوی افقهای نگاه گسترده تر ما و سنّتها ما و وقت جادوی رنگها ما متأسفانه همیشه «20» می گیریم نظام شاهنشاهی مورچه ها و زنبورهای عسل! کدام درست است؟ دو تجربه ما و گزینشهایِ بزرگِ پیشِ رو کاش به بعضی چیزها عادت نمی کردیم! «کوکا» با «کُلاه» کدام هنر؟ از نوآوری تا مُدسازی ما برگزیدگان!

کتاب دیجیتال

2,500 تومان

حجم : 225.8 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 112