× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

زیباترین روزهای زندگی

خاطرات سیده فوزیه مدیح

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 543

کنگره : ‏‫DSR۱۶۲۹‭‬‭ /ف۴۲۲۳آ۳ ۱۳۹۸

دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۳

کتابشناسی ملی : 1036783

شابک : 978-600-03-2893-1‬‬

سال نشر : 1398

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب زیباترین روزهای زندگی

خاطرات سیده فوزیه مدیح

مثل خیلی از خانواده های عرب زبان خرمشهر، پرجمعیت بودیم. در خانۀ آبا و اجدادی پدربزرگم، سید محمود مدیح، که او را یوبا محمود صدا میزدیم، در یکی از محله های قدیمی خرمشهر و در صد قدمی مسجدجامع، خیابان فخررازی، کوچۀ فیض، زندگی میکردیم.

در این خانه زیر سایۀ پدربزرگ، بیست و هفت نفر سکونت داشتند: مادربزرگم، خانوادۀ یازده نفرۀ ما به سرپرستی پدرم سیدطالب مدیح، مادرم علویه فَضیله عِیدانیِ موسوی و نُه فرزندشان، عمو سیدمحمد و عموسیدشاکر و خانواده شان، عمۀ کوچکم، نجات، به اضافۀ سه، چهار پیرزن از خویشاوندانمان. همۀ فرزندان یوبامحمود دور او جمع بودند جز عمۀ بزرگم، زهرا که بعد از ازدواجش به آبادان رفته بود.

فهرست

مقدمه فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم فصل یازدهم فصل دوازدهم فصل سیزدهم فصل چهاردهم فصل پانزدهم فصل شانزدهم فصل هفدهم فصل هجدهمفصل نوزدهمفصلب یستم فصلب یست و یکم فصل بیست و دوم فصلب یست و سوم فصلب یست و چهارم فصلب یست و پنجم فصلب یست و ششم فصلب یست و هفتم فصلب یست و هشتم فصلب یست و نهم فصل سی ا م فصل سی و یکم فصل سی و دو م فصل سی و سو م فصل سی و چهار م فصل سی و پنجم فصل سی و ششم فصل سی و هفتم فصل سی و هشتم فصل سی و نهم فصل چهلم فصل چهل و یکم فصل چهل و دو م فصل چهل و سو م فصل چهل و چهارم فصل چهل و پنجم فصل چهل و ششم فصل چهل و هفتم فصل چهل و هشتم ضمایم وعکس ها

کتاب الکترونیکی

15,000 تومان

حجم : 13.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 712