× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

بالاتر از خانه عقاب

Publisher: سوره مهر

Author:

Printed Page Count : 80

Congress Class : PIR8243‭‬ ‭/ج742‏‫‭ب2 1393

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬1/62

National Bibliography Number : 3846789

ISBN : 978-964-471-809-0

Publish Year : 1393

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce بالاتر از خانه عقاب

کتاب حاضر شامل 12 داستان کوتاه برای نوجوانان می باشد. ماجرای برخی از آن ها عبارتست از:

ماجرایی درباره شخصی که با آفریده ذهن نویسنده در پی ارتباط با خالق خویش است.

ماجرایی در یک ویلا که برای پسری به همراه خانواده اش رخ می دهد و در طی داستان به همراه شخصیتی دیگر به نام موسی به درون جنگل رفته و پس از رخدادهایی که به وقوع می پیوندد متوجه می شوند که موسی سال ها پیش مرده بود و شخصیت وی وجود خارجی نداشته است.

داستان پیرمردی به نام عموجبار که با روزگار سختی که بر اثر مرگ زن و اخراج از کار بر او گذشته از زبان دانش آموزی برای سوژه داستان درسی ادبیات نقل شده است.

ماجرای پسری که پس از حضور در درس فلسفه به دنبال «من» پنهان خویش است و دراین راه با فردی که شبیه خویش است مواجه می شود و به دنبال آن حوادثی روی می دهد.

ماجرای عده ای از مرغابیان مهاجر که در حال کوچ به سوی جنوب بودند.

قصه پسری که با داستان خاطرات پدر مرحومش از زبان پدربزرگ نقل شده چهره پدر را تجسم می کند.

داستان دختری به نام سیتا را که پس از فوت پدر، مادرش دیوانه شده بود و ...

Contents

پیرمردی که تاب ها را هُل می داد هی آقا!بیست دقیقه مانده به درخت بالاتر از خانه ی عقاب عروسک گم شده خانه ی جدید بال بوقلمون و فال حافظجنگ با اشباح افسون سایه ها مهاجر (آخرین بازمانده)معادلهستاره ی عمر آبای

TextBook

5 €

size : 277.6 K Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 71