× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شیعه و حکومت در عراق

ناشر: سوره مهر

نویسنده: ,

مترجم: محمدنبی ابراهیمی

صفحات کتاب : 299

کنگره : ‫‬‭‬‭BP239‫‬‭‬‮‭‬‭/ح555ش9 1384

دیویی : ‫‬‭‬‭297/53

کتابشناسی ملی : 1057631

شابک : 964-7447-67-1

سال نشر : 1384

شابک دیجیتال : 978-600-03-2329-5

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب شیعه و حکومت در عراق

کتاب حاضر درباره اوضاع شیعیان در عراق از سال 1914 تا1990 می‏باشد. در این کتاب مواردی چون منشأ تشیع، عوامل دینی،سیاسی و اقتصادی در حرکت شیعه، نقش علما و مراجع بزرگ شیعه ‏در مبارزه با استعمار انگلستان و کسب استقلال کشور، فرقه‏ گرایی‏ رژیم و... بررسی شده است.
فهرست مطالب عبارتست از: درباره تشیع، تشیع در عراق، از مبارزه‏ تا انقلاب، فقها و استقلال عراق، شیعه و تأسیس حکومت در عراق،فرقه ‏گرایی حکومت قومی، رکود فرقه‏ گرایی در رژیم جمهوری،اقلیم‏ گرایی حکومت، فرقه‏ گرایی در عراق، نقد فرقه‏ گرایی، نتیجه‏ فرقه‏ گرایی.

فهرست

مقدمه مترجممقدمه چاپ اولمقدمة چاپ دومفصل اول: درباره تشیعتشیع عربیتشیع فقیرتشیع فکریحکومت تشیعفصل دوم: تشیع در عراقشیعه عراقی کیست؟جغرافیای تشیع در عراقروابط شیعه با حکومت عثمانیحرکت جهادیشخصیتهای عراقی1ـ محمد سعید حبوبی2ـ مهدی حیدری3ـ یکی دیگر از شبهای جنگترکها و جهادحرکت میهنی جهادفصل سوم: از مبارزه تا انقلاببهره برداری انگلیسینجف و انگلیسیهاسیدکاظم یزدیدکتر علی الوردی و مسئله ملافصل چهارم: فقها و استقلال عراقارتباط با حرکت آزادی بخش عربیاولین سندسند دوماستفاده از عامل بین المللیسند سومزعمای مؤسسسند پنجماقدامات سیاسی گام به گامسند ششمسند هفتمفصل پنجم: شیعه و تأسیس حکومت در عراقعربیت مؤسسین عراققیام برای تأسیس (حکومت در عراق)چه کسانی حکومت کنند؟شیعه و دولت جدیدعربیت حکومتفصل ششم: فرقه‌گرایی حکومت قومیارکان و اصول حکومت قومیفرقه گرایی رژیم قومیفرقه گرایی در ارتشدانشکده نظامی و شیعیانشیعیان و حرکت ماه میفرقه گرایی پارلمانفرقه گرایی کابینهفصل هفتم: رکود فرقه گراییعبدالکریم قاسمشیعه و عبدالکریم قاسمفتوای تحریم حزب کمونیستفصل هشتم: فرقه‌گرایی در رژیم جمهوریبازگشت به فرقه گراییفرقه گرایی در تجارتفرقه گرایی روزنامه هافرقه گرایی معارضینفصل نهم: اقلیم گرایی حکومتعلاقه به محدوده جغرافیایی کوچکفهرست منطقه گرایی حکومتفصل دهم: فرقه‌گرایی در عراقتوصیف فرقه گراییفرقه گرایی شیعی و فرقه گرایی سنیفصلهایی درباره تبعیض فرقه ایفرقه گرایی محضساطع الحصری و موضوع تبعیض فرقه ایاول: ضربه زدن به وحدت عربیدوم: فرهنگ غربیسوم: سیاستی که درباره دانش آموزان اعمال کردچهارم: تبعیض در آموزش و پرورشفرقه گرایی در مسائل فرهنگیمکتب جمال الدین افغانی (اسدآبادی) و مارکسیسمتکوین فرهنگ، خارج از محدوده رژیمنقش خیرالدین حسیبنحوه رفتار با شهرهای باستانیزائران عتبات عالیات از نظر قومیعربیت یا قومیت عربیفصل یازدهم: نقد فرقه‌گراییفصل دوازدهم: نتیجه‌ فرقه‌گراییفهرست اعلامآالفبپتثجچحخدرزسشصضطظعغفقکگلمنوهـی

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

10,500 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 299