× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

مدیریت صحنه و اداره نمایش

Publisher: سوره مهر

Author:

Translator: حسین فراهانی

Printed Page Count : 281

Congress Class : ‏‫‬‭PN۲۰۸۵‏‫‬‭/م۸م۴ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‭۷۹۲/۰۲۳

National Bibliography Number : 4031349

ISBN : 978-600-03-0233-7

Publish Year : 1396

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce مدیریت صحنه و اداره نمایش

اجرای نمایش اساسا کاری گروهی است که به خلاقیت مدیران و هنرورزان، بازیگران، گروه کارگردانی و گروه صحنه بستگی دارد. گروه وقتی رشد می کند که مسئولیت ها تقسیم شود و خطوط ارتباطی بین اعضا همیشه باز، مستقیم و دوستانه باشد.

خلاقیت می تواند با تکنیک به تکامل برسد، سازماندهی کارآمد، همراه با برنامه ریزی زود هنگام می تواند تولیدات چشمگیری را به بار بیاورد. گذشته نشان داده است که آمادگی خوب به واقع تخیل را از قید و بند رها می کند و به آن فضای شکوفایی می دهد...

Contents

مقدمهایمنیبخش نخست: مدیریت صحنهفصل 1: نقش مدیریت صحنه گروه مدیر تولید مدیر فنی صحنه (مدیر فنی) مدیر گروه مدیر صحنه (مدیر تولید صحنه) معاون مدیر صحنه (دستیار اول صحنه) دستیار دوم صحنه واحد اشیای صحنه سفرهای گروه نمایش برنامه ریزی برای محل های نمایش بسته بندی و حمل و نقل تمرین در سفر برنامه ریزی فنی برای محل جدید نمایشفصل 2: پیش از تمرین ها گردآوری اعضای گروه برنامه ریزی برگزاری آزمون انتخاب بازیگران آماده شدن برای برگزاری آزمون انتخاب بازیگران روش برگزاری آزمون انتخاب بازیگران ارتباط با اعضای گروه آماده شدن برای تمرین نمایشنامه اشیا و مبلمان صحنه قطعات دکور و لباس ها اتاق تمرین بسته تمرین نمایشنامه اجرایی اقلام ممکن دیگر آماده سازی اتاق تمرین علامت زدن کف فضای بازی خواندن مقیاس نقشه صحنه روش های علامت زدن قسمت های مختلف صحنه استفاده از دو نقطه ثابت استفاده از خطوط تقسیم کننده صحنهفصل 3: دوره تمرین ها در اتاق تمرین روز نخست روند کارهای روزانه اداره کردن اتاق تمرین مبلمان و آرایش صحنه اشیای صحنه جلوه های ویژه اتاق لباس یادداشت های تمرین تماس های تلفنی تماس های تلفنی برای تمرین تماس های تلفنی برای امتحان کردن لباس ها نمایشنامه اجرایی چگونگی تهیه نمایشنامه اجرایی فنون اساسی تنظیم حرکت بازیگران روی صحنه فنون دیگر تنظیم حرکت بازیگران روی صحنه متن نمایشنامه حذف ها و بازنویسی ها متن رسانی باقی کارها دستیار دوم مدیر صحنه در تمرین مدیر صحنه بدون دستیار بیرون از اتاق تمرین مدیریت تولید بودجه تولید پول نقد برای هزینه های کوچک جلسات تولید جدول برنامه تولید مدیریت صحنه یادداشت های تمرین جلسات تحقیق پول نقد برای هزینه های کوچک سازمان دهی گروه تأمین اشیای صحنه اشیای صحنه تزئینات صحنه مبلمان تهیه فهرست منابع تأمین اشیای صحنه استفاده از اقلام موجود ساختن قرض کردن کرایه کردن خریدن جلوه های ویژه قواعد کلی انبار موجودی ها انبارکردن اشیای صحنه انبارکردن مبلمان کارگاه اشیای صحنهفصل 4: آماده شدن برای هفته اجرا در اتاق تمرین: تمرین ها کار دفتری نقشه زمینی صحنه نمایشنامه اجرایی جابه جایی وسایل پس از آخرین تمرین بیرون از اتاق تمرین هماهنگی با واحدهای فنی هماهنگی با محل اجرا حمل و نقل آمادگی مدیریت صحنهفصل 5: صحنه انبار صحنه پنهان کردن تجهیزات اساسی صحنه دستگاه آویز انبار موجودی وسایل آویزان از سقف تجهیزات اساسی برای محل نمایش با سیستم آویز محدودیت بالا رفتن و پایین آمدن پرده ها و غیره کف معلق گروه دستگاه آویز نکات ایمنی کمک های اولیه مقررات جلوگیری از آتش سوزی یک کلمه رمزی برای آتش بسازید. عایق کردن در برابر آتش آتش بدون محفظه فنون فشفشه سازی و نورافشانی تجهیزات آتش نشانیفصل 6: هفته اجرا حمل وسایل به صحنه چیدن صحنه تزئین صحنه چیدمان اشیای صحنه طرفین صحنه تغییرات صحنه تمرین های تغییر صحنه تغییر صحنه در زمان اجرا تغییر اشیای صحنه جلسه طرح ریزی نور جلسه طرح ریزی صدا رژه بازیگران با لباس تمرین فنی گوشه اشاره در صحنه اشاره کردن استفاده از هد ست برای اشاره حالت آماده باش را به صورت زیر بنویسید: لامپ های اشاره استفاده از دو سیستم اشاره اشارات ترتیبی و اشاره های دیداری قواعد عمومی برای دستیار اول مدیر صحنه فراخوانی ها پادوها سیستم فراخوانی عمومی فراخوانی های پشت صحنه فراخواندن تماشاگران به سالن اعلان های خاص اداره گوشه اشاره در صحنه بررسی های پیش از اجرا پشت صحنه تالار تماشاگران فراخوانی ها و بررسی های دیگر حین اجرا و پس از اجرا تمرین لباس فراخوانی های پرده عکاسی از نمایش شب افتتاحیه در هفته اجرا دستیار اول مدیر صحنه دستیار دوم مدیر صحنه بازیگران علی البدل آخرین شب تخلیه اقلام برگشتی نسخه های نمایشنامه نمایشنامه اجرایی موزیکال ها تمرین ها ارکستر یا گروه موسیقی اداره نمایش موزیکال گروه حرکات موزون و ایمنی آوازخوان هافصل 7: جلوه های صوتی، نوری و ویژه صدای بسته شدن در، ضربه به در، و کلید شکستن شیشه زنگ اخبار صدای شلیک گلوله صدای تلفن برف باران باران خشک باران مرطوب جلوه های برقی (دود و غیره) سلاح ها و نبردهای روی صحنه ایمنی در صحنه های نبرد تنظیم حرکات بازیگران در صحنه های نبرد جلوه های جنگی خون شیشه شکری چوب و چماق شمشیر سلاح گرمبخش دوم: اداره نمایشفصل 8 : امور مالی تنظیم بودجه فرایند تنظیم بودجه بودجه درآمد درآمد بوفه پول های اعطایی یا حمایت های مالی هزینه ها هزینه های اداری هزینه های محل نمایش هزینه های بازاریابی هزینه های تولید بودجه کاری نهایی ثبت امور مالی فرم سفارش دفتر کل برنامه ریزی جریان نقدینگی نظارت بر بودجه کاستن هزینه های اتفاقی تأثیر هزینه های اتفاقی اقدامات لازم برای هزینه های اتفاقی صورت حساب های نهاییفصل 9: بازاریابی برنامه ریزی برای فعالیت های بازاریابی نمایشنامه را بخوانید در محدوده مهلت ها برنامه ریزی کنید نقاط فروش را شناسایی کنید ترسیم جدول فروش جدول آ جدول ب هدف های درآمدی و قیمت گذاری بلیت قیمت گذاری بلیت تحلیل جدول آ (تحلیل جدول فروش) کسری هدف فروش تحلیل جدول ب تصویرسازی برای مخاطب اجرای فعالیت بازاریابی امور چاپ توزیع و در معرض دید قرار دادن طراحی پوستر و بروشور تصویر گرافیکی سبک و طراحی حروف چاپی نامه ها و بخشنامه ها طرح های اولیه برای پوستر و بروشور نوشتن متن مواد تبلیغاتی معرفی گروه معرفی نمایش معرفی مکان اجرا زمان اجرا چرا باید بلیت بخرید چگونه بلیت تهیه کنید استفاده از مطبوعات تبلیغ مطبوعاتی اخبار مطبوعاتی عکس برداری از نمایش جلسات عکس برداری از نمایش نقدهای مطبوعاتی و رسانه ای باجه فروش بلیت کار بدون باجه فروش بلیت فروش مستقیم بلیت برنامه های تبلیغی بودجه برنامه تبلیغی طراحی برنامه تبلیغاتی مهلت برای برنامه تبلیغی محتوای برنامه تبلیغی مطالب اجباری نام اعضای گروه نمایش در برنامه تبلیغی بخش های جانبی برنامه تبلیغاتی تبلیغ برنامهفصل 10: محل نمایش و تالار تماشاگران محل های مرسوم برای نمایش محل های نامرسوم برای نمایش مشکلات محل های نامرسوم برای نمایش مجوز برای اجرا اجرای نمایش و تماشاگران در محل های نامرسوم برای نمایش نورپردازی در محل های نامرسوم برای نمایش پشت صحنه در محل های نامرسوم برای نمایش موقعیت محل های نامرسوم برای نمایش مزایای محل های نامرسوم برای نمایش آزادی خلاقیت در محل های نامرسوم برای نمایش جذابیت محل های نامرسوم برای نمایش حمایت مالی محل های نامرسوم برای نمایش مدیریت تالار تماشاگران ایمنی تماشاگران راحتی تماشاگران کارکنان تالار تماشاگران و روند کار نکاتی برای کارکنان تالار تماشاگران آغاز کردن نمایش مشکل تماشاگرانی که با تاخیر وارد می شوند برنامه های فوق العاده بوفه در مکان نمایش موسیقی در سالن انتظار ویترین عکس مواد تبلیغی دیگر فروش کالاهای نمایشی تبلیغاتی

PDF

5.49 €

size : 9.4 M Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 282