× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شهادت نامه عاشقان

کلیات اشعار انقلاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

تعداد صفحات نسخه چاپی : 734

رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭PIR۸۳۵۸‭‬ ‭/ل۲۱۳‬‬‬‏‫‭‭‭‭‭ش۹ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲

شماره کتابشناسی ملی : 4366024

شابک : 978-600-03-0604-5

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب شهادت نامه عاشقان

کتاب «شهادت نامه عاشقان» مجموعه کلیات اشعار انقلاب اسلامی از سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ و شامل ۴۷۸ قطعه شعر ولی الله کلامی زنجانی است.

این مجموعه شامل چندین قطعه شعر با رویکرد اشعاری انقلاب است که در ۷۳۶ صفحه منتشر شده است.

کلامی از دل و جان منتظر بود
به زنجان کاروان دلبرآید
امین آمد کلامش دید و فرمود
«کلامی را کلام از دل برآید»

فهرست

مقدمه بخش اول: دهۀ فجر، امام خمینی، مقام ولایتمصرع اول کتاب مأخذرحم بر خلق ستمدیدة ما کن یاربانقلاب حسینی/ قسم به عشق که الله یار ایران استمیثاق کلامی/ رهبر نهضت ما گفت توکل به خداپناهگاه کلامی/ زورگویان زمان که حامل قداره اندجدید/ موسم فجر است صبح روشن شب زنده دارانمناجات کلامی/ ایام خوشی است این مبارک ایامتشنگان سیراب/ کوکب نصر هویدا شده در دهّة فجرشمع شهادت/ خاطرات دهة فجر ز بس شیرین بودسلام کلامی/ همسنگرم به پا خیز دوران انقلاب استانقلاب حسینی/ در انقلاب عشق ای آزاده خواهرانجدید/ نبود عالم خلقت اگر حسین نبودآبروی کلامی/ امشب زمین ما به زمان ناز می کندکربلای ایران/ آمده بیست و دوی بهمن ماهانقلاب خمینی/ هموطن روز باور است امروزجدید/ گردد چو عیان فصل وجدآور آزادیانقلاب حسینی/ لوای حق چو شهیدان به روی شانه گرفتندانقلاب حسینی/ مبارزی که برد پی به امتیاز شهادتانقلاب حسینی / پابند عشق سر به ره یار می دهدانقلاب حسینی / در ره آزادگی فریادها خواهیم کردانقلاب حسینی / این جامعه را رهبر ارزنده خمینیانقلاب حسینی / بر ضد ستمکاران در پانزده خردادانقلاب حسینی/ دوست می دارم خمینی را که او فرزند زهراستهدیة کلامی/ درود باد به شخصیت امام و شهیدانسلام کلامی/ ارزش انسان نمی میرد خمینی زنده استسلام کلامی/ ای که نقد هستی ات را ریختی در پای عشقپیام کلامی/ ز خون لالة دشت مغان وضو سازمجدید/ آن جرعه ای که رهبر آزاده سرکشیدشمع شهادت/ کجا غنوده ای ای غمگسار جانبازانراهیان کربلا/ ای جماران ما مجاهدرهبری گم کرده ایمتشنگان سیراب/ ای گرفتار به خال لب یارتشنگان سیراب/ آه و صد آه که امت ز امامش دور استشمع شهادت/ پدر رفت و دل ما داغ دار است شمع شهادت/ دست از دامان حسنت برندارم ای امامتشنگان سیراب / مقام ولایتما بسیجیم و حدیث عشق ازبر کرده ایمپیام کلامی/ ما به کانون سعادت می رویمجدید/ رمز نجات امت میثاق با ولایتمیثاق کلامی/ پیچیده بوی عنبر در مسجد ابوذرجدید/ ای منطق پُرشورت یادآور عاشوراجدید/ سلام از ما به فرزندان زهراجدید/ ای رهبرم، ای ناشر فرهنگ بسیجیآوای کلامی/ لشکر عشق، رهبرا، از تو جدا نمی شودجدید/ ایمان ناب گوهر اهل بصیرت استولایت نامة کلامی/ بخش دوم: حدیث جنگ و مقاومت در مقابل دشمن مصرع اول کتاب مأخذهفتة دفاع مقدس است باید از شهیدان دفاع کنیمعریضة کلامی/ مایة عزت اسلام بود هفتة جنگکربلای ایران/ برادر، دفاع از کیان واجب استمیثاق کلامی/ جان من، به خانه اگر کس استجدید/ به سرخی چهرة ایران قسمانقلاب حسینی/ به گوشه ای منشین زار، کار باید کردانقلاب حسینی/ وطن میدان جنگ و کارزار استانقلاب حسینی/ تابد چو مهر چهرة خونین انقلابانقلاب حسینی/ بر رهروان وادی عزت سلام ماانقلاب حسینی/ گر بنگری، ای انسان، هر سورة قرآن راانقلاب حسینی/ هموطن، مژده که پیروزی ما نزدیک استانقلاب حسینی/ قرآن چراغ راه و قانون داور ماانقلاب حسینی/ ما در ره مبارزه سنگر گرفته ایمانقلاب حسینی/ ایران ما که رخت شرف را ملبس استتشنگان سیراب/ همین دیروز بود آن روزگار تلخ و شیرینیمناجات کلامی/ یادش به خیر خاطرة جاودانه هاعریضة کلامی/ به سنگرنشینان ایران سلامکربلای ایران/ ای برادر دین خود بر دین ادا باید نمودکربلای ایران/ دهد شهید پیام و نوید پیروزیکربلای ایران/ ای عزیزان، ای پر از نور ولا دل هایتانکربلای ایران/ موحد سردهد تا جار وحدتجدید/ این آخرین پیام به صدام کافر استکربلای ایران/ اعتبار انقلاب از اعتبار وحدت استشمع شهادت/ گر بخواهیم که آزاده به عالم باشیمکربلای ایران/ اقتدار ملت ما از حسین بن علی استنوای کلامی/ هنوز از هجر تو دل ها پریشان است مهدی جانشمع شهادت/ بنگر اندر جبهه ها غوغاست یا صاحب زمانشمع شهادت/ شیعة حیدر بگو لبیک یا صاحب زمانمیثاق کلامی/ برادر به پا خیز بهر قیامانقلاب خمینی/ بر خصم قدرتت را ابراز کن برادرانقلاب خمینی/ جنگ ما بهر خدا بود و خدا با ما بودمیثاق کلامی/ ما می رویم تا به ره حق فدا شویمانقلاب خمینی/ رزمنده، ای تو فارس میدان نورد جنگجدید/ خیزد ندا ز آب روان در خلیج فارستشنگان سیراب/ آن تجاوزگر که مغلوب از ویتنام آمدهتشنگان سیراب/ حامیان حق، الا ای راهیان کربلاراهیان کربلا/ امت آزاده بر اسلام یاری می کنندانقلاب خمینی/ کن حلالم ای نکوفرجام مادر می رومانقلاب خمینی/ حق نگه دار تو ای آزاده فرزندم بروانقلاب خمینی/ مرام حق مرام اَنسبِ ماستراهیان کربلا/ احیا شده مکتب الهیتشنگان سیراب/ قسم به سیرة عترت کتاب ماندنی استعریضة کلامی/ نه افغان و نه لبنان است اینجاجدید/ ای جند ظفر مند خدا، خسته نباشیدتشنگان سیراب/ سلام ای حافظان سنگر غیرت، خدا قوتجدید/ ما شاهدان مشهد جاویدیمتشنگان سیراب/ سلام از ما به سربازان گمنامتشنگان سیراب/ ای خدا معرفتی ده که ولایی باشیمجدید/ ما به جبهه نه پی کبر و ریا آمده ایمجدید/ داعیان کاظهار آبادی ایران می کنندجدید/ چشم شیطان کور باد، اهل شرف در صحنه اندهدیة کلامی/ ای دوست، اگر جامعه آبستن غوغاستجدید/ بخش سوم: سرور شهادت و حضور بسیجی مصرع اول کتاب مأخذکمال عشق چو مه تابد از کلام شهیدانقلاب حسینی/ سواره های جان فشان ستاره های خاکی اندجدید/ شهید، ای آن که غوغا کرده ای توکربلای ایران/ دیار خون و شهادت بود دیار شهیدکربلای ایران/ عزیزان، جان نثار رهبرم منشمع شهادت/ تا کند نور شرف جلوه ز سیمای شهیدانقلاب حسینی/ من بر رضای دوست، عزیزان، رضا شدمکربلای ایران/ شهادت عزت والا شهادتراهیان کربلا/ همسنگر شهیدم، نازم به ایده آلتانقلاب خمینی/ از کوی شهید این ندا می آیدانقلاب خمینی/ ای شهید، ای طالب فیض دمادم، ای شهیدراهیان کربلا/ ای جاودان شهید که از ما جدا شدیانقلاب خمینی/ حق مادح اجلال و مقامات شهید استانقلاب خمینی/ پرچم ما خون شهیدان ماانقلاب خمینی/ ای داده در طریق شرف جان برادرمانقلاب خمینی/ من، ای شهید، ز ایمان و باورت چه بگویمتشنگان سیراب/ از شهیدان این خروش آید هنوزتشنگان سیراب/ عشاق جان فشان ز جهان دل بریده اندتشنگان سیراب/ باز شهیدان مرا به گریه انداختندآبروی کلامی/ ای حامیان دین خدا یادتان به خیرتشنگان سیراب/ شهیدان، که در قرب حق لانه کردیدتشنگان سیراب/ من شهیدم، جان نثار مکتب آل رسولشمع شهادت/ بیا جانا به بازار محبتتکیه گاه کلامی/ شما، ای شهیدان، وفا ساز کردیدذخیرة کلامی/ شهدا تکیه به ذات احدیت کردندذخیرة کلامی/ برادر داستان هجرت چابک سواران چیست؟عریضة کلامی/ زبان حال شهیدان راه حق این استعاشقان شهادت/ شهیدان خدا ما را ببخشیدعریضة کلامی/ خوش به حال شهدا نور صفا را دیدندآرزوی کلامی/ دوش دیدم پدرم پیش خدا مهمان استجدید/ جان من صحنة عاشورا راتکیه گاه کلامی/ شهید ممتحن ای آهنین ارادة عشقجدید/ می نهد رو به در دوست صمیمانه شهیدجدید/ شهیدان راست می گفتند دنیا جای ماندن نیستجدید/ شهیدان فدای ره دلبرندجدید/ جان داده در طریق جانان شهید گمنامجدید/ ای شهید، ای کشتة گمنام، حقا کامکاریجدید/ بگرد ای قاصد غم جبهه ها راشمع شهادت/ شهیدان تفحص شاهدان نور اعجازندتکیه گاه کلامی/ به رسول آیت عظمای بسیجی صلواتعریضة کلامی/ تو سرباز صاحب زمانی بسیجیتشنگان سیراب/ سوداگران دنیا ما را نمی شناسندآرزوی کلامی/ ای عاشق جان فشان، بسیجیمناجات کلامی/ عمری سخن از صدق و صفا گفت بسیجیمناجات کلامی/ تو کیستی که صدای خوشت به گوش من استسلام کلامی/ قرآن کتاب معرفت هر بسیجی استعریضة کلامی/ بسیجی کمربستة هر مصاف استمیثاق کلامی/ دل پی دلدار بسیجیان استآبروی کلامی/ بوی شهدا خیزد از اردوی بسیجیتشنگان سیراب/ پرده بردار، بسیجی سخنش عریان استذخیرة کلامی/ امید قلب یاران، ای بسیجی کربلای ایران/ بخش چهارم: اشعار متفرقه و رویدادها مصرع اول کتاب مأخذاگر عقیده نبود، از سپاه نام نبودتشنگان سیراب/ دین شده احیا ز رزم و کارزار پاسدارانقلاب خمینی/ ای بی خبر ز قهر خدا، از خدا بترسجدید/ حمد لله دشمن این مملکت ناکام ماندکربلای ایران/ شد رها امت ایران ز شر امریکاانقلاب خمینی/ چه گویم از نفس جان فزای جانبازانتشنگان سیراب/ جانبازم و جان نثار عشقمتشنگان سیراب/ کند صعود سپاه غیور عاشوراجدید/ من عاشقم، گذر از تار و پود خواهم کردآرزوی کلامی/ سلام من به تو ای سربلند، ای جانبازجدید/ رندانه آخر ربودی جامی ز خم خانة دلهدیة کلامی/ مرحبا فداکارند همسران جانبازانجدید/ این همه توطئه کان دشمن ترسو داردجدید/ مژده یاران که ز بغداد اسرا می آیندتشنگان سیراب/ خیر مقدم ای عزیزان، دست حق یار شماتشنگان سیراب/ چه گویم سروران از همت سرشار سردارانجدید/ از قنوتی آن شریف نامدارآرزوی کلامی/ ای فدای دین و قرآن، ای شهید زنده یادجدید/ این امانت را به ما بسپرده اندجدید/ فنا فی الله شد اما بقا دارد محلاتیجدید/ سلام ما ز جان دل به مرتضی مطهریراهیان کربلا/ هشتم شهریور ای دل یادوار محنت استشمع شهادت/ موسم آزادی است و هفتة دولتتشنگان سیراب/ با توطئة منافقین جلادکربلای ایران/ در غمت ای شهید هفتم تیرتشنگان سیراب/ حامی دین رسول مدنی شد مدنیجدید/ آه یا بن الحسن، ای نور امیدکربلای ایران/ باکری آن قهرمان سردار دینجدید/ با شور حسینی زد پر لشکر عاشورامناجات کلامی/ به دل محبت مولا نشان باکری استتکیه گاه کلامی/ نازم به ثبات قدم و همت قامتجدید/ سلام از ما در این آشفته ایامجدید/ مردان خدا پا به ره عشق نهادندمناجات کلامی/ دلا بنال و بسوز از فراق زین الدینراهیان کربلا/ طالقانی ز جمع خوبان رفتانقلاب خمینی/ کن سیر دلا رفعت نیروی هواییجدید/ ای شهید ره آزادی ایران، سربازانقلاب خمینی/ دلا بنگر تو اجلال و مقام شهریاری راهدیة کلامی/ سلام ما به یاران محرمجدید/ کنون که مجلس ما پر ز شور نواب استمیثاق کلامی/ به کانون سخن سنجان سخن سنجید فهمیدهآرزوی کلامی/ این عید سعید فطر یارانجدید/ ای آمده بر سیر گلزار طلائیهآرزوی کلامی/ مسافران، طلائیه جادة بی خطر استآرزوی کلامی/ سلام اهل کرامت نثارت ای سربازجدید/ همسنگرم همیشه به فرمان یار باشمیثاق کلامی/ ای تو سرباز که در سنگر گمنامانیآبروی کلامی/ اطلاعات شهیدان فراوان داردجدید/ نازم وفای ریش سفیدان انقلابجدید/ پیر مجاهدانِ بااعتقادجدید/ سلام بر هدف پیشکسوتان جهادجدید/ ای محبت پیشگان، من مادرمجدید/ ای که دادی به ره عترت و قرآن سه شهیدجدید/ این دو قربانی قرآن دو برادر بودندکربلای ایران/ ای که صاحب وقار بودی توجدید/ چکیده خون به رخ غم فزای خونین شهرانقلاب حسینی/ عاقبت به سرآمد انتظار خونین شهرانقلاب خمینی/ در سال شصت و شش مه ذی حجئ الحرامشمع شهادت/ دیار معرفت اولیاست نیشابورجدید/ سلام بر شهدای دیار آذرشهرجدید/ سی و هفت روحانی بی بدیلجدید/ مرحبا بر شرف لشکر پشتیبانیجدید/ شهیدان آماد نام آورندجدید/ شد از لشکر سی و یک در جهادجدید/ سلامم به زنجان و خوش نامی اشجدید/ مست می کوثرند کارگران شهیدجدید/ رسد به گوش دل من صدای کارگرانجدید/ شهیدان اصناف آزاده اندجدید/ یاران نهضت اند شهیدان کارمندجدید/ سلام بر دل و جان مدافعان حرمجدید/ کیست این دیوانه طغیان می کند در کربلاجدید/ نازم به اعتبار قوای مقاومتجدید/ برادر، وعدة حق حق بود، دشمن سیه روز استآرزوی کلامی/ گرد ستم افتاده به سیمای فلسطینانقلاب حسینی/ ای خدا پریشان است کودک فلسطینیعریضة کلامی/ مجلس انس بود صحبت میعاد شهیدجدید/ فلسطین، کعبة دل ها، فلسطینعریضة کلامی/ آتش فکنده دشمن جانی به جان قدسشمع شهادت/ ای فلسطین، ای ز خون سیمات رنگین، غم مخورجدید/ روز قدس است جان من امروزآوای کلامی/ ما رأی می دهیم که دینی ادا کنیمتکیه گاه کلامی/ ای برادر فریضه است به ماراهیان کربلا/ ما همدلان به اهل وفا رأی می دهیمعریضة کلامی/ آهنگ صفا دارد بیداری اسلامیجدید/ در بحر بی کرانید ای شیعیان بحرینجدید/ باشد ایران به جهان بیشة شیران جهادتشنگان سیراب/ سازندگی، عزیزان، در سنگر جهاد استتشنگان سیراب/ عید آمد و خالی است، دلا، جای شهیدانتشنگان سیراب/ عید ما روزی بود نابود استبداد گرددکربلای ایران/ ما از دل و جان بر شهدا تعزیه داریمکربلای ایران/ سنگر، ای مسجد مردان خداکربلای ایران/ ای امامان جماعات جهانکربلای ایران/ الا، ای پیرو قرآن، عمل کن حکم قرآن را انقلاب خمینی/ تو را می شناسم، تو را ای گل باصفامی شناسم پیام کلامی/ هر کس که در کمیتة امداد شاغل استتشنگان سیراب/ فریضه بر تمام ما بود تبلیغ اسلامیجدید/ منافقان زمانه دروغ می گویندجدید/ پنج به علاوة یک نام همان انجمن استولایت نامة کلامی/ بخش پنجم : سـرودهــا و نوحه های انقلاب و دفاع مقدس مصرع اول کتاب مأخذای خدا، لطفی من پریشانممناجات کلامی/ به میدان بلا ما قهرمانیمجدید/ ای لشکریان حجة اللهکربلای ایران/ نام تو یا ولی عصر ورد زبان ما بودجدید/ مهدی عزیز، ای صاحب الزمانکربلای ایران/ زادة زهرا، ادرکنی یا مهدیانقلاب خمینی/ مهدی صاحب الزمان کجاییشمع شهادت/ گوید سرباز قرآنانقلاب خمینی/ ایران به رادمردان میدان امتحان استشمع شهادت/ کربلا، کربلا، ای تربت حسینیکربلای ایران/ دیگر به قلب عاشقان آهی نماندهشمع شهادت/ حسین حسین حسین، حسینِ قهرمانانقلاب خمینی/ یا محمد یا محمد یا علی یا فاطمهتکیه گاه کلامی/ سپاه محمد آمادهجدید/ ای مونس هر بلا، قهرمان کربلاکربلای ایران/ رمز پیروزی ایران این بودانقلاب خمینی/ رمز یا زهرا نعمت عُظماکربلای ایران/ بر سلحشوران ایران، یا حسین، فرماندهی کنانقلاب خمینی/ می رود به جبهه ها این کاروانراهیان کربلا/ ایران میدان جنگ استانقلاب حسینی/ شب حمله، شب رحمتشمع شهادت/ سنگر سنگر سنگر، ای صحنة پُرغوغاشمع شهادت/ در کنار دجله هنگامه به پا شدراهیان کربلا/ الا اِنّ حزب الله هم الغالبونانقلاب خمینی/ جان به فدای غواصان، صدق و صفای غواصانمناجات کلامی/ من پاسدار راه خدایمانقلاب خمینی/ ننگ بر تو امریکا این چگونه آزادی ستکتاب سرودها/ ای نور چشمان ترم، مادر خداحافظانقلاب خمینی/ من سوی میدان می روم، بابا خداحافظکربلای ایران/ من سوی میدان بلا می روم مادرراهیان کربلا/ ای عزیزم، ای امیدم، پسرمکربلای ایران/ شده مادر دم هجران، می روم پیش شهیدانکربلای ایران/ استبرق بهشتی پیراهن شهید استکربلای ایران/ ای شهیدان وطن، شاهدان بی کفنشمع شهادت/ ای جان نثار، جانان برادرکربلای ایران/ در عزای شهدا آمده امت به نواکربلای ایران/ ما پریشانیم، دیده گریانیمکربلای ایران/ سالگرد شهدای خیبر استراهیان کربلا/ من فدای راه دین و انقلابمکربلای ایران/ ای پسر رشید من، نوگل من، شهید منکربلای ایران/ گلزار شهادت احمر شده مادرشمع شهادت/ صبا بگو ناله کنان بر شهدای بی نشانشمع شهادت/ از کربلا به گوش ما آید صدای شهداتکیه گاه کلامی/ پدر، ای کشتة راه ولایتجدید/ من بسیجی ام محب جاودانی امجدید/ ما دلیر ارتش قهرمانیمجدید/ ای پلیس جان فشان، یار قهرمانجدید/ من آزاده ام سر بلند و بصیرتکیه گاه کلامی/ فدایی رهبر ما شد شهیدراهیان کربلا/ طالقانی، تو ای روح جاویدانقلاب خمینی/ در راه دین و قرآن با هفتاد و دو یارانکربلای ایران/ سربازان گمنام، جانبازان اسلامجدید/ ای بشر به پا خیز متحد شویمانقلاب خمینی/ ای خمینی فدای مرام توانقلاب خمینی/ ای خمینی، ای امام امت زمانکربلای ایران/ از رهبری روح خدا، پیر جمارانتشنگان سیراب/ ای جوانمرد و سردار جان فشانتشنگان سیراب/ مرحبا آزادگان، عاشقان قهرمانکتاب سرودها/ الله الله به حرمت زهراکتاب سرودها/ بیست و دو بهمن ماه باشد بر ما یوم اللهشمع شهادت/ آوای بهمن ماه، فریاد یوم اللهکربلای ایران/ موسم فجر آمد ای اهل وفاعریضة کلامی/ به یاد تو ریزد اشک بصرمباهات کلامی/ ای خدا ز هجران زار و اشک ریزیمشمع شهادت و راهیان/ بخش ششم: دو بیتی های متفرقۀ انقلاب مهدیا مرغ دلم افتاده بر دام شمابه هم زبانی و اخلاص و همدلی صلواتحق صلات کن ادا ذکر حیات کن ادابر گردن خود ز عشق دینی داریمپیام سرخ نهضت حسینیالا مجاهدین دین لوای حق به پا کنیدیاران وفای عهد مرام امام بوداین حسینیه ها گلستان استسلام بر شهدای بلندهمت مانازم به شهادت که کمال درجات استیک عمر پس از اسیری اندر ظلماتهر که حق بین و عدالت خواه استدلدادگان دین اند یاران بابصیرتقول امام باید در گوش جان بیفتدزنجان به ولای حیدری می نازدبیست و دو روز از مه بهمن گذشته بودای آن که امت پاک امین آمنه ایاز عالم صاحب نَفسی پرسیدمخیز از بستر دل آزاری نمی آید به تو موسم سالگرد پیروزیدل تاریخ را صفا دادهامتی را امام حق گفتارپارسایی که قائم اللیل استسال پنجاه و هفت بود آن سالرهبر آمد ولی ز آمدنشرهبر آمد به پاس خون شهیدرهبر آمد که از رسالت خویشسر قبر علیّ و خاک حسیناز ولای حسین و یارانشالسلام ای مفخر اسلام و یار مسلمیندر فراق حضرت روح خدا، روحی فداهرحلت رهبر به هم زد نقش استبداد راداده بر ما درس آزادی شهیدان وطنبر حضورت، رهبرا، با عشق جانان آمدیمما که عمری در پناه آل عصمت زیستیمنازم به جلال و جاه و اکرام امامبا آمدن امام دل خرم شدافتاد ز پا مجاهد والا جاهچمران که از قبیلة یاران عشق بودچمران لباس عافیت، ای جان، به بر نکردای ناشناس، امت یاسین تو را شناختای عهدبسته با شهدای ملک خدمسوگند بر مقاومت چندساله اتای کرده عاشقانه اطاعت ز رهبرشعاشق کسی است در ره حق جان سپرده استعاشقان، خاطرة یار فراموش مبادحلقه های صالحین از حلقة حبل الله اندگشته دلم هوایی و هم راز آسمانهرچند که نواب به شهرت صفوی بودآن خانه به دوشی که به دل ها وطنش بودشنیدم اهل نیشابور بودیالا ای شوشتری جاهت مبارکز نور حق جمالت منجلی بودبه پا خیز ای مقاوم، یار وحدتالا همسنگر، ای یار قدیمیخوشا آنان که مهمان رضایندالا ای خادم شاه خراسانبگو با ما چه صحبت داری ای دوستتو با جانان چه عهدی بسته بودیتو گفتی ما به زلف یار اسیریمروحانی روحیه فزا بود قنوتیسبحان الله از آن همه غیرت و جاهقنوتی را به میدان سر بریدندراهتان راه اطیعوا الله ا ست ای رزمندگانبر شما ما از سوی امت پیام آورده ایمای کفن پوشان میدان وی یلان جان به کفآن شبی که حملة والفجرتان آغاز شددر شب حمله شما را سینه ای آرام نیستگر فدا گردید سوی کوی داور می رویدحال نزدیک است یاران کعبة آمالتاندر طریق رادمردی وه چه غوغا می کنیدباغ عزت باصفا از روی گلگون شماستما فنا فی الله عشقیم و بقا از آن ماستمی دهیم اخطار بر صدام امریکا پرستخون آزادی به رگ داریم و می جوشیم مااهل حق را آشنا و اهرمن را دشمنیمما به جنگ فرقة ضد خدا خواهیم رفتدشمن جانی به دست انتقام افتاده استکربلا، ای وعده گاه عاشقان ممتحنکربلا، ای کعبة دل ها، به کعبه ناز کنمی دمد دم بوی تو ارواح را انفاس رااز هجر تو بی قرارم ای قدسنام تو زبانزد جهان استای حق مسلم فلسطینبا ظلم ستمگران دورانای صاحب امتیاز وحدتفخرت به شکوه کوه سیناستای میانه، از شهیدانت پیام آموختمتو، میانه، مهد تقوایی حقیقت پیشه باشفصل بمباران گذشت و آمد ایام رفاههر چه مجنون داشت بر لیلی هدیّه می دهدای دلیران پُراثر شد بی هراسی هایتانای میانه غیرت و ایثار باشد پیشه اتای میانه، گو کدامین دل در آن بحران نسوختامام جمعه نمایندة ولی باشدامام جمعه امامت به مسلمین داردنماز جمعه به پا کن که خونبها دادیمامام جمعه نگهبان سنگر شرف استتکرار شده حماسة بدر و حنیننخل حق اثر می دهد ان شاء اللهصدام به قادسیّه اش مغرور استپیروزی لشکر خدا نزدیک استتو زادة خیر البشری یا زهراای روی تو آسمان عصمت را ماهاز خون کشتگان وطن آید این سروداینان ز جان فدایی اسلام و کشورندبهر بشر ارائة فرهنگ می کننددر جبهة حق ارتش ما کفرستیز استامروز بود وادی حق وادی ایرانای ارتش جانباز و سلحشور بجنگیدمکتب حقة اسلام بوَد مکتب ماما چه باک از حملات همه عالم داریمگوهر طیبة بحر حیا، یا زینباین هفته ای که هفتة پُربار وحدت استیاران به سوی جلوه گه راز می روندای مُتقی مُقلد روح الله، از یقینای قهرمان بسیجی گمنام مرحبادریادلانِ ما رهِ صحرا گرفته اندای خادمین فاطمه کز حق مؤیّدیداین نکتة ظریف به هر بزم گفتنی ستایران دیار نهضت و آزادگاه ماستسرباز، ای عروج شهادت مقام تواز وحدت و مقاومت ارتش و سپاهبه روی بام جماران بلال پیروزیچه توافق بشود یا نشودتو ای ارتش افتخارآفرینتو جنداللّهی لشکر داوریتو از عدل همواره دم می زنیبه پیش عدو ذکر داور بگوتویی صاحب عزت و امتیازتو خار دو چشمان اهریمنیشهیدان از همه سبقت گرفتندالا ای دوستداران شهیدانشهیدان گفته اند الله اکبرکفن پوش دیار نور برخیزصدایی که شنیدی از حبیب استبگو از نای جان الله اکبرکجا رفته حجاب الله اکبرمحبان ولا الله اکبرمنم سرباز، سرباز ولایتمنم سرباز، سردارم حسین استمنم سرباز و هم رزم شهیدممنم سرباز پیمانم الهی ستمنم سرباز، تندیس وقارممنم سرباز الگویم ابوالفضلمنم سرباز، مرد امتحانمشمع پرنور امیدی ای شهید هسته ایمهدیا، ای تاج سر بر سروراندلبران دل می برند از مرد و زنبسیج مدرسة عشق اهل معرفت استاندرین جنگ ز جان اهل ولا می گذردای دیدبان بشارت فتح و ظفر بدهپوشیده ام از بهر شهادت کفنم راما خانوادة شهدا دل شکسته ایمشیعه را خطی به غیر از خط حزب الله نیستآن قوم که مردانه از عشق سخن گفتندشمع شهادت، ای شهید، اکنون که می سوزی بسوزما جوانان شرف پیشة عاشوراییما بیمی از سپاه ظلم و ستم نداریمکاخ استبداد می سوزد ز نار قهر ماتاجر عشق به شور شهدا مشتری استمست جانبازان ز جام رحمت اندشهیدان زمان اهل زمن را آبرو دادندای دل مباش غافل از یاد پاسدارانشهید شیمیایی تو به دل ها دادرس گشتیشهیدان آبروی انقلاب اندشهیدان سر به راه یار دادندشهیدان زندگان جاودان اندشکر خدا که اهل حق پیر و شکسته نیستندهمدم خنده ناله شدای که مطیع مرسلیمادرم نام مرا ناصر نهاد

کتاب الکترونیکی

11,900 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 734