× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

لبخند بر لب شعر

گزیده شعر طنز از گنجینه هزار سال شعر فارسی

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

تعداد صفحات نسخه چاپی : 166

رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۴۰۷۵‏‫‬‭/‮الف‬۸ل۲ ۱۳۹۷

رده بندی دیویی : ‏‫۸‮فا‬۱/۰۰۸

شماره کتابشناسی ملی : 4819534

شابک : ‏‫‬‭978-600-03-1687-7‬

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب لبخند بر لب شعر

خنده از عناصر اصلی شوخ طبعی است، اما باید این را بدانیم که خنده همیشه در واکنش خواننده و مخاطب اثر نیست، یعنی همه آثار خندان برای خندیدن مخاطب نوشته نمی شود.

این نکته را همیشه به یاد داشته باشیم که خنده در شعر طنز به هر حال وجود دارد، اما گاهی به جای خنداندن خواننده، یک وضعیت مسخره را بیان می کند که ممکن است خیلی هم خنده دار نباشد، بلکه باعث شود که خواننده به فکر فرو برود ....

فهرست

شعر طنز را بشناسیمآشنایی با شاخه های شو خ طبعی1. دسته بندی بر اساس هدف ها1،1 هزل2،1 فکاهه 3،1 هجو4،1 طنز 2. دسته بندی بر اساس روش های آثار خندان1،2 تهکم 2،2 اغراق 3،2 آیرونی 4،2 همان گوییآشنایی با عناصر آثار خندان1. تضاد 1،1 تضاد میان گفتار و رفتار2،1 تضاد میان ظاهر و باطن 3،1 تضاد میان لحن شعر و موضوع آن4،1 تضاد میان معنای اصلی سخن و مقصود شاعر2. اندیشه3. انتقاد4. خنده 5. حریم6. بیان نگاهی به چند تصور رایج دربارة طنز فهرست منابع و کتا بهایی برای مطالعة بیشتر دربارة شعر طنز.گزیدة شعرهای طنزرودکی سمرقندی مصیبت پیری وسوسة عاشقی پرسش گرم تا ج الدین الآبی دوزخیانابوالحسن شهید بلخیعلم و ثروتدود غم کسایی مروزیپیران نادان منجیک ترمذیرنگ ناندیوان و دیوانه ابوالقاسم فردوسیهجو محمود غزنوی باباطاهر همدانیشتر دیدی؟ شتر مستآهوچرانینظامی گنجوی ویرانیخاقانی شروانی خرانِ خزپوشخر در عروسیانوری ابیوردی آب رفته به جوی بازآید کله کدو سنایی غزنوینماز و خدمت سلطان افسار پادشاه پشیمانی شاعر عطارنیشابوریدیوانة گرسنه پادشاه بی عرضهکما لالدین اسماعیل اصفهانیقحطی هنرمند لاف از گذشته هاجلا لالدین مولوی احمق و دانانماز هندو سی فالدین محمد فرغانی خطاب به مغولخطاب به غازا نخان، شاه مغول سعدی شیرازی دعوای سگانخوراک ملخ کلاه غریقامیران بدبختچند بیت طنزآمیز خواجوی کرمانیلقب دزدحافظ شیرازیچند بیت طنزآمیز ابن یمین فریومدیدزدان آدینهعبید زاکانیچند بیت از موش و گربهعبدالرحمان جامیپوستین یا خرس؟ وحشی بافقیتقسیم ارثصائب تبریزیچند بیت طنزآمیز شیخ بهایی شاه پرستتعداد دیوانه هااورنگ شیرازی بحر سبکمحم دحسن حسامی محولاتیهدف هر دو ابوالقاسم حالتخواسته های زنپروین اعتصامیمست و محتسبمناظرة سیر و پیاز ایرج میرزارم می کنندمستشاران عمران صلاحی من آنماسماعیل امینیاسبها و خرهامحمدکاظم کاظمیشطرنجخسرو شاهانیراحتی رضا رفیعقطعة هنرمندانیوس فعلی میرشکاکدر منقبت پاترول کریم فکورمناظره حسن شعبانی (بانی)خرخرانفروغ فرخزاد از مرز پُرگُهر محمدعلی افراشته ناصح الشعراپالتوی چهارده سالهناصر اجتهادی پرسشرحیم رسولیمجلس مهدی استاد احمد خوابسید حسن حسینیصورت مسئلة بی آرایشامانتنان و پسته اشتباهآرامشسلوک طریقت نوتکذیبسرقتعبورامضارابطهدیدن برکت انحنا ذوق اثباتخدا و خرماشاهکار ترحمسقوط عنکبوتطبق معمول شعر جهانیسرعتِ چاپتعاون کراماتعلیرضا قزوهحکم جلب عبید زاکانیمحمد سلمانی مشت و لگدعمران صلاحی قصة مدحیة حکیم حیف الدین حریرآبادیسعید سلیمان پور بیچاره فوتبال عماد خراسانیطبابت و موج نومحمدعلی گویااز کجا آورده ای؟محمدجواد محبتفراری

برچسب ها

شعر طنز

کتاب الکترونیکی

8,500 تومان

حجم : 602.4 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 168

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر