× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

سوگند به فرشتگان در صف

رمان

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 208

کنگره : PIR8243‭‬ ‭/ج7525‏‫‬‭س9 1394

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 4011992

شابک : 978-600-03-0255-9

سال نشر : 1394

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب سوگند به فرشتگان در صف

حادثه کشته شدن خبرنگار ایرانی در بمب گذاری سال 2011 کشور نروژ دستمایه نوشتن رمان «سوگند به فرشتگان در صف» شده و منجر به خلق این اثر شده است.

این رمان در دو بخش نوشته شده است. در بخش اول که فضای داستان در ایران است از زبان برادر این خبرنگار روایت می شود و بخش دوم در اسلو از زبان خود این خبرنگار است.

نویسنده در مورد کتاب می گوید: سوگند به فرشتگان در صف دومین کتابی ست که از من منتشر شده است اما تاریخ نوشتن این رمان مربوط می شود به سال ها قبل. آن طور که به خاطر دارم نگارش سوگند به فرشتگان در پاییز 90 به اتمام رسید.

گزیده کتاب
..هر سه که وارد می شوند، امام یوسف در را پشت سر خود می بندد. رُزان دست دراز می کند و کلید روشنایی را می زند. هال کوچک خانه با نور فلورسنت روشن می شود و هر سه آن ها در یک لحظه شوکه می شوند. کتاب های درون قفسه ها روی زمین ریخته و تعدادی هم از وسط پاره شده. درِ همه کابینت های چوبی باز است و بسیاری از ظروف کف آشپزخانه ریخته و شکسته. لئونوره ناخودآگاه دهانش را می گیرد و زمزمه می کند: «وای... خدای من!» رُزان دوان دوان خود را به اتاقِ خواب کوچکش می رساند و چراغ را روشن می کند.

تخت خوابش به هم ریخته و تمام لباس های داخل کمد پخش شده اند روی زمین. میز تحریر واژگون شده و کاغذهای مقالات و جزوات درسی اش همه پخش و پلا شده و حجم قابل توجهی از آن ها هم ناپدید شده اند. قفسه دی وی دی ها واژگون شده و آلبوم های موسیقی و تعداد زیادی از فیلم ها روی زمین ریخته. پنجره اتاق باز است و پرده توری صورتی رنگ در مسیر باد تکان تکان می خورد. اثری هم از لوسیفر در هیچ کجای خانه نیست.

لئونوره و امام یوسف هم بعد از رُزان به آستانه در می رسند و پشت سر او می ایستند. امام یوسف رُزان را کنار می زند و با شتاب می رود سمت پنجره و به بیرون نگاه می کند. محوطه کوچک پشت خانه و حیاط خانه همسایه در تاریکی مطلق فرورفته و بعید به نظر می رسد جنبنده اﻯ آن بیرون باشد. یوسف می گوید:« انتظار چنین چیزی را داشتم.» آن گاه به رُزان خیره می شود و می گوید: «نگاه کن ببین چه چیزهایی کم شده؟» رُزان دو دستش را روی شقیقه هایش می فشرد و چشم هایش را می بندد.

لئونوره داخل اتاق می شود و کنار دی وی دی ها روی زمین می نشیند و با دست آن ها را کنار می زند. رُزان تکیه می دهد به چهارچوب در و می گوید:«ظاهراً که خیلی چیزها کم شده.» یک دفعه چشم هایش درشت می شود و جیغ کوتاهی می کشد:«لپ تاپم...» می دود سمت هال و اُپن را دور می زند. لئونوره از روی زمین برمی خیزد و دنبال سرش می دود. با صدای بلند می گوید: «مواظب پایت باش. یک عالمه شیشه خرده آنجا ریخته.»

رُزان دست به کمر وسط آشپزخانه ایستاده. لبخندی تصنعی روی لب های بسته اش شکل گرفته و سرش را تکان می دهد. یوسف آرام اتاق را ترک می کند و خود را به هال می رساند. رُزان با دست روی پیشخان را نشان می دهد و می گوید: «همین جا گذاشته بودمش. نیست.» ...

فهرست

فصل یکم: رُهامفصل یکم: رُزانفصل دوم: رُهامفصل دوم: رُزان فصل سوم: رُهامفصل سوم: رُزانفصل چهارم: رُهامفصل چهارم: رُزانفصل پنجم: رُهامفصل پنجم: رُزانفصل ششم: رُهامفصل ششم: رُزانفصل هفتم: رُهامفصل هفتم: رُزانفصل هشتم: رُهامفصل هشتم: رُزانفصل نهم: رُهامفصل نهم: رُزانفصل دهم

کتاب دیجیتال

4,500 تومان

حجم : 738.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 173