× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

دم حضرت والا

Publisher: سوره مهر

Author:

Narrator: نوشین حسن زاده , نورالدین جوادیان

Book collection : خنده های نخودی

Congress Class : ‏‫‬PIR4317‏‫‬‭‭/ع4خ9 1394

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬7/6208

National Bibliography Number : 4046905

ISBN : 978-600-03-0311-2

Publish Year : 1394

Printed Page Count : 200

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce دم حضرت والا

معرفی کتاب دم حضرت والا

مجموعه کتاب های طنز خنده های نخودی برای گروه سنی نوجوان است. در جلد اول این مجموعه (کتاب دم حضرت والا) حدود هشتاد داستان طنز کوتاه گنجانده شده است که در آن طنز های مختلف اجتماعی، تاریخی و افسانه های طنز نیز وجود دارد.

هدیه سلطان

نقل است یک سال، هنگام عید، سلطان محمود غزنوی برای هر یک از درباریان لباسی تعیین می کرد. وقتی نوبت به طلخک، از دلقک های دربار، رسید، فکری به خاطرش رسید و گفت: «پالانی بیاورید و به او هدیه بدهید!»

همین کار را کردند. طلخک، بی آنکه از این موضوع اظهار ناراحتی کند، پالان را بر دوش گرفت و به مجلس سطان رفت و شروع کرد به شادی کردن و خندیدن. پرسیدند: «برای چنین هدیه زشتی چه جای خنده و شادی است؟» گفت: «از برای اینکه عنایت سلطان، جز من، نصیب هیچ یک از شما نشده است. برای همه شما فرمود تا از خزانه لباس بیاورند. اما، در مورد من، لباس مخصوص خودشان را هدیه فرمودند!»

Contents

مثلاً قسمت اول: حکایتهای کمی خند ه دار! یک کوزه آرزو حکایت جدیده اندر حکایت زنجیر عدل انوشیروان و باقی قضایا! قصه آن پادشاه و باقی قضایا گرگ با سواد اندر حکایت آن خرس که خواننده ما را کشت اسب زبان فهم گنجی که باد نیاورد حکایت آن پیرمرد که دلش خوش بود امانت آقای ناظم باهوش تنبلی که کار دست خودش داد گزارش یک قتل خدایا متشکرم ماشین من ان شاءالله داستان آن شغال و مرغ و پیرزنه طوطی سخن گو ملاقات یک حکایت امروزی نصیحت خرسی پادشاه احمق و مرد روستایی قرارداد فرار الاغ سیزدهم عید و زالزالک بیچاره ثروتمندان حکایت آن اَبَرقدرتمثلاً قسمت دوم: گشت وگذاری در کوچه های خنده دار تاریخ مأمور بی سواد شاهنشاه سرلشکر مستهلک شده دانستن زبان انگلیسی پاسخ دندان شکن دُم حضرت والا نثری که بهتر از نظم بود پادشاه و شعر و طویله خان زیرک بازی حرف حق هدیه سلطان یا کریم! کیسه عجیب کمی از شاه عباس کمی از نادرشاه کمی از آغامحمدخان قاجار دو شغل متفاوت نقشه ای برای آقای کاشف حاکم جهنم خاطره از دربار هرقل ترس از ارتفاع نمدمالیمثلاً قسمت سوم: ناخنک به چند دفترچه خاطرات از دفترچه خاطرات یک کتاب از دفترچه خاطرات یک موش خاطرات یک جوجه تازه سر از تخم درآورده از دفترچه خاطرات یک درخت از خاطرات خود خودم پدرِ عشق ماشینِ من از دفترچه خاطرات شاه خاطراتِ اون وَریمثلا قسمت چهارم: از هر دری طنزی نصیحت های یک پدر به فرزندش دزد بُرد تنبل و دکتر باهوش دلیل گریه عینکی که پیدا شد یک نامه گربه ای خیالات یک مرده یک طنز بی مزه کرایه کردن ماشین نامه شاعر فقیر کشتی نوح صد دام از این ور مُردن های عجیب عمو سام ... دیوانه ها نخوانند قبل از دار با سردار قادسیه

Labels

TextBook

5.49 €

size : 501.8 K Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 124

Audio Book

120000 €

size : 236.6 M Byte

مدت زمان : 252 Minute

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 9