× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

به یاد معلم

ناشر : امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده :

صفحات کتاب : 192

کنگره : BP254/4‭/م72ب9 1393‬

دیویی : 297/653

کتابشناسی ملی : 3981135

شابک : 978-964-533-190-8

سال نشر : 1393

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب به یاد معلم

کتاب به یاد معلم از عناوینی همچون: «وجوب طلب علم، اوج کمال، تفقه در دین، یا معلم باشید یا شاگرد، برتری عالم بر عابد، مردم بر سه دسته اند، اهمیت فوق العاده علم آموزی، اجر تعلیم دادن، فضیلت علم و عالم و متعلم، فراگیری عمل کردن و نشر علم، نورانیت علم، حقوق دانشمندان و عالمان» جمع آوری شده که هر مبحث شامل موضوعات مختلفی است.»

در این کتاب در رابطه با تعریف کمال می خوانیم: «فلاسفه می گویند: کمال مساوی با وجود است بنابراین، هر وجودی والاتر، قویتر و گسترده تر باشد کمال آن بیشتر است. از جمله فوق استفاده می شود که نقصان در عدم است. جهل نقصان است چون عدم علم است. ناتوانی نقصان است چون عدم قدرت است و ما انسان ها برای تکامل آفریده شده ایم.»

از دیگر عناوین این کتاب می توان به: «تسبیح همه موجودات برای طالب علم، بخشنده ترین بخشندگان، رهبری علم و دانش، موعظه های بی اثر، اخلاص، علم سودمند، عالمان و حاکمان، ارزش فوق العاده نشر علم و تبلیغ، سلاح قلم و بیان، پرسش کلید علم و دانایی، مطالب بسیار مهم، دو چیز عجیب، معلم الخیر» اشاره کرد.

بخشی از این کتاب در رابطه با معلم الخیر است که می خوانیم: «معلمان خیر کسانی هستند که نیکی ها و خوبی ها را به مردم تعلیم می دهند. معلم الخیر تعبیر جالبی است؛ چون خیر معنای وسیعی دارد و شامل تمام علومی که منشأ خیر و برکتی است می شود. این تعبیر علاوه بر علوم دینی، شامل علوم طبیعی، پزشکی، ریاضی انسانی و هر علمی که باعث آبادی جامعه شود و خیر و برکتی برای مردم به همراه داشته باشد، می شود.

موضوعات «نظام ارزشی اسلام، نیازمندی هر جامعه ای به سه چیز، شدیدترین عذاب ها، مهم تر از علم، عجب مانع تحصیل علم، ارکان سه گانه، شریف ترین حسب ها، تعلیم و تعلم الزامی است، علم و یقین، همه چیز در پرتو اندیشه، معیار قبولی اعمال، در پرسیدن خجالت نکشید، حیای عالمانه و جاهلانه، جایگاه دانشمندان، عالم بی عمل» در این کتاب به چشم می خورد.

تفاوت علم و باور در این کتاب مورد واکاوی قرار گرفته و آمده است:« در روح و جان آدمی امور مختلفی وجود دارد. یکی از آن ها ادراک ماست که آن را علم نامیده اند، و دیگری، باور ماست. علم همان آگاهی است؛ چه قلب و جان انسان آن را بپذیرد و چه نپذیرد. ولی هر گاه انسان نسبت به چیزی علم پیدا کرد و دل و جانش نیز آن آگاهی را پذیرفت و در برابر آن تسلیم شد، به آن باور می گویند.»

فهرست

پیشگفتاروجوب طلب علم جهل عذر نیست کمال دین چیست؟ کوتاهی در فراگیری علم ممنوع!اوج کمال کمال چیست؟ 1- فهم عمیق دین 2- صبر در برابر مشکلات 3- تقدیر المعیشهتفقّه در دین شاخه های سه گانه مسایل دینی کسانی که مایل به تقلید نیستند خطر جدایی از اهل بیت : وابستگی علمی به بیگانگان ممنوعیا معلّم باشید یا شاگرد! عالم مطاع کیست؟ دین از سیاست جدا نیست ارتباط بین عالم مطاع و تشکیل حکومت اسلامیبرتری عالم بر عابد! عبادت، هدف آفرینش الف) تفاوت مقامات علمی دانشمندان ب) عدد تکثیر و معنای آن علل برتری عالم بر عابدمردم بر سه دسته اند غُثاء چیست؟ اقسام سه گانه مردم در قرآن ضرورت تعلیم در محضر علمای ربّانیاهمیّت فوق العاده علم آموزی 1- اعجاز علمی پیامبر 9 2- علم دین یا همه علوم؟ 3- ابزارهای دشمن در مبارزه با عالمان دین الف) نیازی به پیروی از عالمان دین نیست! ب) تقلید ناپسند است! ج) علما با عصر صنعت هماهنگ نیستند! د) علما اختلاف نظر دارند ه ) پخش شایعاتاجر تعلیم دادن اوّل: مباشرت و تسبیب دوم: بازاریابی هرمی مشروع! سوم: گستره روایت چهارم: خطر آموزش های زشتفضیلت علم، عالم و متعلّم بخش اوّل: ارزش فوق العاده علم بخش دوم: سخن خداوند با حضرت دانیال اخلاق در دنیای امروزفراگیری، عمل کردن و نشر علم اخلاص در عمل الف) اخلاص حضرت موسی (ع) ب) اخلاص حضرت علی (ع) ج) اخلاص طوعه پاداش مخترعان و مکتشفاننورانیّت علم 1- مخاطب روایت 2- علم رسمی و غیر رسمی 3- علم تنها به تعلّم نیست 4- کارهای خداوند بی حکمت نیستحقوق دانشمندان و عالمانتسبیح همه موجودات برای طالب علم 1- همه موجودات زنده اند! 2- رابطه بین تسبیح و علم 3- ارزش فوق العاده طالب علمبخشنده ترین بخشندگان فلسفه سؤال بخشنده ترین هارهبری علم و دانش انسان ها در دنیا مسافرندموعظه های بی اثر! جایگاه تقوااخلاص علوم مادّی و الهی معنای اخلاص و راه تحصیل آنعلم سودمند تفاوت انسان با حیوان فلسفه عمل برخلاف علمعالمان و حاکمان روح و جسم در جامعه ضرورت تشکیل حکومت دینیارزش فوق العاده نشر علم و تبلیغ آثار سنّت های نیک تشبیه اعمال انسان به ابرها و کوه هاسلاح قلم و بیان بُعد معنوی زندگی بشر چگونه خطیب خوبی شویم؟ بعد مادّی زندگی بشرپرسش کلید علم و دانایی پرسیدن عیب نیست لزوم رجوع به متخصّص جوشش با مردممطالب بسیار مهم نکات قابل توجّهدو چیز عجیب به سخن نگاه کن عفو و گذشتمعلّم الخیر سالخوردگان پیشوای دادگر معلّمان یادی از شهید مطهّری؛نظام ارزشی اسلام ارزش ها و ضدّ ارزش ها علم و تقوا و ایمان ارتباط بین علم و تقوا و ایماننیازمندی هر جامعه ای به سه چیز معنای «همج» 1- فقیه متّقی 2- زمامدار خیرخواه مقتدر 3- پزشک متخصّص و مورد اعتمادشدیدترین عذاب ها سخت ترین عذاب! فلسفه سختی عذاب عالم بی عمل عالم بی عمل یا عالم محتکر!مهم تر از علم! مبارزه با معلول یا علّت؟ تفسیر دیگر روایتعُجب مانع تحصیل علم اوّل: یک دوره فشرده اخلاق اسلامی دوم: تفاوت خودبرتر بینی با مفاهیم مشابه سوم: خودبرتر بین به دنبال دانش نیست چهارم: نادانی و بخل مذموم ترین رذایل اخلاقی پنجم: مبارزه با رذایل اخلاقیارکان سه گانه اول: «عالم» باید «ناطق» باشد دوم: «عالم» باید «عامل» باشدشریف ترین حسب ها معنای حَسَب و نَسَبْتعلیم و تعلّم الزامی است ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر معجزه حدیث فوقعلم و یقین تفاوت «علم» و «باور» علل عمل نکردن به علم و یقینهمه چیز در پرتو اندیشه علم بدون فهم! تلاوت بدون تدبّر عبادت بی تفکّرمعیار قبولی اعمال کیفیّت یا کمیّت؟ کیفیّت مقدم استدر پرسیدن خجالت نکشید! سؤال کلید مجهولات پرسش گری، افتخار مسلمانان استحیای عالمانه و جاهلانه! سؤال و جواب حتّی در میدان جنگجایگاه دانشمندان برتری علما بر شهدا برتری دانشمندان بر عابدانعالم بی عمل عالمان هواپرست قرن بیستممنابع و مآخذ

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 394.8 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 130

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر