× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

مشکلات مهم تلقیح مصنوعی

ناشر : امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده :

صفحات کتاب : 52

کنگره : BP198/6‭‬‬‭ /ت8‏‫‬‭ف2

دیویی : 297/379

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.
دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب مشکلات مهم تلقیح مصنوعی

همواره به افرادی برخورد می کنیم که به عللی صاحب فرزند نمی شوند در حالی که علاقه شدیدی به آن دارند. علت آن، گاه عدم قدرت باروری زن و مرد هر دو است و گاه علت فقط در یکی از آن هاست.

این عاشقان بی قرار برای رسیدن به مقصود خود طرقی برمی گزینند.

نخست به سراغ درمان می روند و اگر از طرق پزشکی قابل درمان بودند به مقصد خود می رسند حتی گاه دیده شده که بعد از گذشت دوازده سال یا حتی 18 سال از ازدواج آن ها، به آرزوی دیرین خود رسیده و صاحب فرزندی شده اند.

اما آن هایی که از درمان مأیوس اند گاه از وجود فرزندخوانده بهره می گیرند، یعنی فرزندان افراد دیگری را که به هر دلیل توان نگهداری آن ها را نداشته اند به فرزندی خود می پذیرند، و با تمام مشکلاتی که این کار دارد به آن راضی می شوند، و این فرزندخوانده ها به تدریج جای فرزندان واقعی را در دل و جان و اعماق روح آن ها می گیرند. این امر از قدیم الایام حتی قبل از اسلام در میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است.

اما به تازگی با پیشرفت علوم و دانش های بشری به ویژه در زمینه پزشکی، راه دیگری به روی محرومان از فرزند گشوده شده و آن ها را به عالم جدیدی رهنمون گشته است و آن استفاده از «تلقیح مصنوعی» است که اَشکال و انواع بسیار زیادی پیدا کرده و در هر مورد برنامه خاص خود را دارد.

زیرا گاه مرد عقیم است، گاه زن و گاه هر دو، و گاه هیچ کدام عقیم نیستند ولی نطفه مرد ضعیف است و باید تقویت شود و یا رحم زن قادر به نگهداری و پرورش فرزند نیست. در این
موارد به ناچار نطفه مرد و زن را پس از تقویت، خارج از رَحِم ترکیب و تلقیح کرده، به رحم زن دیگری که «مادر جانشین» نامیده می شود و نویسندگان عرب لفظ نامطلوبی برای آن انتخاب کرده اند (رحم اجاره ای) انتقال می دهند.

از آن جا که این کار صور مختلفی دارد دانشمندان و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره احکام آن کتاب ها ومقالات زیادی نوشته اند ولی متأسفانه هنوز نقاط مبهمی دارد که نیازمند بحث و تحقیق و بررسی بیشتر است و ما آنچه را که دارای اهمیت بیشتری است و حکم پیچیده تری از نظر مبانی فقهی دارد در این نوشتار مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست

تلقیح مصنوعی از نظر احکام تکلیفی و وضعی فرمان فطرت محرومان از فرزند مرکز اصلی بحث احکام پنج صورت بالا فتاوای علمای شیعه و اهل سنّت بحث های مهمی در این جا مطرح است دلیل اول: اصاله الحلیه نقد و بررسی دلیل دوم: روایات نقد و بررسیادلّه جواز ادله حرمت 1- مفهوم زنا در میان عرف متشرّعه 2- طایفه دیگری از روایات دو نکته مهم 1- اهدای تخمک 2- حکم مادرجانشیناحکام فرزندی که از این طریق متولد می شود چند نکته دیگر 1- خطرات پیش بینی نشده 2- استفاده از قاعده الولد للفراش دو نکته دیگرفهرست منابع

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 179.7 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 51