× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

جاده جنگ (جلد هشتم)

Publisher: سوره مهر

Author:

Book collection : جاده جنگ

Printed Page Count : 642

Congress Class : PIR7968‭‬ ‭/ن83‏‫‭ج2 1394

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬3/62

National Bibliography Number : 1665029

ISBN : 978-600-03-0184-2

Publish Year : 1394

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce جاده جنگ (جلد هشتم)

این اثر از زمان حضور متفقین در ایران و هنگامی که کشورمان به سه، چهار بخش تقسیم شده، آغاز می شود و تا سال های 1324 و 1325 ادامه دارد. در این جلد تغییر و تحول بنیادینی در شخصیت های داستانی صورت می گیرد و بسیاری از شخصیت ها کنار می روند و برخی هم در فرصتی قرار می گیرند که بعد از 20 یا 30 سال دوباره به فضای داستان باز گردند.

در یک نگاه کلی، داستان این اثر، از روز سوم شهریور 1320 و ماجرای هجوم روس ها از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال ایران توسط متفقین آغاز می شود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به پایان می رسد. البته در جلدهای میانی این مجموعه واقعه 15 خرداد 1342، فعالیت مبارزاتی گروه های اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاری های گروهک های ضد انقلاب در کردستان هم به تصویر کشیده می شود.

اگر چه مجموعه جاده جنگ سوژه اصلی و یکسانی را در تمام جلدها دنبال می کند، اما هر جلد از داستان مستقلی برخوردار است که می توان درباره هر یک از آن ها به صورت مستقل نظر داد. منصور انوری در رمان جاده جنگ از زوایای گوناگون به حوادث تاریخی پرداخته که در کتاب های دیگر کمتر به چشم می خورد. او توانسته به خوبی آن ها را در این مجموعه انعکاس دهد و جذابیت های بسیاری را برای مخاطب ایجاد کند.

البته اغلب رمان ها از آغازی تکراری برخوردارند که این تکرار در رمان جاده جنگ دیده نمی شود. به ویژه نقطه آغاز جلد سوم که زیبا و نوآورانه و با وصف فضای قهوه خانه های جاده مشهد- قوچان که پاتوق روس ها بوده، نوشته شده و نویسنده پرداخت مناسبی از افراد حاضر در این قهوه خانه ها و گرایش های آن ها ارایه داده است. با این حال، اگر چه این اثر از روایت خطی برخوردار است، اما به دلیل برخی از ریزه کاری ها مانند برگشت به عقب و زندگی شخصیت های قصه در طول رمان، برخی از حوادث به عنوان خرده داستان روایت شده اند.

PDF

6.49 €

size : 2.4 M Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 642