× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مردم چرا به سینما می روند

نگرشی متفاوت به سیاست گذاری سینما در ایران

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 361

کنگره : ‏‫PN۱۹۹۳/۵‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‬‭ض۲ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‭۷۹۱/۴۳۰۹۵۵‬

کتابشناسی ملی : ۴۶۹۶۶۹۹

شابک : 9786009767106

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب مردم چرا به سینما می روند

این کتاب با نگرشی متفاوت در سیاست گذاری سینما چند سوال را مطرح می کند و به بررسی این سوال ها می پردازد.

سوال هایی همچون:
مردم چرا به سینما می روند؟
چه متغیرهایی بر سینمارفتن مردم تأثیرگذارند؟
آیا کارکردهای سینما در جامعۀ امروز ایران تغییر کرده یا همچنان سینما را باید به عنوان یک مکان فراغتی نگاه کرد؟
اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چه چرخشی در کارکردهای سینما ایجاد شده و اساساً سینما چه تأثیری در عرصۀ زیست فرهنگی و اجتماعی ما گذاشته است؟
آیا سیاست گذاران فرهنگی در ایران به اهمیتِ جایگاه و نقش سینما در مهندسی اجتماعی باور دارند؟
چرا در اسناد و متون سیاست گذاری سینما، دست کم بعد از انقلاب، عمدتاً بر محتوا تأکید و تمرکز شده و به ابعاد دیگر موجودیت سینما توجه کافی صورت نگرفته است؟
در اهداف سیاست گذاری فرهنگی پس از انقلاب، چقدر تولید «فیلم خوب» واجد اولویت بوده و چقدر «سینمارفتن» مردم به عنوان یک رفتار شهروندیِ مطلوب غایت نظر بوده است؟
چقدر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هایی که برای سینمای ایران شده نظر، خواست و دیدگاه مردم به عنوان مصرف کننده اصلی لحاظ شده است؟
درنگ در الهیات سینما و واکاوی ارتباط سینما با حوزه هایی همچون فلسفه، معماری، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی چقدر ضرورت امروز و آینده سیاست گذاری سینمای ایران است؟
و...

فهرست

مقدمۀ اهتمام کننده اثر: سینما؛ کانون مهم توسعۀ اجتماعی در مهندسی فرهنگی و اجتماعی دهۀ چهارم در ایرانمقدمة ویراستار:ضرورت بازخوانی انتقادی سیاست گذاری فرهنگی در عرصة سینمای ایرانبخش اول: روش شناسی فصل اول: روش شناسی فهم واقعیت های اجتماعی در سینما؛ ادراک، انتقال و اصلاح واقعیت های اجتماعیبخش دوم: ضرورت فصل دوم: ضرورت گامی به عقب در توسعة سینمایی ایران فصل سوم: ضرورت تحول و نوگرایی فرهنگی در سینما فصل چهارم: ضرورت بهبود کیفیت «مدیریت خدمات» در سینمای ایرانبخش سوم: چالش ها فصل پنجم: چالش های الهیات سینما در ایران جهان فردیت ها، عرصۀ گشودۀ انتخاب هابخش چهارم: نسبت ها فصل هفتم: نسبت سینما با رشد مدنیت در جامعه فصل هشتم: سینما، معماری، جامعه شناسی؛ پیوند هنر، تکنیک، رویکرد

کتاب الکترونیکی

29,250 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 522