× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

باریک الله شیخ حسن!

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 466

کنگره : ‏‫DSR۱۶۲۹‭‬ ‭/ی۹آ۳ ۱۳۹۷

دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲

کتابشناسی ملی : 5109988

شابک : ‫‬‮‭‭978-600-03-2203-8‬

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب باریک الله شیخ حسن!

مهرماه پنجاه وهفت و با شروع سال تحصیلی جدید، مدرسه حال و هوای دیگری داشت. اخباری از اعتصاب سراسری و تعطیلی مدارس برخی از شهرها به گوش مان می رسید.

بعضی از بچه ها شیر پاکتی اهدایی مدرسه را نمی خوردند و به دیوار حیاط می کوبیدند. اوایل فکر می کردم این کار از سر شیطنت و بازیگوشی است. با پرس وجو معلوم شد یکی از معلمان مذهبی و انقلابی مدرسه به نام علی مراد کیپور زمینه این اقدام را فراهم کرده است.

گفته بود: در این پاکت ها شیر خوک می ریزند. همان معلم انقلابی بچه ها را تشویق می کرد که به اعتصاب سراسری بپیوندند و مدرسه را به تعطیلی بکشانند. از سوی دیگر، ناظم مدرسه که همه از او حساب می بردند، برای مقابله با چنین اقدامی آماده بود. هنگام زنگ تفریح، درِ دفتر مدرسه را که نزدیک درِ حیاط قرار داشت، باز می گذاشت؛ تا خروج احتمالی بچه ها را زیر نظر بگیرد. معلم انقلابی هم کوتاه نمی آمد؛ مرتب از حیاط به دفتر رفت و آمد می کرد، و هر بار در را پشت سر خود می بست. همین چند ثانیه کافی بود تعداد زیادی از بچه ها مدرسه را ترک کنند.

همان معلم گاه جلوی دفتر مدرسه و به سمت حیاط می ایستاد؛ و در حالی که با صدای بلند از بچه ها می خواست به کلاس ها بروند؛ با دستش اشاره می کرد از مدرسه خارج شوند! تا مدتی کارمان همین بود؛ اول وقت به مدرسه می رفتیم و پس از یکی دو ساعت به خانه بر می گشتیم. به تدریج، مدرسه کاملاً تعطیل شد و به اعتصاب سراسری پیوست.

فهرست

پیش گفتارفصل اول: از تولد تا حضور در جبههفصل دوم: عملیات والفجر سهفصل سوم: در حسرت عملیاتفصل چهارم: عملیات والفجر هشتفصل پنجم: پاتک مهرانفصل ششم: عملیات کربلای چهارفصل هفتم: عملیات کربلای پنجفصل هشتم: عملیات نصرهشتفصل نهم: عملیات بیت المقدس دوفصل دهم: عملیات بیت المقدس سهفصل یازدهم: عملیات بیت المقدس ششفصل دوازدهم: عملیات مرصادعکس هانمایهفهرست تفصیلی

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

26,000 تومان

حجم : 5.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 466