× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

از پنجره تا دیوار

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 80

کنگره : ‏‫PIR۸۱۳۴‭‬ ‭/ف۲۴۲۵‏‫‭‮الف‬۳۷ ۱۳۹۲‮

دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲

کتابشناسی ملی : 2925142

شابک : 978-600-175-422-7

سال نشر : 1392

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب از پنجره تا دیوار

دفتر شعری «از پنجره تا دیوار»؛ مجموعه سی غزل از محمدحسین صفاریان از شاعران جوان کشور است.

بی تو هم بغض غزل هایی ملال آور شدم
گرچه تنها بودم اما باز تنها تر شدم
پر زدم پر ریختم عریان شدم از هر چه بود
چون درختی در هجوم بادها پرپر شدم
سوختم در چرخه تکرارهایی ناگزیر
مثل ققنوسی هزاران بار خاکستر شدم
ساز و مضرابم گره خوردند با تار سکوت
از طنین نعره های بی صدایی کر شدم
میوه هایم تا به یادم هست حسرت بود و آه
آخرین فصل شکفتن را که بارآور شدم
خنده هایم بغض بود و اشکهایم قهقهه
سال ها بازیچه دنیای بازیگر شدم...

فهرست

بیا و حنجر های تاز ه تر بساز از منپرد ه ها، گوشه گوشه، پوشیدند قاب زیبای آسما نها راکنار آینه مانده ست تاری از مویتنگاهِ مزرع های خشک در برابر منانار قرمزی از شاخه ها در آب افتاددر نفسهای خسته ام تنها حسرت جاودانه ای مانده ستبی تو هم بغض غز لهایی ملال آور شدمبگذر شبی شبیه نسیم از جهان منشب از خواب سنگین که بیدار شدناگهان خرد و خسته بیرون زد مردی از انتهای آیینهبا من بیا تا لب رود، با من بیا زیر بارانای خاک تر ک پوش من ای جام عطش نوشپشت پنجره کسی نبود؟!نه صدای شیهه مانده ست و نه گامهای خستهآشفته تر از برگم در همهمة طوفانپرنده پر زد و ناگاه پر کشید از منمثل زخمی تازه دارم باز سر وا می کنمهر نفس آه من جهنّم بود؛به شبستان خواب من گذری عاشقانه کنشبهای من به موی سیاه تو می رسدای که چین در دامن سبز بهار انداختیای سرزمین سبزترین بهارهامرور میکنم امروز ماجرای تو راتا بر گها افتاد از دوش درختانمی نشینم که باران بشوید گرد و خاک مزار پدر رابس که چون موج فروخورد نفس هایش راتو که جان جهانی و زنده ترینچقدر از دیگران بپرسم هوای صحن و سرایتان رامن کویرم، لب من تشنة باران علی ستنه غبار تعلق و گرد ریا ننشسته به پای قیام شماآن قدر گذشت از شب موعود زمانشگیرم تو هم داغ برادر دیده باشیتا بغض تو از حنجرة چاه برآمدای گر متر از پنجة خورشید نگاهتبه سیب وسوسه ای آ ب کن دهان مرا

کتاب الکترونیکی

9,750 تومان

حجم : 598.5 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 88