× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

یکصد و پنجاه درس زندگی

ناشر: امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده:

صفحات کتاب : 160

کنگره : BP348‏‫‬‭‭/م7ی8 1383

دیویی : 297/218

کتابشناسی ملی : 1176945

شابک : 964-6275-30-3

سال نشر : 1383

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب یکصد و پنجاه درس زندگی

این کتاب گلچینی از این احادیث، با ترجمه روان و شرح کوتاه است، و نخستین بار در آغاز جلسه بحث و تفسیر که روزهای جمعه، در جلسات «مجمع دین دانش» که در مسجد امام حسین (تهران) تشکیل می شد، هفته ای یک حدیث مطرح می شد و همگی به عنوان یک «درس برای سراسر هفته» از آن استفاده می کردند، وعده زیادی از جوانان از پسر و دختر، آنها را حفظ می کردند.

استقبال فوق العاده از این احادیث، سبب شد، که جداگانه چاپ و منتشر گردد. این کتاب کوچک، می تواند نمونه ای از تعلیمات اسلام برای همه آنها، که می خواهند اسلام را با یک مطالعه کوتاه، بهتر بشناسند، باشد.

اما آنچه از همه مهم تر به نظر می رسد، همان پیاده کردن این برنامه ها در متن زندگی و عمل کردن به آن است.بنابراین بیایید همگی از خدا توفیق بطلبیم که، نخست توفیق فهم و درک صحیح این احادیث، و سپس عمل به آنها را، به ما مرحمت کند.

شرح کوتاه
هیچ کاری بدون مطالعه و نقشه و هوشیاری سر نمی گیرد، همچنین هیچ کاری بدون بی اعتنایی هم به سامان نمی رسد. به تعبیر بهتر و روشنتر: اگر ما بخواهیم بدون مطالعه و دقت کار کنیم مواجه با شکست خواهیم شد ولی اگر بخواهیم برای تمام احتمالات ممکن و حوادث پیش بینی نشده به هنگام انجام کارها خود را معطل سازیم به این آسانی قادر بر انجام کاری نیستیم و برای یک کار باید سال ها مطالعه کنیم، و نیز برای انتخاب دوست و شریک و همسر و مانند آن، لذا فرمود دو سوم دقت و یک سوم بی اعتنایی.

فهرست

درس اوّل: اندیشه، تدبّر، تفکّردرس دوّم: پیمانه تدبیردرس سوّم: در غذای جسم سختگیرند اما...درس چهارم: نقش قلمدرس پنجم: در میان دو مسؤولیت بزرگدرس ششم: عوامل نابودی جامعهدرس هفتم: تنبلی و فقردرس هشتم: باران دانش بر دل هادرس نهم: سرچشمه تکبّردرس دهم: سه چیز با ارزش در پیشگاه حقدرس یازدهم: شهادت حسین(علیه السلام)درس دوازدهم: دو نشانه مسلمان واقعیدرس سیزدهم: آتش خشم!درس چهاردهم: منابع ثروتدرس پانزدهم: بدترین پیشه هادرس شانزدهم: امارت و اسارت!درس هفدهم: ریاکاری و خودنماییدرس هیجدهم: حسددرس نوزدهم: دور افتادگان از رحمت خدادرس بیستم: بدترین دوستاندرس بیست و یکم: تکمیل کارهادرس بیست و دوّم: برنامه های جاویداندرس بیست و سوّم: شدیدترین مجازاتدرس بیست و چهارم: بلای قرضدرس بیست و پنجم: زندگی اجتماعی سالمدرس بیست و ششم: کلید بدبختی هادرس بیست و هفتم: نشانه های انسان های بهشتیدرس بیست و هشتم: نشانه های منافقدرس بیست و نهم: پنددرس سی ام: سخن و سکوتدرس سی و یکم: لذت بخششدرس سی و دوّم: زهد به معنای واقعیدرس سی و سوّم: همردیف شهیداندرس سی و چهارم: بهترین مردمدرس سی و پنجم: عبادت آزادگاندرس سی و ششم: آنچه پشت را می شکنددرس سی و هفتم: پاکیزه باشدرس سی و هشتم: سرانجام جهلدرس سی و نهم: ارکان هدایتدرس چهلم: نوحه گری جاهلیتدرس چهل و یکم: همه روز محاسبه کندرس چهل و دوّم: آثار ایمان سخت تر از آهندرس چهل و سوّم: حقیقت توحید و عدل الهیدرس چهل و چهارم: چند نشانه ایماندرس چهل و پنجم: دنیا هدف نیست، وسیله استدرس چهل و ششم: بهای انساندرس چهل و هفتم: حق و باطلدرس چهل و هشتم: پر ارزش ترین میراث عربدرس چهل و نهم: من از آنها بیزارمدرس پنجاهم: تلاش عاجزاندرس پنجاه و یکم: نشانه های ستمگردرس پنجاه و دوّم: درد بی درمان وجود ندارددرس پنجاه و سوّم: چرا نعمت ها از بین می روند؟درس پنجاه و چهارم: شهادت و پاکیدرس پنجاه و پنجم: عاشقان جانبازدرس پنجاه و ششم: خردمند و بی خرددرس پنجاه و هفتم: دینداران واقعی کمنددرس پنجاه و هشتم: عدالت در میان فرزنداندرس پنجاه و نهم: همواره تحت مراقبت هستیدرس شصتم: نه چاپلوسی نه حسددرس شصت و یکم: در خدمت برادران باشدرس شصت و دوّم: اشتباه در زندگیدرس شصت و سوّم: اسلام جهانگیر می شوددرس شصت و چهارم: هیچ گناهی را کوچک نشمر!درس شصت و پنجم: برتری دانشدرس شصت و ششم: حقوق متقابلدرس شصت و هفتم: در راه اطاعت خرج کن تا خرج گناه نکنی!درس شصت و هشتم: بزرگترین بازار تجارتدرس شصت و نهم: بلند پایه ترین مردمدرس هفتادم: سه اصل مهم اجتماعیدرس هفتاد و یکم: تندخویی و شتاب زدگیدرس هفتاد و دوّم: زاهدان واقعیدرس هفتاد و سوّم: آزمون شخصیتدرس هفتاد و چهارم: برنامه صحیح برای دنیا و آخرتدرس هفتاد و پنجم: اثر گناهدرس هفتاد و ششم: شیعه واقعیدرس هفتاد و هفتم: با چه کسی مشورت کنیم؟درس هفتاد و هشتم: بالاترین نعمت هادرس هفتاد و نهم: امام غائب(علیه السلام)درس هشتادم: پای هر سخن منشین!درس هشتاد و یکم: شیطان صفتاندرس هشتاد و دوّم: عید واقعیدرس هشتاد و سوّم: سرمایه های ارزشمنددرس هشتاد و چهارم: دو چیز مایه هلاکت مردم استدرس هشتاد و پنجم: کار خوب کم نیستدرس هشتاد و ششم: خطا مکن و عذر مخواهدرس هشتاد و هفتم: بدترین طرز زندگیدرس هشتاد و هشتم: وعده های ما بدهی ماستدرس هشتاد و نهم: اموال حرامدرس نودم: تا می توانی از کسی چیزی مخواه!درس نود و یکم: وای بر چنین کسی!درس نود و دوّم: حل مشکل از گناه مخواه!درس نود و سوّم: از خود راضی ها!درس نود و چهارم: خویشاوندان دور و نزدیکدرس نود و پنجم: ترک عادتدرس نود و ششم: حماسه کربلادرس نود و هفتم: عاقل کیست؟درس نود و هشتم: علت دشمنیدرس نود و نهم: غیرتمنداندرس صدم: یک موجود پر برکتدرس صد و یکم: بهترین دست هادرس صد و دوّم: بدتر از مرگدرس صد و سوّم: فرق میان مؤمن و منافقدرس صد و چهارم: بهترین میراثدرس صد و پنجم: احترام به آزادی فکردرس صد و ششم: این شش صفت در مؤمنان نیستدرس صد و هفتم: همه پیوندها را قطع مکندرس صد و هشتم: عبادت واقعیدرس صد و نهم: عیب خود را فراموش نکندرس صد و دهم: شکنجه بزرگدرس صد و یازدهم: طراوت قرآندرس صد و دوازدهم: از هواپرستی بترس!درس صد و سیزدهم: تنها راه شیعه بودندرس صد و چهاردهم: تناسب ثروت ها و مصرف ها!درس صد و پانزدهم: راستگوترین و داناتریندرس صد و شانزدهم: زندگی ساده و همکاری در اداره خانهدرس صد هفدهم: یک ساعت دادگریدرس صد و هجدهم: طبیب حقیقیدرس صد و نوزدهم: جانشینان پیامبردرس صد و بیستم: مجلس گناهدرس صد و بیست و یکم: کارهای تولیدی انجام دهیددرس صد و بیست و دوّم: بلندی و کوتاهی عمردرس صد و بیست و سوّم: همکاری با شیطان!درس صد و بیست و چهارم: مشورت کنید تا هدایت شوید!درس صد و بیست و پنجم: سلام، درود اسلامیدرس صد و بیست و ششم: جدایی عقیده از عمل!درس صد و بیست و هفتم: مجازات های خدا!درس صد و بیست و هشتم: یک حقیقت فراموش شدهدرس صد و بیست و نهم:جایگاه علم و حکمتدرس صد و سی ام: وظایف سنگین امام(علیه السلام)درس صد و سی و یکم: درهای بسته باز می شوددرس صد و سی و دوّم: از افراد بی شخصیت بترس!درس صد و سی و سوّم: جهاد بزرگدرس صد و سی و چهارم: در غیبت مهدی(علیه السلام)درس صد و سی و پنجم: سرچشمه بدی هادرس صد و سی و ششم: انجام وظیفه بزرگترین عبادت استدرس صد و سی و هفتم: ساکنان ستارگاندرس صد و سی و هشتم: قرآن و قانون جاذبهدرس صد و سی و نهم: راز کارها!درس صد و چهلم: جانداران ذره بینی درس صد و چهل و یکم: فقط نامی از اسلام!درس صد و چهل و دوّم: میزان سنجش عقل و جهلدرس صد و چهل و سوّم: بالاتر از نعمتدرس صد و چهل و چهارم: احیای مکتب اهل بیتدرس صد و چهل و پنجم: امانت در حفظ اسراردرس صد و چهل و ششم: نشانه ایماندرس صد و چهل و هفتم: نخستین شرط در هر کاردرس صد و چهل و هشتم: اهمیت میهماندرس صد و چهل و نهم: احترام و محبّتدرس صد و پنجاهم: این چنین برای خود ذخیره کن

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 347.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 151

موضوعات

محصولات مشابه

بیشتر