× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مستند شناسی

از نظریه تا گونه شناسی

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

صفحات کتاب : 182

کنگره : PN1995/9 /م5‏‫‬‭ط2 1396

دیویی : 070/18

کتابشناسی ملی : 4689742

شابک : 978-600-03-0533-8‬‬

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-03-2745-3

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب مستند شناسی

مبحث گونه شناسیِ [ارائه شده در این] کتاب، گرچه مبحث تازه ای نیست، لیکن تفاوت دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی فیلم مستند را بر مبنای تفاوت در معیارهای آن ها برای طبقه بندی گونه های مستند، به خوبی روشن و تفسیر می کند و نهایتاً معلوم می دارد که تفاوت و تمایز در تعاریف و دیدگاه های متنوع در هستی شناسی فیلم مستند، از کجا و از چه انتظارات و برداشت هایی ناشی شده است.

دیگر توفیق شایان توجّه کتاب که پیشینه پژوهشی کمرنگی در متون تألیفی پژوهشگران ایرانی سینمای مستند دارد، پرداختن به مقوله مهم و ضروری هنرهای بلاغی (معانی، بدیع و بیان) در فیلم مستند است که البتّه مقوله ای گسترده و نسبتاً پیچیده است، امّا در حد تعیین یک چهارچوب کلّی و سنجیده برای طرح آن، آغاز مناسبی در این کتاب دارد.

دیگر دستاورد کتاب، مدل سه بعدی وضع شده برای مطالعه (شکلی و غیرشکلی) فیلم مستند در انواع طبقه بندی هاست که در بخش چهارم کتاب آمده است.

فهرست

پیشگفتا ر مقدمه سنخ شناسی ادبیات نظری موجود در قالب کتاب های تألیفی و ترجمه ای نگاشته شده درحوزه مطالعات فیلم مستند بخش اول: بحث هایی درباره ماهیت وچیستیِ فیلم فیلم به مثابه متن ر سانه ای امکانات بیانی و مفاهیم زیباشناختی در متن رسانه ای بلاغت و خاصیت های غیرزیباشناختی فیلم بلاغت و روایت گری در فیلم بخش دوم: فیلم سازی به منزله ممارستی ارتباطی و پارادایم های مختلف آن نگاهی به جایگاه فیلم مستند در فضای رسانه ایِ امروز مفهوم فیلم و فیلم مستند: ضرورت یک شفاف سازی مفهومی فیلم مستند: در جست وجوی یک تعر یف فیلمسازی مستند و ارتباط آن با واقعیت فیلمسازی مستند و تفسیر خلاق از و اقعیت فیلم مستند: پیشنهاد یک تعر یف بخش سوم: تشریح اصول بنیادین پارادایم فیلم سازی مستند واقعیت ادعا استدلال و اقناع سند آوریاعتبار حقیقت بیان زیبا شناختی بخش چهارم مروری بر انواع گونه شناسی فیلم مستند و ارائه گونه شناسیِ پیشنهادی کتاب مرور مختصری بر انواع گونه شناسی های فیلم مستند معرفی گونه شناسی سه بعدی فیلم مستند گونه شناسی بر مبنای بعد اول: زاویه دید گونه شناسی بر مبنای بعد دوم: عناصر پیرنگ و مضمون مستندهای روزنامه نگارانه مستندهای شخصیت نگار مستندهای داستان گو گونه شناسی بر مبنای بعد سوم: عناصر سبک و ساختار مستند متعارف مستند شاعرانه انتزاعی مستند سند نگار مستند انعکاسی مستند مشارکتی جمع بندی مدل گونه شناسی سه بعدی بخش پنجم: گونه ها و بلاغتها در فیلم مستند تطور نظریه بلاغت در دهه های اخیر گونه شناسی فیلم مستند و مطالعه بلاغت ها زاویه دید و بلاغت ها عناصر پیرنگ، مضمون و بلاغت ها عناصر سبک و ساختار و بلاغت ها جمع بندی بحث بلاغت و فیلمسازی مستند منابع

کتاب الکترونیکی

16,250 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 176