× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

رسول مولتان

روایتی از زندگی سردار فرهنگی شهید سیدمحمدعلی رحیمی

Publisher: سوره مهر

Author:

Collectors: زینب عرفانیان

Printed Page Count : 216

Congress Class : DSR1626‭‬ ‭/ر333‏‫‭ق2 1394

Dewey Decimal Classification : 955/0843092

National Bibliography Number : 3979213

ISBN : 978-600-03-0142-2

Publish Year : 1394

Digital ISBN : 978-600-03-2728-6

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce رسول مولتان

کتاب رسول مولتان، به واقع «مقتل مولتان» است، بیان مظلومیت ها و محرومیت شیعیان در خارج از ایران و مظلومیت مضاعف تر برای افرادی چون شهید رحیمی ها که در نقطه اوج گمنامی و تهمت های داخلی و تهدیدهای خارجی فی سبیل ا... برای اعتلای الله جانفشانی کرده اند و همسر بزرگوار این شهید زینب گونه از راه و هدف شهید دفاع کرده است و این اثر هم در راستای بیان اهداف راه شهید و ادامه این راه بیان شده است.

محتوای کتاب از زبان خانم مریم قاسمی زهد بیان می شود و به حق ایشان از امانتی که از شهید بزرگوار سیدمحمدعلی رحیمی در دل و جانشان داشتند جانانه دفاع و به درستی بیان کردند.

سیر کتاب از آشنایی و سپس ازدواج و کار فرهنگی در ایران، هندوستان، افغانستان و مولتان پاکستان و شهادت شهید رحیمی را در برمی گیرد و نوع بیان و روابط مذهبی و دینی حاکم بر زندگی هیجده ساله این زوج در واقع انعکاس یک نوع سبک زندگی اسلامی را مطرح می کند که لازم است تمامی افراد علاقه مند به آشنا شدن با الگوهای زندگی قرآنی و معنوی کتاب شریف «رسول مولتان» را مطالعه کنند.

به عبارت دیگر، دختران و پسران ایرانی بایستی با مطالعه کتاب رسول مولتان با داشته ها و سرمایه های معنوی ایران اسلامی آشنا شوند.

Contents

سخنی با خوانندهآشنایی و فعالیت های من و علی در دوران انقلابیادداشت نویسندهازدواجمأموریت هشت ساله به دهلیبازگشت به ایرانمأموریت و سفر به مولتانشهادتتحمل روزهای پس از شهادت علیروایت اسناد و تصاویر

PDF

5.49 €

size : 5.8 M Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 216