× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

سیاه چمن

Publisher : سوره مهر

Author :

Narrator : شهین دخت نجف زاده

Printed Page Count : 98

Congress Class : ‫PIR8165‭‬ ‭/ر32‫‬‭س9 1387‬

Dewey Decimal Classification : ‫‭8‮فا‬3/62‬

National Bibliography Number : 1075575

ISBN : 978-964-506-417-2

Publish Year : 1387

Digital ISBN : 978-600-03-2077-5

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce سیاه چمن

کتاب "سیاه چمن" نوشته امیر حسین فردی رمانی انقلابی است که نویسنده کار نگارش آن را سال 63 انجام داده است.

"سیاه چمن" از هویت بخشی انقلاب به جامعه سخن می گوید. این داستان بیانگر ورود انقلاب به فضاهایی است که مناسباتی غیرانسانی بر آن حاکم شده است. داستان آن در ذهن فردی از سفر نویسنده در نوروز سال 1363 به روستاهای اطراف دریاچه هامون و دیدار با مردم آن دیار ایجاد شده است. «سیاه چمن» اولین رمانی است که در اردوگاه نویسندگان متعهد، درباره تاثیر انقلاب اسلامی بر زندگی مردمان یکی از محروم ترین نقاط ایران نوشته شده.

"سیاه چمن" ماجرای روستایی با همین نام است که دوران خان و خان بازی را به تصویر می کشد، مردم این روستا که از جانب خان مورد ظلم و ستم های فراوانی قرارگرفته اند در زمانی که مصادف با حوادث انقلاب است شروع به مبارزه علیه خان می کنند و در این راستا ماجرا های جذاب و خواندنی را رقم می زنند.

داستان از آن جا آغاز می شود که در صبح بهاری خیرمحمد(پیرمرد روستایی)، امان داد (فرزندش) را با گوسفندها به سیاه چمن روانه می کند. میردادخان پیغام می آورد که به دستور سیف الله خان، از فردا گله به سیاه چمن نبرد. فردای آن روز میردادخان، امان داد را در سیاه چمن شلاق می زند. شب، یارمحمد، برادر بزرگ تر متوجه این موضوع می شود و به فکر می رود و به یاد تظاهراتی می افتد که در شهر یزد دیده بود، و شنیده بود که برای مبارزه با شاه و خان ها است.

از روز بعد، خان، سیاه چمن خیرمحمد را برای گل ّه خودش قرق می کند، خیرمحمد به ناچار یارمحمد را با گوسفندها به کوهستان می فرستد. در راه، بیشتر گله تلف می شود ...

TextBook

5.49 €

size : 579.7 K Byte

Ebook Page Count : 98

Audio Book

5.99 €

size : 310.3 M Byte

مدت زمان : 339 Minute

Ebook Page Count : 1