× Account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout

تک درختی در کویر

روایتی داستانی از زندگی آیت الله سید محمود طالقانی (قهرمانان انقلاب ۹)

Publisher: سوره مهر

Author:

Book collection : قهرمانان انقلاب

Dewey Decimal Classification : ‫‭8‮فا‬3/62

National Bibliography Number : 1609557

ISBN : 978-964-506-667-1

Publish Year : 1388

Digital ISBN : 978-600-03-2069-0

Printed Page Count : 69

Congress Class : ‫‬‭PIR8031/ی45563‫‬‭ت8 1388

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).

Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce تک درختی در کویر

«قهرمانان انقلاب» مجموعه‌ای از 20 جلد کتاب درباره زندگی چهره‌های تاثیر‌گذار و شناخته شده انقلاب، ویژه گروه سنی نوجوان است. در مجموعه «قهرمانان انقلاب» داستان زندگی شخصیت‌های انقلابی همچون آیت‌الله طالقانی، شهید رجایی، شهید سید‌علی اندرزگو، شهید نواب‌صفوی، شهید دکتر علی شریعتی، شهید آیت‌الله سعیدی و شهید ‌آیت‌الله دستغیب، شهید دکتر مفتح،استاد شهید کامران نجات اللهی، شهید آیت‌الله اشرفی‌اصفهانی، شهید آیت‌الله غفاری،شهید محمدجواد باهنر و ... روایت شده است.
«تک درخت کویری» نهمین سری از مجموعه قهرمانان انقلاب است که درباره زندگی آیت الله محمود طالقانی است. سید محمود علایی طالقانی (۱۵ اسفند ۱۲۸۹ - ۱۹ شهریور ۱۳۵۸) روحانی شیعه، سیاست‌مدار، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نخستین امام جمعه تهران پس از انقلاب ۵۷ بود. ماجرای زندگی ایشان از زبان نوجوانی روایت می شود که دایی او فیلم نامه نویسی تواناست و قصد دارد فیلمی درباره آیت الله طالقانی بسازد. از این جهت نوجوان به همراه دایی اش برای مستند ساختن این فیلم دست به تحقیق در خصوص زندگی ایشان می‌زنند و به این ترتیب زندگی آیت الله طالقانی روایت می‌شود. این کتاب در 15 داستان جذاب و خواندنی روایت می شود. در این کتاب خواننده از نزدیک صداقت، مهربانی، ایمان و عشق به مردم و امام را که در ایشان موج می زد لمس و درک می کند.

Contents

فصل یکمفصل دوّمفصل سوّم فصل چهارم فصل پنجمفصل ششم فصل هفتمفصل هشتمفصل نهم فصل دهمفصل یازدهم فصل دوازدهمفصل سیزدهم فصل چهاردهم فصل پانزدهممنابع و مآخذ:

Labels

TextBook

5 €

size : 378.0 K Byte

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 69