× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق شهروندی و عدالت

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

مجموعه اثر : مجموعه آثار دکتر عماد افروغ

صفحات کتاب : 251

کنگره : ‏‫‬‭KMH۵۰۲/۴‏‫‬‭/‮الف‬۷ح۷ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‭۳۴۲/۵۵۰۸۵

کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۲‎۲‎۳‎۴‎۳

شابک : 978-964-506-500-1

سال نشر : 1395

شابک دیجیتال : 978-600-03-2028-7

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب حقوق شهروندی و عدالت

«حقوق شهروندی وعدالت » از مجموعه کتاب های «عماد افروغ » که در انتشارات سوره مهر منتشر می شده است.
« حقوق شهروندی و عدالت» دومین کتاب از این مجموعه آثار است که به گفته افروغ در آن تلاش شده است که به جامع ترین حقوق انسانی ،یعنی حقوق شهروندی و شاخه های مختلف فردی، گروهی و جامعه ای آن در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و چالش های آن پرداخته شود.

افروغ بحث آزادی و مناقشات آن به عنوان یکی از ارزش های اصلی و همچنین ارزش های واسط فهم و دست یابی به سایر حقوق و نیازهای اساسی و شبکه های اغوایی و هژمونیک و قدرت را از مباحث دیگری دانست که در کتاب به آن پرداخته شده است.

نویسنده کتاب« حقوق شهروندی و عدالت» درباره انتخاب نام کتاب تاکید کرد: عناوین کتاب ها بر اساس ارتباط موضوعی و یا بر اساس برجسته کردن یک گفتار از میان گفتارهای مرتبط انتخاب شده است.

فهرست

مقدمهحقوق شهروندیآزادی مطبوعات1-نظریة اقتدار گرایی2- نظریه طرف داران آزادی یا آزادی گرایی3- نظریه مسئولیت اجتماعی4- نظریه توتالیتر روسی5- نظریه مطبوعات توسعه ای6- نظریه رسانه ای مردم سالار مشارکتیسخن پایانیمنابعپاسخ به دوسئوال١- آزادی تفکر بنیان آزادی بیان٢- نقدپذیری و گفت و گوی مستدلجامعه مدنی و موقعیت آن در ایرانالف: مفهوم کلاسیک جامعه مدنیب: مفهوم معاصر جامعه مدنیارزیابی انتقادی طرح جامعه مدنی در ایرانپیش شرط های جامعه مدنی و موقعیت آن در ایرانالف)-پیش شرط فلسفی ـ ارزشی (فلسفه سیاسی ـ اجتماعی)ب)-پیش شرط انسان شناسیج)-پیش شرط فرهنگی ـ تاریخید)-پیش شرط ساختارینتیجه گیریحزب، مصداق جامعه مدنیخرده فرهنگ ها، مشارکت و وفاق اجتماعیمقدمهچارچوب نظریالف)-فرایند تمایزیافتگیب)-فرایند پیوستگی یا انسجاممنابعاتحاد ملی و انسجام اسلامیپاسخ به یک سئوال١- نقدپذیری و وفاق ملیبررسی و نقد دیدگاه جان راولز درباره عدالتمقدمهسنت قرارداد اجتماعیعدالت و ساختار اساسی جامعهموقعیت اولیهاصول عدالتنظام های اجتماعینقد و ارزیابینگاهی تطبیقی به عدالت اجتماعی در اندیشة حضرت امیر(ع)تقسیم بندی و سیر تاریخی عدالتعدالت در اندیشه حضرت امیر(ع)ضمیمة فصل اول:

برچسب ها

کتاب الکترونیکی

13,650 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 252