× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حکمت انسی

ناشر : سوره مهر

نویسنده : ,

صفحات کتاب : 243

کنگره : ‫‬‭BBR1407 /ف4ی856‫‬‭ 1390

دیویی : ‫‬‭‭189/1

کتابشناسی ملی : 2468523

شابک : 978-964-8687-91-0

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2025-6

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید) قابل استفاده است.

دانلود اپلیکیشن کتابخوان سوره مهر
دانلود کتابخوان نسخه اندروید

معرفی کتاب حکمت انسی

« حکمت اُنسی و زیبایی شناسی عرفانی هنراسلامی » تالیف زنده یاد دکترمحمد مددپور، و از آخرین آثار تألیف شده اوست که سوره مهر به منظور تجلیل وی و ماندگار نمودن اندیشه او به بازار اندیشه و فرهنگ عرضه کرده است.
این کتاب در2 باب ”حکمت هنراسلامی“ و”تاریخ هنراسلامی“ مقوله زیبایی شناسی هنراسلامی را مورد بحث وبررسی قرار می دهد. باب اوّل شامل چهار فصل با عناوین: حکمت انسی و معرفت شناسی هنر اسلامی؛ سرآغاز حکمت هنر؛ هنر حقیقی و حکمت دینی و ادوار هنری است.

فهرست

درآمد : حقیقت، اسماء الهی، انسان کامل و هنردینیباب اوّل : حکمت هنر اسلامیفصل اوّل : حکمت اُنسی و معرفت شناسی هنر اسلامیماده اثر هنری: خیال و تخیّلمبدأ اثر هنریالهام حقیقت هنری: جذبه و مکاشفه حقیقتکشف صوری و کشف مخیّلعالم خیال و مراتب قوای ادراکیریشه شناسی هنرعشق و عاشقی و خیال معشوقمبدأ القائات در خیال هنر دینی و دنیوی: خیال ممدوح و خیال مذمومصورت اثر هنری: زیباییمرگ خیال و مکاشفه اساطیری: شعرزدایی در فلسفه یونانیغایت اثر هنری: کاثارسیس - تزکیه روح مخاطبفصل دوم :سرآغاز حکمت هنرآغاز هنر اسلامیظلمت اموی و بازگشت صور خیالی جاهلیدین مابعدالطبیعی کلامی فلسفی - یونانزدگیپیدایی شعر حکمت یونانزده پس از نفوذ فلسفه یونانینسبت میان شعر و دینآغاز شعر فلسفی و شعر حکمت شیعیشعر حکمت اسماعیلیشاعر میان صنعت کلامی و ذوق قلبیشاعران آشنا به حکما و فلسفه یونانیحکمت هنر ادبا و فلاسفهشعر حکمت خاقانی و نظامی گنجویشاعران دینی و انسی در برابر یونانزدگیحکمت انسی هنر نزد امیر خسرو دهلوی، عطار، حافظ و جامیفلسفه هنر خواجه نصیرالدین طوسیفراتر از نظریه صوری و خیالی هنرسکریه و صحویه و تأویل در هنرنظریه های هنر در آراء متفکران مسلمانفصل سوم : هنر حقیقی و حکمت دینیهنر یونانی و ماقبل یونانی: تخنههنر حقیقی و انکشاف قدسیانحراف هنر با متافیزیک و فلسفه یونانیغربی شدن تعریف هنر در عصر سیطره فلسفهعقل فعّال یونانی - شرقیهنر نسبت کامل انسان با خداوند و حقیقتزشتی و بی نسبتی انسان با قدستنزّل خیال از فلسفه یونانزده مسلمانانعقل فعال فیلسوفان مسلمانسنت و بدعت هنریکشف صورت ازلی در هنر دینیبی صورتی هنر مدرناسماء تمدنی و رهایی و فرد آمدنحکمت اشراق سهروردی و ساحت متعالی خیال و مثالخیال مجرد و خیال متصل و منفصل عرفانی ابن عربیابن عربی و عالم خیال و الهام ربانیعقل و قلب ابن عربیهنر و عالم چون خیال اندر خیال: آیه بینی هنرمذهب اصالت قلب ابن عربی در برابر مذهب اصالت عقل یونانزده فلاسفهدینی شدن نظریه هنر پس از یونانزدگی آغازیننیست انگاری مضاعف هنر مدرن شبه اسلامیمقاومت هنرمندان اصیل در برابر هنر مدرنفصل چهارم :ادوار هنریصورت شناسی فرهنگی - تاریخی در معارف غربیصورتهای نوعی وبرصورتهای نوعی اشپنگلرچهار دوره فرهنگی و هنری - تاریخیدوره شرقیدوره یونانی و رومیدوره مسیحی و اسلامیدوره جدیدوحدت شئون فرهنگی - تمدنی در ادوار تاریخینظریه ارتقایی و ادواری تاریخصورت شناسی فرهنگی - تاریخی در معارف دینی و اسلامی: علم الاسماء تاریخیعلم الاسماء و صورت الهیتاریخ و اسماء الهیتاریخ و اسماء جمال و جلال، هادی و مضّلباب دوم : تاریخ هنر اسلامیفصل اوّل : زمینه های پیدایی هنر اسلامیسه راه تجربه هنری جهان اسلاممنابع اسلامی هنرمنابع یونانی - اساطیری هنرمنابع جدید غربی هنراستحاله هنر بیگانه در عالم اسلامیفصل دوم : هنر اسلامی و غیبت اولیاء معصوموَلایت و وِلایت و هنر اسلامیروحانیت اسلامی و مسیحی و هنرجدایی وِلایت از وَلایت از تمدن اسلامیروحانیت مسیحی و هنرممیزات هنر اسلامیوحدت آثار هنری اسلامنور و سیر به باطنتوحیدآداب معنوی و سمبلیسم در هنر اسلامیهنر تشبیهی و هنر تنزیهیروحانیت در هنر اسلامیآغاز غربزدگی هنر اسلامیفصل سوم : ماده هنر اسلامیهنر مسیحی بیزانسیهنر زرتشتی - ایرانیپرسپکتیو و نگارگری شرقیهنر عرب جاهلیفصل چهارم :صور مختلف هنر اسلامیشعرموسیقینظری به مبانی موسیقی در تفکر و فلسفه اسلامینگارگریخطتذهیب و تشعیرنقاشیاصول حاکم بر تجربه هنری نقاشان عصر اسلامیظهور عالم مثال و خیال در نقاشی عصر اسلامیسکنی گزیدن آدمی در ساحت خیالرنگ و نور و طریقت تعلیم نقاشی در عصر اسلامیرنگ در سنّت اسلام نبوی و ولویتکرار نقوش در هنر عصر اسلامیصنایع مستظرفهمعماریآخرین کلام: هنر اسلامی، حال و آیندهفهرست برخی منابع و مآخذ

کتاب الکترونیکی

9,000 تومان

حجم : 1.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 259