× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout

فسقل قصه های موتوری (بخش اول)

Publisher : سوره مهر

Author :

Narrator : محسن اکبری

Book collection : فسقل قصه های موتوری

Congress Class : 1393

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭‮دا‬۸۰۸/۸۳‏‫‬‭ک۶۵۷ف ۱۳۹۳

National Bibliography Number : ۳۳۹۴۷۵۴

ISBN : ‭978-600-175-698-6

Publish Year : 1393

Digital ISBN : 978-600-03-2684-5

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Notice: this book can only be read in Sooremehr book reader application (Android and iOS).
Doanload Sooremehr book reader application
Download Android Book Reader

Introduce فسقل قصه های موتوری (بخش اول)

10تا موتورسیکلتی که ردیف به ردیف کنار هم ایستاده اند تا داور سوت بزند و مسابقه را شروع کنند، شاید هنوز در ابتدای کتاب نمی دانند که نویسنده چه سرنوشتی برای هر کدامشان رقم زده است.
البته موتورسیکلت اولی که کلاه ایمنی ندارد، سرنوشتش معلوم است؛ به زمین می خورد و روحش می رود آن بالاها پیش ابرها. آنجا که یک روح موفرفری نشسته و دلش می خواهد لای ابرها تک چرخ بزند. وقتی قرار است برای موتورسیکلت ها قصه بنویسی، تخیل مرزی ندارد.
مثلاً موتورسیکلت دوم می تواند با یک موتورسیکلت آبی ازدواج کند.
و سومی هم توی باتلاقی گیر کند و بعد یک آقای نویسنده نجاتش بدهد و وقتی موتورسیکلت می خواهد برود کاغذهای آقای نویسنده را بیاورد، آنقدر تند ویراژ بدهد که غش کند و بیفتد روی زمین.
چهارمی هم خودش را می زند به موش مردگی که پلیس دستش را رو می کند و سرنوشتش به زندان موتورها ختم می شود.
پنجمی دلش می خواهد آنقدر بالا برود که به ماه برسد و ششمی ...

در داستان «فسقل قصه های موتوری» نوشته فریبا کلهر با این موتور سیکلت های افسانه ای می شود حتی به آسمان رفت و توی چاه افتاد و به دست قورباغه جادویی نجات یافت. نویسنده در این قصه های فانتزی از ساختن قصه های عجیب نمی ترسد و آن را بخشی از جهان غریب کودکان می داند.

Audio Book

Free

size : 6.2 M Byte

مدت زمان : 3 Minute

Ebook Page Count : 1