داستان کوتاه - لیست آثار

31 روز و 5 انگشت

سوره مهر

3,500 تومان

قلب قلب آب ماهی و قلاب

سوره مهر

1,000 تومان

لاک پشت پرنده

سوره مهر

1,000 تومان

قار و قار و قار کلاغ و مار

سوره مهر

1,000 تومان

چشمه ی ماه

سوره مهر

1,000 تومان

بنگ و بنگ و بنگ شکار زرنگ

سوره مهر

1,000 تومان

سه دختر گل فروش

سوره مهر

900 تومان

نبرد رئیس علی

سوره مهر

1,000 تومان

7 پهلوان پیر 8 پسر جوان

سوره مهر

4,000 تومان

آدمک چوبی و سوت بلبلی

سوره مهر

2,900 تومان

ساوالان

سوره مهر

2,000 تومان

مثل دختر گلها

سوره مهر

1,500 تومان

رو به آسمان

سوره مهر

3,000 تومان

قصه‌ های گل بهار

سوره مهر

1,500 تومان

هو الیتیم بعین الله

سوره مهر

8,000 تومان

شاید دستمان به ماه برسد

سوره مهر

1,000 تومان

زخم و فغان

سوره مهر

2,000 تومان

گذر از خار زار

سوره مهر

1,000 تومان

یکی و دیگری

سوره مهر

1,000 تومان

ستاره های کویر

سوره مهر

1,000 تومان

سفر دور دنیا

سوره مهر

1,000 تومان

نگهبان غار

سوره مهر

4,200 تومان

اسمت چیه؟ تربچه

سوره مهر

2,750 تومان

من سرباز هخامنشی بودم

سوره مهر

2,400 تومان

گردان بلدرچین ها

سوره مهر

3,300 تومان

آبی تر از آسمان

سوره مهر

3,000 تومان

داستان های شهر جنگی

سوره مهر

800 تومان

سرخی من از تو

سوره مهر

2,400 تومان