طنز - لیست آثار

31 روز و 5 انگشت

سوره مهر

3,500 تومان

گچ پژ

سوره مهر

4,000 تومان

لبخندهای مستند

سوره مهر

2,500 تومان

چگونه موسیقی دان شویم؟

سوره مهر

2,400 تومان

چگونه مدیر فرهنگی شویم؟

سوره مهر

2,400 تومان

مخزن الاشرار

سوره مهر

3,000 تومان

تویوتا خرگوشی

سوره مهر

4,500 تومان

مین سوسکی

سوره مهر

6,500 تومان

معارف الطائف

سوره مهر

5,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

4,000 تومان

اسمت چیه؟ تربچه

سوره مهر

2,750 تومان

چگونه شاعر شویم؟

سوره مهر

3,500 تومان

مرغ سوخاری برای جنازه

سوره مهر

600 تومان

آمبولانس شتری

سوره مهر

2,800 تومان

املت دسته دار

سوره مهر

4,000 تومان

همینه

سوره مهر

3,400 تومان

لبخند سعدی

سوره مهر

2,900 تومان

نجیب

سوره مهر

500 تومان

باتخم مرغ مهربان باش

سوره مهر

1,300 تومان

گربه در جوراب زنانه

سوره مهر

2,500 تومان

به دنبال دماغ خیس

سوره مهر

1,500 تومان

مجموعه نثر طنز

سوره مهر

500 تومان

داستانهای کوتاه طنز

سوره مهر

6,000 تومان

فیض بوک

سوره مهر

5,000 تومان

قهوه قند پهلو

سوره مهر

8,000 تومان

نقطه ته خط

سوره مهر

1,000 تومان

براده ها

سوره مهر

500 تومان

کلینیک حیوانات

سوره مهر

1,000 تومان

با کاروان حوله

سوره مهر

1,800 تومان