4 امتیاز
2 نفر

اسماعیل

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 1,300 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 139

خلاصه اثر

بعضی ها می گفتند، علی خالدار نان خالش را می خورد، وگرنه خودش دست و پا چلفتی است، برخی هم نظر خلاف آن را داشتند،می گفتند،چون علی خالدار خوش خلق و حرف نگه دار است،کارش گرفته.

گروه سوی ها عقیده داشتند خال علی آقا وقتی خوشگل تر می شود که بخندد. ازقضا، لب های قلوه ای وقشنگ علی خالدار، اغبل خندان بود وخالش، بیشتر توی چشم می زد. درهر حال شهرت علی خالدار توی محله قنبرآباد پیچیده بود.

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

2,800 تومان

حجم : 1.1 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 139

موضوعات

فهرست

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12
فصل 13
فصل 14
فصل 15
فصل 16
فصل 17
فصل 18
فصل 19
فصل 20
فصل 21

محصولات مشابه