5 امتیاز
1 نفر

فارابی، خیال و خلاقیت هنری

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 1,600 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 93

رده بندی کنگره : ‫N69/6‭‬ ‭/ف2‫‬‮‭م7 1389

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭700/1

شماره کتابشناسی ملی : 1909501

شابک : 978-964-506-871-2

سال نشر : 1389

خلاصه اثر

هنر، اگر چه ویژگی های خاص خود را دارد، اما به همین قیاس می توان گفت هنر مشتمل بر آثار هنری و تولیدات هنرمندان است و فلسفه هنر شامل هر گونه بحث نظری پیرامون هنر می شود، همچون مسئلة چیستی هنر، تعریف پذیری یا تعریف ناپذیری هنر، نقدپذیری یا نقد ناپذیری هنر، ملاک های سنجش هنر، مسائل اخلاقی معطوف به هنر،...
به این ترتیب، تحت عنوان فلسفه هنر فارابی، می توان به همه دیدگاه های فارابی پیرامون هنر و هنرمندان نظر داشت...

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

500 تومان

حجم : 419.7 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 89

موضوعات

فهرست

سخنی کوتاه در زندگی نامه فارابی
مقدمه
١. اصطلاح فلسفه هنر
٢. جایگاه خیال از جهت روش شناختی
گفتار اول: چیستی و چگونگی خیال
١. طرح مسئله
٢. چیستی و چگونگی خیال نزد افلاطون
افلاطون، مراتب جهان و مراتب شناخت
افلاطون و تمثیل غار
٣. چیستی و چگونگی خیال نزد ارسطو
وجه تسمیه خیال به فانتاسیا
یک نکته:
٤. چیستی و چگونگی خیال نزد فارابی
کارکردهای خیال
قوه خیال و ادراک معانی
توضیح
نظریه فارابی در ادراک معانی
یک نکته کتاب شناختی
٥. چیستی و چگونگی خیال نزد ابن سینا
٦. چیستی و چگونگی خیال نزد شیخ اشراق (سهروردی)
نکته ای دربارة مثل افلاطونی و مثل معلقه
چیستی خیال اشراقی
مقایسه آینه و خیال نزد سهروردی
حواس باطنی ابن سینا در داستان های رمزی سهروردی
٧. بررسی تطبیقی نظریات خیال
قوای خیالی فارابی چه ارتباطی با قوای سینوی دارد؟
گفتار دوم:
مفهوم سازی خلاقیت هنری
توضیح دربارة عشق و عقل
خلاقیت در صورت، خلاقیت در معنی
چند نکته
نکته ای دربارة خلاقیت در حوزة صورت
نکته ای دربارة دو اصطلاح «معنی» و «معقول»
نکته ای دربارة دو سویه بودن «معنی»
خلاقیت هنری در خیال اشراقی
یک نکته
خلاقیت اشراقی در مفهوم جهان شناختی
فهرست اصطلاحات
فهرست نام های خاص (اشخاص، کتاب ها، مکان ها)
منابع

محصولات مشابه