5 امتیاز
7 نفر

شیار143

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 6,500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 271

خلاصه اثر

شیار 143 حالا دیگر پُر شده بود و کمتر می شد تن لخت زمین را دید. تا روی آب آسمانی رنگ میان شیار هم نشسته بودند؛ آب به جا مانده از باران. ابوالفتح نرم خود را بیخ دیوار خیزاند و بغل به بغل نعمت الله نشست. زانو را خم کرد و دست ها را بر آینة زانوها گذاشت...

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

6,500 تومان

حجم : 935.6 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 271

موضوعات

فهرست

یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نُه
ده
یازده
دوازده
سیزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هیجده
نوزده
بیست
بیست و یک
بیست و دو
بیست و سه
بیست و چهار
بیست و پنج
بیست و شش
بیست و هفت
بیست و هشت
بیست و نُه
سی
سی و یک
سی و دو
سی و سه
سی و چهار
سی و پنج
سی و شش
سی و هفت

محصولات مشابه